Įmonės veiklos efektyvumo vertinimas


Santrauka. Įvadas. Darbo objekto, informacijos šaltinių ir tyrimų metodikos apžvalga. Veiklos efektyvumo samparata reikšmė ir rodikliai. Įmonės viso ir ilgalaikio turto efektyvumo rodikliai, jų analizė. Trumpalaikio turto efektyvumo rodikliai, jų analizė. Įmonės išlaidų lygio rodikliai, jų analizė. UAB „Kretingos vandenys“ veiklos efektyvumo vertinimas. UAB „Kretingos vandenys“ viso ir ilgalaikio turto efektyvumo vertinimas. UAB „Kretingos vandenys“ trumpalaikio turto efektyvumo vertinimas. UAB „Kretingos vandenys“ išlaidų lygio analizė. Išvados ir pasiūlymai. Literatūros sąrašas.


Tyrimo objektas. UAB „Kretingos vandenys“ 2013m. – 2014m. veiklos efektyvumas (apyvartumas).

Darbo tikslas. Teoriškai ir praktiškai įvertinti UAB „Kretingos vandenys“ efektyvumą (apyvartumą).

Efektyvumą galima apibūdinti kaip išteklių naudojimo lygį, garantuojantį maksimalų rezultatą. Bendrąja prasme efektyvumas suprantamas kaip rezultato ir sąnaudų tam rezultatui pasiekti santykis. Kuo šio santykio reikšmė didesnė, tuo didesnis efektyvumas. Siekiant efektyvumo ribotos apimties ir taupytini ištekliai turi būti naudojami taip, kad būtų pasiektas norimas maksimalus rezultatas. (Popovas, V., 2013, 130 p.)

Efektyvumo sąvoka yra neatsiejama ekonomikos dalis. Šis finansinis rodiklis suteikia įmonėms informaciją apie jos produkcijos, paslaugų sferos paklausumą, naudojamų priemonių atsiperkamumą, taip pat apžvelgia konkurencinę padėtį rinkoje. Efektyvumo užtikrinimas yra svarbus įmonėms, nes nuo to priklauso, ar ji išliks rinkoje, esant stipriai konkurencijai. Apibendrinus autorių efektyvumo apibrėžimus, galima daryti išvadą, jog efektyvumas apibūdinamas kaip įmonės veiklos maksimalių rezultatų siekimas bei tikslų realizavimas, ekonomiškai panaudojant turimus išteklius, minimaliomis sąnaudomis.

Veiklos efektyvumo rodikliai dažnai vadinami turto valdymo arba aktyvumo rodikliai svarbūs yra tiek įmonių savininkams tiek potencialiems investuotojams, nes jie geriausiai atspindi, kiek efektyviai yra valdomas investuotas kapitalas, ir kiek efektyvi yra turto struktūra išteklių pasiskirstymo požiuriu. (Lileikienė, A., Grigaliūnienė, Ž., 2014, 51-52 p.)Įmonių finansinės būklės vertinimui yra naudojama daug įvairių santykinių rodikių, nes vienas atskiras rodiklis suteikia palyginti mažai informacijos.

Pagal Aleknevičienę V. (2009) įvairioms veiklos rūšims būdingas skirtingas gamybos ciklas: vienokios trukmės jis yra lengvojoje pramonėje, kitokios – automobilių pramonėje. Bene ilgiausias gamybos ciklas yra žemės ir miškų ūkyje. Gamybos ciklo trukmėdaro įtaką turimo turto apyvartumui, taip pat ir investuotų į tą turtą pinigų panaudojimo efektyvumui. Skaičiuojant efektyvumui rodiklius reikėtų naudoti vidutinius turto ir kreditinių skolų dydžius. (30 p.) Įmonės veiklos ekonominį efektyvumą (apyvartumą) apibūdina šios pagrindinės rodiklių grupės(1pav)

Šaltinis: Mackevičius J.,Giriūnas L., ir Valkausks R., Finansinė analizė Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla p 365.

Viso turto apyvartumo rodiklis (VTA) jis parodo, kaip efektyviai (neefektyviai) įmonė naudoja visą turimą turtą, gamindama ir realizuodama produkciją. (Gronskas V., 2005m., 25 p.) Įmonėsvisoturtoapyvartumo (kartais per metus) rodiklisapskaičiuojamastaip:

Kur:

  • Microsoft Word 164 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 29 puslapiai (5771 žodžiai)
  • Kolegija
  • Renata
  • Įmonės veiklos efektyvumo vertinimas
    10 - 3 balsai (-ų)
Įmonės veiklos efektyvumo vertinimas. (2016 m. Gruodžio 11 d.). https://www.mokslobaze.lt/imones-veiklos-efektyvumo-vertinimas.html Peržiūrėta 2020 m. Sausio 27 d. 13:48
×