Įmonės veiklos analizė UAB Labora


Įvadas. Įmonių finansinės būklės vertinimo teoriniai aspektai. Įmonių finansinės būklės samprata ir jos analizės svarba. Įmonės finansinę būklę apibūdinantys finansiniai rodikliai ir jų skaičiavimas. Įmonių bankroto rizikos vertinimas. Uab „Ladora“ finansinės būklės bei bankroto rizikos vertinimas. Uab “Ladora” veiklos charakteristika. Uab “ Ladora ” finansinių rodiklių analizė. Uab „Ladora“ bankroto tikimybės įvertinimas. Išvados. Pasiūlymai. Literatūra. Priedai.


Temos naujumas, aktualumas. Esant nestabiliai ekonominei situacijai šalyje bei visame pasaulyje, Lietuvoje įmonėms sudėtinga sėkmingai plėtoti savo verslą. Vienas svarbiausių faktorių, dėl ko įmonės veikla tampa nestabili, ne pajėgia dirbti efektyviai- tai finansinių veiklos rezultatų neįvertinimas. Neįvertinta veiklos rizika gali pabloginti įmonės finansinę būklę. Gali pritrūkti apyvartinių lėšų ar iškilti bankroto grėsmė.

Finansinė įmonės būklė tiriama pagal įvairius finansinius rodiklius, kurie gali būti absoliutūs ir santykiniai. Tinkamai išnagrinėtų rodiklių dėka galime objektyviai įvertinti įmonės rezultatus, iškilusias problemas, atskleisti rezervus, vidiniam veiklos gerinimui. Tai leidžia priimti tinkamus sprendimus bei nukreipia tinkama linkme įmonės tikslams pasiekti.

Darbo problema. Įmonės skiria mažai dėmesio savo finansinės būklės vertinimui, kuris parodo esamą situaciją joje ir gali užkirsti kelią kylančioms rizikoms.

Darbo tikslas. Atlikti įmonės UAB „Ladora” finansinės būklės vertinimą

Darbo objektas. UAB „Ladora“ 2010- 2013 metų veiklos rezultatai.

Darbo uždaviniai:

Teoriniu aspektu apžvelgti finansinę analizę, susipažinti su pagrindiniais jos tikslais ir uždaviniais.

Remiantis UAB „Ladora” finansinėmis ataskaitomis, atlikti horizontaliąją ir vertikaliąją analizes.

Įvertinti įmonės finansinę būklę pagal mokumo, pelningumo, veiklos efektyvumo rodiklius.

Įvertinti įmonės veiklos bankroto tikimybę.

Lietuvos autorių mokslinės literatūros analizė, horizontalioji bei vertikalioji balanso, pelno (nuostolių) ataskaitų analizė, santykinių rodiklių analizė, bankroto tikimybės nustatymo metodai, grafinis vaizdavimas, duomenų palyginimas.

Kiekvienam iš mūsų tenka susidurti su finansais. Tenka palyginti gaunamas pajamas su patiriamomis išlaidomis, kad nebūtų įsiskolinimo. Tokiu pagrindu remiasi ir įmonės, atlikdamos finansines analizes, norėdamos įvertinti įmonės finansinę būklę.

Įmonės finansinės būklės analizė yra sudėtinė finansinės analizės dalis, baigiamoji finansinės analizės stadija. Jos objektas- įmonės mokumas (likvidumas) tam tikru momentu ir jį sąlygoję veiksniai- įmonės rezultatai.

Finansinė būklė - finansinės bei ūkinės veiklos rezultatą tam tikru momentu. Anot autorių A. V. Rutkausko, V. Sūdžiaus, V. Mackevičiaus (14), įmonių finansinė būklė pirmiausia priklauso nuo to kaip jos sugeba laiku ir tvarkingai atsiskaityti su kreditoriais- turima omenyje ne tik verslo partnerius, bet taip pat darbuotojus (darbo užmokestis), mokesčių inspekciją, „Sodra“.

Vertinant įmonės finansinę būklę ir jos kitimą, reikia apžvelgti visą įmonės veiklą, jos rezultatus ir kas juos lėmė. Kitaip tariant, tai yra nagrinėjimas kiek įmonė turi turto, jo pokytis per ataskaitinį laikotarpį, mokumas, skolų apžvalga, likvidumo rodikliai. Finansinė analizė pateikia visapusišką vaizdą apie įmonės veiklą ir leidžia įvertinti net kelerių metų jos finansinę būklę bei vietą rinkoje. Analizės šaltinių reikšmė yra gana didelė, kadangi jei medžiaga tyrimui atlikti buvo surinkta neišsamiai, tai gauti rezultatai gali būti nekokybiški, neleis priimti teisingų sprendimų bei organizuoti efektyviai veiklą.

Yra išskiriamos tris finansinės analizės rūšys:

Perspektyvinė analizė- įmonės rezultatų tyrimas, norint numatyti galimas jų reikšmes ateityje

Operatyvinė analizė- analizės tikslas nustatyti nukrypimus, jų priežastis bei numatyti situacijos gerinimo veiksmus

Retrospektyvinė analizė- praeityje gautų rezultatų įvertinimas

Reiktų atkreipti dėmesį į tai, jog analizė turi padėti ne tik atskleisti, bet ir panaudoti rezervus bei galimybes. Svarbu nustatyti konkrečių rodiklių dinamiką, atskleisti kaip jie susiję tarpusavy, mokėti palyginti duomenis bei juos išaiškinti.

Įmonės veiklos analizės reikšmė bei būtinumas

Norint suprasti įmonėje vykstančius procesus svarbu juos ištirti, taip sužinant jų priklausomybę vienas nuo kito, kiekvieno iš jų įtaką bendram rezultatui. Analizuojant paslaugų įmonių veiklą svarbu ištirti procesą veiklos pateikimo į rinką, realizacijos išlaidas bei rezervų ieškojimą. J. Mackevičius (10, p.4) įmonės veiklos analizę įvardina kaip visapusį, objektyvų įmonės veiklos, ūkinių procesų ir rezervų tyrimą, kuriuo siekiama padėti vadovybei pasiekti numatytiems tikslams. Autoriai A. V. Rutkauskas, V. Sūdžius bei V. Mackevičius (14, p. 288) įmonės veiklos analizę traktuoja kaip ekonominių reiškinių, faktų, procesų tyrimą, atliekamą norint pagerinti ūkinę komercinę veiklą ir padidinti gaunamas grynąsias pajamas.

  • Apskaita Analizė
  • Microsoft Word 188 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 42 puslapiai (8416 žodžiai)
  • Kolegija
  • Julija
  • Įmonės veiklos analizė UAB Labora
    10 - 4 balsai (-ų)
Įmonės veiklos analizė UAB Labora. (2016 m. Balandžio 17 d.). https://www.mokslobaze.lt/imones-veiklos-analize-uab-labora.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 21 d. 01:49
×