Įmonės veiklos rezultatų vertinimas


Miško įmonės pajamos. Įmonės ekonominės veiklos rezultatas – gaunamos pajamos. Įmonės gali gerinti savo veiklos rezultatą – pelningumą. Pajamos pripažįstamos tuomet. Realizuojamosios pajamos – kai įmonės turimoms prekėms ir paslaugoms yra rinka. Įmonės veikloje išskiriamos realizavimo pajamos ir nerealizacinės pajamos. Pajamos už turto. Nerealizacinėms pajamoms priklauso Pajamos už investuotą turtą. Pajamos būna realios. Rinkos sąlygomis įmonių galimybės didinti pajamas dažnai yra ribotos. Kitos priemonės, naudojamos tradicinėje rinkodaroje. Miško įmonės išlaidos. Išlaidos yra svarbus mikroekonomikos analizės objektas. Beveik visi įmonės ūkinės veiklos sprendimai yra susiję su išlaidų skaičiavimais. Išlaidos – tai per tam tikrą laikotarpį išleisti pinigai. Kaštai – tai kaina, mokama už įsigytas prekes ar paslaugas. Norint įvertinti įmonės. Įmonės išlaidų klasifikavimas. Praktikoje ir literatūroje aptinkamos įvairiausios išlaidų rūšys. Tiesioginės išlaidos tiesiogiai. Netiesioginėms (pridėtinėms) gamybos išlaidoms priskiriamos išlaidos. Pagal ryšį su gamybos ir pardavimo procesu išlaidos skirstomos į pagrindines ir pridėtines. Pridėtinės išlaidos susijusios su gamybos valdymu ir aptarnavimų. Pagal tai, kaip įmonės išlaidos susijusios su gamybos apimtimi. Joms priskiriamos išlaidos pagrindinėms medžiagoms. Pastoviųjų išlaidų dydis beveik nepriklauso nuo pagamintos produkcijos kiekio. Pastoviųjų ir kintamųjų išlaidų suma sudaro bendrąsias išlaidas. Įmonei svarbu žinoti ne tik bendruosius kaštus. Vidutiniai bendrieji kaštai. Vidutiniai pastovieji kaštai – tai pastoviųjų kaštų dalis. Produkcijos savikaina. Vertinant įmonės veiklą reikia žinoti. Produkcijos savikaina yra pinigais išreikšti ištekliai. Savikainos reikšmė yra. Norint nustatyti gaminio. Savikainą sudarančių išlaidų elementų procentinis santykis vadinamas savikainos struktūra. Savikainos mažinimo veiksniai yra šie Gamybos organizavimo tobulinimas. Įmonės pelnas. Įmonės veikloje svarbiausias apibendrinamasis rodiklis yra pelnas. Pelnas atlieka skatinimo. Įmonės, kurių pajamos už parduotą produkciją viršija gamybos išlaidas (savikainą). Pelno siekimo motyvas leidžia įmonėms išgyventi konkurencinės rinkos sąlygomis. Pelno dydį lemia šie veiksniai Produkcijos pardavimas natūriniais vienetais. Pelno didinimo rezervai Parduotos. Pelno sudėtis Bendrasis pelnas. Įprastinės veiklos pelnas. Pelnas prieš apmokestinimą. Pelnui įtaką daro vidiniai ir išoriniai veiksniai Vidiniai veiksniai Mokslo ir technikos pažanga Ūkiška. Išoriniai veiksniai tokie.


Pajamos pripažįstamos tuomet, kai jos būna: uždirbtosios, realizuotosios ir realizuojamosios. Uždirbtosios pajamos – kai įmonė pagamina ir parduoda produkciją ar atlieka paslaugas. Realizuotosios pajamos – kai gautas sutartas atlyginimas arba įgyjama teisė jį gauti.

Realizuojamosios pajamos – kai įmonės turimoms prekėms ir paslaugoms yra rinka, kurioje tos vertybės gali būti laisvai parduodamos iš anksto nustatyta kaina. Pagrindinis pajamų šaltinis yra įplaukos už parduotą produkciją ar paslaugas. Įplaukų sumai tiesioginę įtaką daro parduotų prekių kiekis ir atliktų paslaugų apimtis bei jų kainos.

Nerealizacinėms pajamoms priklauso: Pajamos už investuotą turtą. Palūkanos. Subsidijų ir dotacijų panaudotoji dalis. Pajamos dėl valiutos kurso teigiamos įtakos. Ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo savikaina šį turtą investavus ar panaudojus. Kitos su produkcijos gamyba, bei paslaugų teikimu nesusijusios pajamos.

Pajamos būna realios ir numatomos, t.y. tos, kurios gautos arba bus gaunamos pardavus prekes ir paslaugas. Pajamos yra vienas iš svarbiausių rodiklių ne tik įmonės pagrindinei veiklai, bet ir investuotojams. Gautos pajamos naudojamos įvairiems tikslams: išlaidoms padengti, mokesčiams, dividendams, skoloms apmokėti, turtui įsigyti ir kitiems tikslams.

Kitos priemonės, naudojamos tradicinėje rinkodaroje, kaip gaminamos produkcijos diferencijavimas, reklama, pardavimų rėmimas ir pan. medienos rinkoje nėra tokios efektyvios, kaip vartojimo reikmenų gamyboje ar daugelyje kitų ūkio šakų. Įmonės pajamos atsispindi pelno (nuostolio) ataskaitoje.

Išlaidos yra svarbus mikroekonomikos analizės objektas. Rinkos sąlygomis įmonės turi gaminti ne tik aukštos kokybės produkciją, bet ir numatyti, kokios bus produkcijos gamybos išlaidos, ar jos leis konkuruoti rinkoje. Išlaidų planavimas yra reikšmingas, nes turi įtakos įmonės veiklos efektyvumui.

  • Ekonomika Skaidrės
  • MS PowerPoint 38 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 44 puslapiai (1798 žodžiai)
  • Aivaras
  • Įmonės veiklos rezultatų vertinimas
    10 - 5 balsai (-ų)
Įmonės veiklos rezultatų vertinimas. (2016 m. Balandžio 12 d.). https://www.mokslobaze.lt/imones-veiklos-rezultatu-vertinimas.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 21 d. 05:34
×