Įmonės veiklos finansinis įvertinimas x įmonės pavyzdžiu


Įvadas. Įmonės veiklos finansinė analizė ir jos teoriniai sprendimai. Finansinė analizė. Finansinės analizės tikslai ir uždaviniai. Finansinės analizės šaltiniai. Finansinės analizės rūšys. Finansinių analizių rūšių klasifikacija pagal laiką. Finansinės analizės tyrimo būdai. Horizontali ir vertikali analizės. Santykinė analizė. Santykinių rodiklių pasirinkimas. Santykinių rodiklių grupavimas, struktūra. Mokumo (trumpalaikio mokumo) rodikliai. Ilgalaikio mokumo (stabilumo) rodikliai. Veiklos efektyvumo rodikliai. Pelningumo (rentabilumo) rodikliai. Kapitalo rinkos rodikliai. Įmonių bankrotų tikimybės analizė. Įmonių bankrotai ir jų tyrimo būtinumas. Bankroto tikimybę rodančiu, požymių tyrimas. Bankroto prognozavimas remiantis finansinių ataskaitų straipsnių pokyčiais. Finansinių santykinių rodiklių sistemos panaudojimas bankrotui prognozuoti. UAB „X“ veiklos finansinė analizė 2006 – 2007 m. UAB „X“ trumpa charakteristika. UAB „X“ vertikali balanso analizė. UAB “X” horizontali balanso analizė. UAB “X” įmonės pelno (nuostolio) ataskaitos vertikali analizė. UAB „X“ įmonės pelno (nuostolio) ataskaitos horizontali analizė. UAB „X“ finansinių rodiklių analizė. Likvidumo (mokumo) rodikliai. Ilgalaikio mokumo (stabilumo) rodikliai. Įmonės veiklos efektyvumo (aktyvumo) rodikliai. UAB „X“ įmonės veiklos pelningumo rodikliai. Išvados ir pasiūlymai. Literatūra ir kiti šaltiniai.


Darbo temos aktualumas. Pagrindinis kiekvienos įmonės tikslas – įvertinti savo finansine bukle. Veiklos rezultatus lemia priimami sprendimai, todel įmonės finansinės ataskaitos yra pagrindinis finansinis analizės šaltinis. Remiantis UAB „Rotada“ finansinėmis ataskaitomis bus atlikta finansinės veiklos analizė ir jos gauti rezultatai įvertinti.

Pagrindinė darbo nagrinėjama problema. Remiantis finansinės analizės duomenų baze, galima daryti imonės pelningumą, apyvartumą, stabilumą, veiklos efektyvumą bei įmonės perspektyvumą apibūdinančias išvadas. Finansinės ataskaitos yra pats svarbiausias įmonės valdymo instrumentas. Todėl įmonės vadovai ir dauguma jų darbuotojų turi gerai mokėti juo naudotis. Kiekvienas verslininkas turi labai gerai išmanyti ir žinoti visas finansinės atskaitomybės formas, bendruosius sudarymo principus ir mokėti finansinėse ataskaitose esančius duomenis grupuoti, lyginti, susisteminti apibendrinti ir suprasti jų esmę. Įmonių veikla rinkos ekonomikos sąlygomis dinamiška ir rizikinga, todėl reikia laiku atsižvelgti į įmonės finansinės analizės rezultatus. Šiuo metu Lietuvoje mažai įmonių atlieka finansinės būklės analizės ir mažai skiria dėmesio analitinės informacijos svarbai priimdami sprendimus, todėl labai dažnai tai ir priveda įmones prie nemokumo, stabilumo praradimo ir netgi prie bankroto ribos.

Darbo tikslas. Išanalizuoti UAB „Rotada“ įmonės finansinė veikla, parodyti finansinės analizės svarbą ir įvertinti įmonės finansinę veiklą.

išanalizuoti finansinės analizės sampratą, jos rūšis, tyrimo būdus , jų privalumus ir trūkumus ir finansinės analizės šaltinius;

santykinės analizės finansinių rodiklių struktūrą ir jų taikymą bankrotui prognozuoti susisteminti;

pateikti UAB „Rotada“ įmonės vertikalios, horizontalios ir santykinės analizės gautus rezultatus ir įvertinti jų įtaką įmonei;

nustatyti UAB „Rotada“ įmonės bankroto tikimybę, taikant įvairius bankroto modelius;

pateikti išvadas ir pasiūlymus, kaip galima pagerinti įmonės finansinę veiklą.

Darbo tyrimo ir analizės metodai. Rašant darbą, buvo naudojama literatūros šaltinių apžvalga, horizontali, vertikali ir sankinė analizės, santykinių rodiklių taikymas imonės bankrotui prognozuoti.

Darbo struktūra. Bakalauro baigiamajame darbe atlikta finansinės analizės teorinė apžvalga ir UAB „Rotada“ įmonės finansinė analizė. Darbą sudaro trys pagrindiniai skyriai. Pirmajame skyriuje aprašoma finansinė analizė, jos samprata, jos vieta ekonominėje analizėje ir informacijos reikalingi šaltiniai, norint atlikti finansinę analizę. Antrajame skyriuje aprašomas bankrotas, jo reikšmė ir jo nustatymas. Tračiasis skyrius yra skirtas pasirinktos įmonės tyrimui, atliekant finansinę analizę. Skyriuje trumpai aprašoma pasirinkta UAB „Rotada“ įmonė, padaroma vertikali ir horizontali įmonės analizės, apskaičiuojami finansiniai rodikliai, kurie atspindi įmonės mokumą, finansinį stabilumą, apyvartumą ir pelningumą.

Darbo praktinė reikšmė. Pateiktos ir atliktos analizės ir jų rezultatai padės ir leis gauti objektyvų finansinės veiklos įvertinimą. Šio darbo rezultatai taip pat bus naudingi ir kitoms bei pačiai įmonei vertinant finansinę veiklą, nes įmonė finansinės analizės neatlieka.

Darbo literatūros apžvalga. Darbe didžiausias dėmesys buvo skirtas Lietuvos autorių darbams, lyginant juose aprašytą informaciją su užsienio autorių nuomonėmis.

Įmonės finansinė analizė duos naudos tik tuomet, jeigu finansinėse ataskaitose esantys duomenys ir jų pagrindu apskaičiuoti įvairūs santykiniai rodikliai bus su kuo nors palyginti. Palyginimui tinka prognozuojamo, praėjusio laikotarpio, giminingų įmonių, vidutiniai šakiniai vidurkiai: lyginant faktinius analizės rezultatus su prognozuojamais, praėjusių laikotarpių duomenimis, galima stebėti įmonės finansinės būklės pokyčius bei užsibrežtų tikslų pasiekimo lygį; lyginant su giminingų įmonių, vidutinių šakinių rodiklių duomenimis; galima įvertinti įmonės padėtį tarp konkurentų.

  • Finansai Diplominis darbas
  • Microsoft Word 133 KB
  • 2017 m.
  • Lietuvių
  • 58 puslapiai (13216 žodžiai)
  • Universitetas
  • Kristy
  • Įmonės veiklos finansinis įvertinimas x įmonės pavyzdžiu
    10 - 2 balsai (-ų)
Įmonės veiklos finansinis įvertinimas x įmonės pavyzdžiu. (2017 m. Kovo 22 d.). https://www.mokslobaze.lt/imones-veiklos-finansinis-ivertinimas-x-imones-pavyzdziu.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 20 d. 12:09
×