Įmonės veiklos finansinė analizė (2)


UAB „X“ veiklos finansinė analizė ekonomikos kursinis darbas Įvadas. Analizės tikslai. Analizės uždaviniai. Finansinių koeficientų privalumai ir trūkumai. (nuostolių) ataskaitų analizė finansinių koeficientų ir santykinių rodiklių pagalba. Trumpalaikio turto sudėties analizė. Finansinio valdymo rodiklių analizė. Išteklių valdymo rodikliai. Įmonės bankroto tikimybės skaičiavimas.


Iš pateiktos horizontaliosios balanso analizės rezultatų galima matyti, jog įmonės „X“ turtas lyginant 2012 – 2013 metus, padidejojo 613957 litais, t. y. ~11,8 %, o palyginus 2013 -2014 metus, tai įmonės bendrasis turtas padidejo 1293749 litais, t. y. 22,26 %.

Grynasis įmonės pelnas 2013 metais buvo padidejęs 342,47 %, 2014 metais sumažėjo 59,26 %. Tokį grynojo pelno sumažėjimą lemia finansinės ir investicinės veiklos mažėjimas.

Iš to galima spręsti, kad įmonė dirba pelningai, įmonė stengiasi visus atsiskaitymus su tiekėjais atlikti iš karto.

Iš vertikaliojo pelno (nuostolio) ataskaitos analizės matome keletą reikšmingų įmonės pelningumą apribojančius rodiklius. Bendras įmonės pelningumas 2012 metais buvo 15,58%, 2013 metais jis didėjo ir sudarė 19,23%, 2014 metais rodiklis sumažėjo ir sudarė 12,15 %. Taip pat matome, kad kasmet mažėjo pardavimų savikaina, veiklos sąnaudos 2012 m. sudarė 10,25 %, 2013 m. padidėjo iki 11,83 %,o 2014 m. sumažėjo iki 11,40 %. Grynasis pelnas (nuostolis) 2012 metais sudarė 2,04 % pelno, 2013 metais padidejo ir sudarė 7,69 % pelno, bet 2014 metais krito ir sudarė 2,82 % pelno.

Tipinės veiklos pelnas+kitos veiklos bei finansinės ir investicinės veiklos rezultatai

Kuo daugiau parduodama produkcijos, kitoms sąlygoms nesikeičiant, tuo daugiau gaunama pelno

Bazinis pelnas dauginamas iš pardavimų pasikeitimo procento ir gautas rezultatas palyginamas su bazinio laikotarpio pelnu.

Jeigu produkcija nevienodo pelningumo, tai, padidėjus pelningesnės produkcijos lyginamajam svoriui, pelnas padidės, ir atvirkščiai, padidėjus nuostolingos produkcijos svoriui, pelnas sumažės.

Turto pelningumas = grynasis pelnas / turtas (vidutinė vertė) = (grynasis pelnas / pardavimai) × (pardavimai/turtas (vidutinė vertė))

Greitėjant turto apyvartumui, gerėja įmonės finansinė būklė, kartu didėja turto pelningumas. Jei turto apyvartumas sulėtėja, tai ir turto pelningumas sumažėja.

Apskaičiavus 2012 - 2014 metų rodiklius galima daryti išvadą, kad šie rodikliai yra nepatenkinami.

2012 m.- 2013 m. matome koeficientai gan dideli 4,925 ir 5,605, 2014 m. rezultatas sumažejo iki 4,073. Norint labiau pagerinti situacija, reikia imtis tam tikru priemonių situacijai gerinti.

Matome, kad kiekvienais metais įmonė turi skirtingai trumpalaikio turto ir įsipareigojimų, bei jų skolų apmokėjimo galimybės nevienodos. 2012m. įmonės atsargos sudaro 4,19 % viso trumpalaikio turto. 23,57% sudaro mobilusis trumpalaikis turtas ( gautinos sumos).

Įmonei reikia peržiūrėti atsargas ( gali būti, kad dalis jų yra pasenusios, netinkamos vartoti – tokias reikėtų nurašyti, o jeigu kokybiškos reikėtų sumažinti jų kiekį, dalį parduodant ir pan.) ir jų valdymą.

Bendras skolos rodiklis ( BSR) = Visos skolos ( trump. ir ilgal. ) / Visas turtas.

Ilgalaikių skolų koeficientas ( ISK) = Ilgalaikiai įsipareigojimai / Visas turtas.

Debitorinė padengimo trukmė įmonėje didėlė ir sunku nustatyti dėl kokių priežasčių, kadangi įmonė visus rodiklius gerino, tad galimai tai lėmė bendra ekonominė situacija atsigavimas ir lengvesnis skolinimasis. 2012 m. vidutinė trukmė debitorinio įsiskolinimo įmonei buvo 95,55, o 2014 m. 76,09. Toks aukštas debitorinio įsiskolinimo padengimo laikotarpis gali kenkti įmones veiklai, todėl įmonė turėtu stengtis spartinti apyvartą.

Kad įmonė dirbtų sklandžiai be jokių nuostolių, ji turi rūpintis ne tik finansiniais rodikliai, tačiau atkreipti dėmesį į savo išteklių panaudojimą, kad jis būtų vykdomas sklandžiai.

  • Ekonomika Kursinis darbas
  • Microsoft Word 494 KB
  • 2017 m.
  • Lietuvių
  • 48 puslapiai (10557 žodžiai)
  • Universitetas
  • Vladislav
  • Įmonės veiklos finansinė analizė (2)
    10 - 3 balsai (-ų)
Įmonės veiklos finansinė analizė (2) . (2017 m. Spalio 01 d.). https://www.mokslobaze.lt/imones-veiklos-finansine-analize-2.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 23 d. 08:08
×