Įmonės veiklos finansinė analizė


Apskaitos praktikos ataskaita. Įvadas. Įmonės istorija , veikla ir apskaitos politika. Bendra informacija apie įmonę. Apskaitą reglamentuojantys teisės aktai ir apskaitos politikos principai. 012 - 2013 m. balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitos horizontalioji ir vertikalioji analizė. Bendrovės mokumo būklės ir kapitalo struktūros analizė. Trumpalaikio mokumo rodikliai. Ilgalaikio mokumo rodikliai. Įmonės apyvartinio kapitalo pokyčių analizė. Įmonės kapitalo svertas ir kapitalo struktūros analizė. Išvados. Įmonės finansinių rezultatų analizė. Įmonės veiklos efektyvumo analizė. Kompleksinė įmonės veiklos analizė. Išvados. Literatūros sąrašas.


Darbo objektas. UAB „Pagėgių komunalinis ūkis“ finansinės veiklos rezultatai.

Darbo tikslas: Išanalizuoti UAB „Pagėgių komunalinis ūkis“ 2012-2013 m. balansą bei pelno (nuostolių) ataskaitas ir pateikti finansinį įvertinimą.

Darbo uždaviniai:

1.Susipažinti su UAB „Pagėgių komunalinis ūkis“ ir jos veikla;

2.Atlikti UAB „Pagėgių komunalinis ūkis“ 2012 – 2013 m. balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitos vertikalią ir horizontalią analizes;

3.Įvertinti UAB „Pagėgių komunalinis ūkis“ mokumo būklę bei kapitalo struktūrą;

4.Įvertinti UAB „Pagėgių komunalinis ūkis“ finansinius rezultatus ir jų pasikeitimo priežastis;

5.Įvertinti UAB „Pagėgių komunalinis ūkis“ veiklos efektyvumą;

6.Kompleksiškai įvertinti UAB „Pagėgių komunalinis ūkis“ finansinę veiklą,, ir apibendrinti analizės rezultatus.

Įmonės veiklos finansinė analizė. (2014 m. Gruodžio 23 d.). http://www.mokslobaze.lt/imones-veiklos-finansine-analize.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 19 d. 07:37