Įmonės veiklos organizavimas kursinis darbas


Įvadas. Įmonės organizavimo teorinė analizė. Organizacijos ir organizavimo sampratos. Organizacijos struktūra ir valdymas. Organizacijos valdymo tipai. Terminų žodynas. Literatūros sąrašas.

Temos aktualumas. Vadyba, tai mokėjimas pasiekti užsibrėžtų tikslų, panaudojant kitų žmonių darbą, intelektą, elgesio motyvus (Daftas, 1997). Valdymas yra efektyvus išteklių, kapitalo ir darbo jėgos panaudojimas ir koordinavimas užsibrėžtiems tikslams pasiekti, veikiant efektyviausiu būdu. Nuo paties valdymo priklauso kiekvieno subjekto veiklos sėkmė, o nuo finansų valdymo priklauso - investicijų sėkmė (Kartenytė, 2013). Valdymas yra ypatingas procesas, būdingas grupinei veiklai. Jis numato tikslų būtinumą - tikslai pasiekiami nustačius racionalų ir aiškų santykį tarp darbo ir materialinių išteklių. Valdymo procesų pagrindas yra sprendimų priėmimas, bei įgyvendinimas. Jei kalbėtume apie valdymą plačiąja prasme - tai planavimo, organizavimo, motyvavimo ir kontrolės procesas, kuris yra būtinas nustatant ir siekiant organizacijos tikslų (Juozaitienė, 2002). Įmonės finansinės veiklos rezultatus lemia būtent priimami valdymo sprendimai. Nuo priimamų finansinių sprendimų priklauso įmonės finansavimo šaltiniai, įsipareigojimų struktūra ir dydis, rizikos laipsnis, įmonės turto dydis bei struktūra. Žinoma kiekvienas vadovas norėtų priimti tik tinkamus sprendimus, kurie leistų jam pasiekti geriausių rezultatų. Įmonių kuriamos paslaugos, bei prekės prisideda prie kiekvieno iš mūsų didėjančių poreikių tenkinimo (Kartenytė, 2013).

Problematika. Pastaraisiais metais, matomas verslo suaktyvėjimas, nes vis daugiau žmonių jo imasi, dažniausiai pradėdami nuo individualaus, smulkaus verslo. Manoma, kad didelę reikšmę tam turi technikos, mokslo pažanga, nes kuriama vis daugiau našių mašinų, mechanizmų, pritaikytų būtent individualiam naudojimui. Taip pat sudėtingesni tapo žmonių asmeniniai ir visuomeniniai poreikiai. Taip pat vyksta socialiniai pokyčiai, tai yra formuojasi nauji visuomenės sluoksniai, ryškėja turtiniai skirtumai tarp socialinių grupių. Kinta visuomenės požiūris į praeitį, ateitį, vertybes, keičiasi prioritetai. Visi šie dalykai keičia žmonių gyvenimo būdą, materialinę padėtį, galimybę patenkinti šeimos poreikius. Rinkos ekonomikos sąlygomis atsirado galimybė patiems laisvai keisti darbinę veiklą – imtis privataus verslo (Kličius, 2001).

Darbo objektas. „Svydis Lietuva“ organizavimas.

Darbo tikslas: Išanalizuoti, įmonės „Svydis Lietuva“ organizavimą.

Darbo uždaviniai:

Išnagrinėti įmonės valdymo organizavimą teoriniu aspektu.

Išnagrinėti įmonės „Svydis Lietuva“ valdymo organizavimą.

Išanalizuoti veiklos valdymą, apžvelgiant įmonės logistinį procesą.

Darbo metodai: Mokslinės literatūros analizė, įmonės veiklos analizė, surinktų duomenų analizė.

Norint paaiškinti sąvoką „organizacija“, galima rasti daugybę organizacijos apibrėžimų. Visi apibrėžimai yra pateikiami skirtingai, tačiau esmė išlieka panaši. Pasak, Damašienės (2002), organizacija yra tokia grupė žmonių, kurių veikla sąmoningai koordinuojama pasiekti bendram tikslui. Ji privalo atitikti tam tikrus reikalavimus: dirbti turi bent du žmonės, kurie mano esantys grupės dalis. Būtinas nors vienas tikslas, norimas rezultatas, kurį priima kaip bendrą, visi grupės nariai. Grupė žmonių dirba kartu, kryptingai, kad pasiektų reikiamą tikslą.

Pats organizavimas, tai ko nors surengimas, sutvarkymas tarsi į vieną visumą ar sistemą, sandaros ar tam tikros struktūros suprojektavimas ar sudarymas. O darbas yra šių sistemų elementas. Darbą atlieka žmonės, o organizavimo paskirtis, tai nurodyti kiekvienam darbuotojui, koks yra jo darbas ir suteikti jam įgaliojimus, tam darbui atlikti (Vanagas, 2012).

Išvadose svarbu paminėti, kad įmonė sėkmingai gyvuotų jei reikia žmonių – darbuotojų , kurie būtų pavaldūs savo vadovui. Taip net nejaučiant susikuria vidinė aplinka ir joje komunikuojama tarpusavyje, o visa tai sujungiant į visumą galime vadinti organizacija. Ir nesvarbu ar joje dirbs du žmonės ar daug daugiau. Organizacija išsikėlusi sau tikslus, dirbanti, kaip komanda, siekianti bendrų rezultatų , turinti bendrus socialinius, komercinius, ekonominius, gamybinius principus , kurių siekia ir laikosi, tokia organizacija galime vadinti sėkmingai gyvuojančia. Nuo kiekvieno esančio individo organizacijoje priklauso viena iš darbo sričių, jei neatliks vienas , kito darbas taip pat sustos. Svarbu ne tik dirbti komandoje, tai yra paisyti ir išklausyti vienas kito patarimus, bet ir padėti vienas kitam, tam jog darbas vyktų sklandžiau.

  • Microsoft Word 88 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 16 puslapių (4395 žodžiai)
  • Universitetas
  • Mačiokaitė
  • Įmonės veiklos organizavimas kursinis darbas
    10 - 6 balsai (-ų)
Įmonės veiklos organizavimas kursinis darbas. (2016 m. Sausio 18 d.). https://www.mokslobaze.lt/imones-veiklos-organizavimas-kursinis-darbas.html Peržiūrėta 2018 m. Balandžio 25 d. 17:27
×