Įmonės veiklos planavimas kursinis darbas


Įvadas. Tyrimo objekto informacijos šaltinių ir tyrimo metodikos apžvalga. Įmonės planavimo principų teorinė analizė. Planavimo samprata. Įmonės planų tipai. Taktiniai planai. Strateginiai planai. Operatyviniai planai. Planavimo svarba įmonės darbdaviams. „X“ įmonės veiklos planavimo analizė. „X“ įmonės planų analizė. „X įmonės planavimo svarba įmonės darbdaviams. Išvados ir pasiūlymai. Vartojamų terminų žodynas. Literatūros sąrašas.

Ar ,,Literatūros sąrašas” sudarytas pagal fakultete nustatytus reikalavimus? Ar pakankamas?Arvisais šaltiniais naudotasi?

Ar KD autorius šioje dalyje pakankamai interpretuoja teorinę medžiagą, kad šią dalį būtų galima laikyti jo autoriniu darbu?

Tyrimo objektas – „X“ įmonės veiklos planavimas.

Darbo tikslas – išanalizuoti „X“ įmonės veiklos planavimą.

Darbo uždaviniai:

Išnagrinėti planavimą teoriškai;

Ištirti „X“ įmonėje taikomus planus;

Atlikti „X“ įmonės planavimo svarba darbdaviams.

Tyrimo metodas – anketinė apklausa, mokslinės literatūros analizė.

TYRIMO OBJEKTO INFORMACIJOS ŠALTINIŲ IR TYRIMO METODIKOS APŽVALGA

Darbo objektas – „X“ įmonės veiklos planavimas. Darbe analizuojama „X“ įmonės veikla, jos taikomi planų tipai, kurie labiausiai naudingi darbuotojams planuojant jų darbo veiklą. Atsižvelgsime į veiksnius, kokius didžiausius privalumus ir trūkumus pastebi planuojant savo veiklą.

Pagrindinis įmonės veiklos tikslas siekti pelno ir turimo turto didinimas.

Rašydamos kursinį darbą remsimės įvairia moksline literatūra. Analizuodamos bendrąja prasme apie įmonės veiklos planavimo sampratą, daugiausiai remsimės S. Stoškaus (2002) mintimis. Rašydamos apie įmonės planų tipus (strateginis, operatvinis, taktinis), remsimės R.Čiarnienės, B. Neverausko, M. Vienažidienės (2011), V. Kučinsko, R. Kučinskienė (2002) literatūra, nes , mūsų nuomone, šie autoriai aiškiai ir suprantamai išdėsto savo nuomonę. Rašydamos kursinį darbą remsimės ir kitų autorių mintimis bei įžvalgomis. Taip pat naudosimės V. Bagdžiūnienės (2005), F. S. Butkaus (2008), V. Damašienės (2002), J. Mackevičiaus (2005), A. Makštučio (1999) knygomis.

Analizuodami darbuotojų požiūrį sudarėme ir atlikome klausimyną (žiūrėti 2 priedą). Apklausa buvo pateikta raštu. Joje dalyvavo 20 respondentų, visi jie „X“ įmonės darbuotojai. Garantavome respondentų anonimiškumą ir duomenų konfidencialumą. Nagrinėdami klausimyno duomenis naudojome kokybinį ir kiekybinį metodus. Gautų duomenų analizė buvo atlikta pasitelkus Ms Excel programą.

Pagal S. Stošku (2002) skiriami keturi planavimo žingsniai:

Tikslų nustatymas. Vadovai turi suprasti, kad oficialūs tikslai nukreipia organizacijos veiklą.

Organizacijos išorinės ir vidinės aplinkos analizė. Pagrindinis vidinės būklės įvertinimo būdas yra PTGG analizė, kuria nustatomi organizacijos pranašumai, trūkumai, galimybės ir grėsmės:

Pranašumai – ištekliai, sugebėjimai ir kitos stipriosios savybės, lyginamos su konkurentais.

Trūkumai – išteklių, meistriškumo, sugebėjimų silpnosios pusės, trukdančios organizacijos darbą.

Strategijos pasirinkimas. Vadovai organizuoja konkrečią veiklą, siekant įgyvendinti pasirinktą staregiją.

Rezultatų įvertinimas. Kad planas būtų įvykdytas, reikalinga kontrolės funkcija.

Prognozės rodo orientacinę situacijos plėtotę.

Planuojant galvojama, ko ir kaip sieksime užsibrėžto tikslo.

Parengiami sprendimai, kurie bus įgyvendinami.

Pagal V. Damašienė planai gali būti trejopi:

darbų planai – veikla planuojama aiškiausiai ir konkrečiausiai. Įprasčiausia jo forma – darbų sąrašas, nurodant kiekvieno darbo pradžios ir pabaigos laiką. Pagal laiko tarpą planavimas skiriamas į:

Ilgalaikio planavimo metu svarstomas, kas bus atliekama ilgą laiko tarpą. Tokie planai tęsiasi ilgiau nei 5 metus.

Vidutinės trukmės planavimas tęsiasi nuo 1 iki 5 metų. Yra labai svarbus organizacijos sėkmei.

Trumpalaikiai planai sudaromi metams ir trumpiau.

Nenumatytų atvejų planavimas veiksmų numatymas, kai galima prisiderinti prie pokyčių ateityje. Toks planavimas vadovams leidžia atsakyti tiek į neigiamus, tiek į teigiamus pokyčius.

Organizacijos strategija yra pagrindinis planas, įgyvendinant savo paskirtį. Tam reikalingi operatyviniai ir taktiniai planai, kurių pagrindu nustatoma kiekvienam darbuotojui skirtos užduotys kiekvienai dienai. Remadamasis šiais planų tipais, vadovas gali lengviau suplanuoti veiklą ateityje: ieškant perspektyvių darbuotojų, planuojant jų darbą, plečiant įmonę ir kt.

Taktinis planavimas, dar vadinamas vidutinio ilgumo planavimu, yra labai svarbus organizacijos sėkmei. Tokie planai tęsiasi nuo 1 iki 5 metų. Taktiniai planai sudaryti tam, kad būtų vykdoma veikla viduriniajame arba žemesniajame organizacijos padalinių lygmenyje.

  • Microsoft Word 82 KB
  • 2015 m.
  • 24 puslapiai (4188 žodžiai)
  • Kolegija
  • Lina
  • Įmonės veiklos planavimas kursinis darbas
    10 - 5 balsai (-ų)
Įmonės veiklos planavimas kursinis darbas. (2015 m. Kovo 16 d.). https://www.mokslobaze.lt/imones-veiklos-planavimas-kursinis-darbas.html Peržiūrėta 2020 m. Rugsėjo 26 d. 11:05
×
145 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo