Įmonės veiklos efektyvumo analizė ir apyvartumo rodikliai


Santrauka. Įvadas. Ab „Rokiškio sūris“ veiklos ir informacijos šaltinių apžvalga. Įmonės veiklos efektyvumo (apyvartumo) samprata ir reikšmė. Veiklos efektyvumo (apyvartumo) skaičiavimo metodai. Ilgalaikio,trumpalaikio turto ir atsargų panaudojimo efektyvumo rodikliai. Sąnudų lygio rodikliai. Ab „Rokiškio sūris“ efektyvumo (apyvartumo) analizė. AB „Rokiškio sūris“ ilgalaikio, trumpalaikio turto ir atsargų efektyvumo (apyvartumo) analizė. AB „Rokiškio sūris“ sąnaudų lygio analizė. Išvados. Literatūros sąrašas. Priedai.


Ar analizė pakankamai gili, ar išvados ir siūlymai turi taikomąją reikšmę?

Kursinio darbo tikslas yra teoriškai ir praktiškai išanalizuoti įmonės veiklos efektyvumo (apyvartumo) rodiklius. Pasinaudojusi rastomis knygomis ir informacija internete, išnagrinėjau efektyvumo (apyvartumo) sąvoką, taip pat išanalizavau trumpalaikius ir ilgalaikius, sąnaudų ir atsargų bei darbo įmonės veiklos efektyvumo rodiklius. Naudojant mokslinę literatūrą, teorinių žinių pritaikymą, informacijos sisteminimą ir grupavimą, išnagrinėjau įmonės veiklos efektyvumo (apyvartumo) reikšmę bei skaičiavimo metodus. Trečioje kursinio darbo dalyje buvo atlikta AB „ROKIŠKIO SŪRIS“ efektyvumo (apyvartumo) rodiklių analizė. Analizė atskleidė, kaip efektyviai veikia bendrovė.

Tyrimo objektas. AB „ROKIŠKIO SŪRIS“ 2011m. – 2012m. veiklos efektyvumas (apyvartumas).

Darbo tikslas. Teoriškai ir praktiškai išanalizuoti AB „ROKIŠKIO SŪRIS“ efektyvumą (apyvartumą).

Darbo uždaviniai:

Išnagrinėti veiklos efektyvumo (apyvartumo) sąvoką.

Išanalizuoti veiklos efektyvumo (apyvartumo ) rodiklius.

Atlikti AB „ROKIŠKIO SŪRIS“ efektyvumo (apyvartumo) analizę.

Darbo metodai:

Mokslinės literatūros analizė.

Įmonės duomenų analizė.

AB „Rokiškio sūris“ 1925m. buvo užfiksuoti pirmieji duomenys apie pieno produktų gamybą, o 1966m. vasario mėn. ši bendrovė įsikūrė ir pardėjo veikti naujai pastatytose patalpose.

AB „Rokiškio sūris“ grupę sudaro trys gamybos vietos, kuriose dirba maždaug po 2100 darbuotojų. Bendrovės įstatinis kapitalas 35867970Lt, padalintų į 35867970Lt paprastųjų vardinių akcijų, kurių vienos akcijos nominalioji vertė 1Lt. Šios akcijos taip pat priklauso ir Švedijos, ir Estijos klientams. Bendrovės turi daugiau nei 5 tukst. akcininkų. AB „Rokiškio sūris“ grupę sudaro dvi įmonės: UAB „Rokiškio pienas“ ir UAB“ Rokiškio pieno gamyba“.

Pagrindinis įmonės veiklos tikslas siekti užtikrinti ir sukurti saugią ilgalaikę rinką gaminamiems produktams.

Rašydama kursinį darbą remsiuosi įvairia moksline literatūra. Analizuodama bendrąja prasme įmonės veiklos efektyvumo (apyvartumo) analizę, daugiausia remsiuosi Mackevičiaus J. (2005) ir Mackevičiaus J., Poškaitės D., Villis L. (2011) mintimis, nes jis pateikia įvairių autorių skirtingas nuomones. Rašydama apie įmonės veiklos efektyvumo (apyvartumo) skaičiavimo metodus, remsiuosi Skujiene A. (2008), Bagdžiūniene V. (2008) ir kt., nes mano nuomone, šie autoriai aiškiai ir suprantamai išdėsto savo nuomonę. Rašydama apie įmonės trumpalaikius ir ilgalaikius turto, atsargų, sąnaudų bein darbo rodiklius remsiuosi daugelio autorių nuomone, kaip: Mackevičiaus J.(2005), Juozaitiene L. (2008), Rutkausko A.V., Sūdžio V., Mackevičiaus V. (2008), Aleknavičienės V.(2011). Rašydama kursinį darbą remsiuosi ir kitų autorių mintimis bei įžvalgomis.

Taip pat remsiuosi AB „Rokiškio sūris“ gauta informacija apie minėtą įmonę. Remiantis AB „Rokiškio sūris“ balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitų (žr. 6 ir 7 priedus) duomenimis, bus atlikta šios įmonės veiklos efektyvumo (apyvartumo) rodiklių analizė.

ĮMONĖS VEIKLOS EFEKTYVUMO (APYVARTUMO) SAMPRATA IR REIKŠMĖ

Pagal Ginevičių G., Sūdžių V. (2007) efektyvumas suptantamas kaip efekto ir tam efektui gauti panaudotų išteklių (sąnaudų) santykis arba santykinis dydis procentais, dažnai dar vadinamas lygiu (254p.).

Įmonės veiklos efektyvumas priklauso ne tik nuo turto apyvartumo, bet ir nuo sąnaudų, kurias mažindami, įmonė gali pasiekti norimą rezultatą. Be sąnaudų neįmanoma uždirbti pajamų ir be jų negali vykti kita veikla. Geriausią rezultatą galima užsitikrinti nustatant atitinkamą gamybos lygį, samdant tam tikrą nustatytą darbuotojų skaičių, pasirenkant tinkamus finansavimo šaltinius ir pan.

Kiekviena įmonė siekia gauti didesnį pelną per trumpalaikį laikotarpį, dėl to jos gali prarasti galimybę ateityje padidinti įmonės vertę. Įmonės turėtų mažiau dėmesio skirti trumpalaikiams sprendimams, o daugiau koncetruotis į ilgalaikius tisklus – turto didinimą ir savininkų kapitalą.

  • Microsoft Word 120 KB
  • 2018 m.
  • Lietuvių
  • 27 puslapiai (5854 žodžiai)
  • Universitetas
  • Rūta
  • Įmonės veiklos efektyvumo analizė ir apyvartumo rodikliai
    10 - 2 balsai (-ų)
Įmonės veiklos efektyvumo analizė ir apyvartumo rodikliai. (2016 m. Kovo 15 d.). https://www.mokslobaze.lt/imones-veiklos-efektyvumo-analize-ir-apyvartumo-rodikliai.html Peržiūrėta 2019 m. Gruodžio 08 d. 14:12
×
Nežinai kaip atlikti užduotį? Klausk!