Įmonės veiklos įvertinimas swot analizė


Santrauka. Įvadas. Informacinių šaltinių apžvalga. Organizacijos verslo aplinka. Išorinė aplinka. Vidinė aplinka. Įmonės finansinės veiklos analizė. Swot (ssgg) analizė. VĮ “Klaipėdos regiono keliai” veiklos pristatymas. VĮ „Klaipėdos regiono keliai“. Darbų rezultatai ir jų aptarimas. Išorinės aplinkos analizė. Vidinės aplinkos analizė. VĮ „Klaipėdos regiono keliai“ pajamų ir sąnaudų analizė. VĮ „Klaipėdos regiono keliai“ finansinių pokyčių analizė. Swot analizė. Išvados. Lietratūros sąraŠas. Priedai.

Kursinio darbo tema. Įmonės veiklos įvertinimas naudojant SWOT analizę.

Darbo tikslas. Išanalizuoti VĮ “Klaipėdos regiono keliai” vidinę ir išorinę įmonės veiklą ir pasinaudojus SWOT analizę įvertinti įmonę.

Temos aktuolumas. Žvelgiant į šiuolaikinę transporto įmonę reikia suprasti ne tik jos vietą rinkoje ar jos teikiamas paslaugas, tačiau labai svarbu yra panagrinėti jos veiklą iš išorinės ir vidinės pusės.

Labai svarbu tiksliai išskirti įmonės veiklai darančius įtakos vidinius ir išorinius aplinkos veiksnius, sudaryti SWOT (stiprybės, silpnybės, galimybės, grėsmės) analizę, kurios metu išaiškėja įmonės pranašumai ir trūkumai šiame konkurencingame pasaulyje, kurie daro poveikį įmonės pagrindinei veiklai.

Problematika. Išanalizuoti VĮ “Klaipėdos regiono keliai” veiklą bei naudojantis SWOT analizę įvertinti įmonės visas grėsmes, galimybes, silpnybes ir stiprybes.

Darbo objektas. Įmonė VĮ “Klaipėdos regiono keliai” veikla.

Darbo tikslas. Įvertinti įmonės veiklą, išorinius ir vidinius veiksnius naudojantis SWOT analizę įvertinti įmonės pranašumus, silpnasias puses, kur įmonei reikia pasistengti, kad pasiektu gerų rezultų ir įgivendintu savo lukesčius.

Darbo uždaviniai:

1.Apibūdinti bendrą informacija apie įmonę.

2.Išnagrinėti išorinius VĮ “Klaipėdos regiono keliai” veiksnius

3.Išanalizuoti vidnius įmonės veiksnius bei įvertinti finansinius rodiklius.

4.Atlikti SWOT analizę ir įvertinti įmonės problemos indentifikavimą.

Darbo metodai: mokslinė literatūros analizė, įmonės išorės ir vidaus dokumentų analizė.

Darbo objektas. VĮ “Klaipėdos regiono keliai” veikla.

Įmonių veiklos įvertinimas sudaryta iš įvairios ekonominės informacijos apie įmonės veiklą rinkimas, visapusis ir objektyvus jos tyrimas ir vertinimas siekiant padėti įmonės vadovybei pasiekti numatytus tikslus. Įmonės įvertinimas labia svarbus iš visų pusių, tiek iš vidinės ir išorinės. Vidinėje dalyje įmonė atsispindi finansinaiais duomenimis, finansine veiklos analize, savo organizacine struktūra, , darbuotojais. Išorinėje dalyje atispindi tai kas lemia įmonės padėti, visuomenėje, rinkoje, kokia nauda ar nenauda duoda posukiai iš šalies.

VĮ ,,Klaipėdos regiono keliai“ pajamos auga, tam įtakoja rangovinių darbų didėjimas. Transporto ir mechanizmų sąnaudos išauga - jose didžiąją dalį sudaro kuras.

Atlikus įmonės SWOT analizę, nustatyta, kad įmonės privalumai, galimybės lyginant su neigiamais veiksniais yra stiprūs. Paslaugų kokybė ir kvalifikuoti specialistai yra vienas iš stipriųjų veiksnių todėl, kad teikiamų paslaugų kokybė vertinama kaip avaringumo sumažėjimu, bei specialistai dirba kokybiškai, greitai ir atsakingai.

  • Finansai Kursinis darbas
  • Microsoft Word 750 KB
  • 2015 m.
  • 39 puslapiai (8887 žodžiai)
  • Kolegija
  • Rasa
  • Įmonės veiklos įvertinimas swot analizė
    10 - 7 balsai (-ų)
Įmonės veiklos įvertinimas swot analizė. (2015 m. Vasario 12 d.). https://www.mokslobaze.lt/imones-veiklos-ivertinimas-swot-analize.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 18 d. 02:23
×