Įmonės veiklos taktinis planavimas (2)


Finansų kursinis darbas. Darbo tikslas - aprašyti hipotetinės įmonės ūkinius įvykius ir ūkines operacijas, taikant dvejybinį įrašą, atlikti koreguojančius įrašus, sudaryti finansinių ataskaitų rinkinį, parengti mokestinę bei statistinę deklaracijas. Darbo uždaviniai. Užfiksuoti ūkines operacijas atitinkamose sąskaitose;. Atlikti koreguojančius įrašus gruodžio 31 d. Ir apskaičiuoti galutinius likučius atitinkamose sąskaitose;. Sudaryti įmonės balanso, pelno (nuostolių), nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitas, bei aiškinamąjį raštą;. Pateikti PVM deklaraciją;. Pateikti pagrindinių įmonės finansinių rodiklių statistinę ataskaitą.


Įvertinus paklausos pokyčius, teigiame, kad rinkos augimo tempas nors ir aukštas, tačiau yra prekių pakaitalų, kurie tą augimą lėtina.

Kadangi planuojama įvesti trys naujus produktus, numatomos ir asortimento atnaujinimo išlaidos – 90 tūkst. Lt naujiems įrengimams įdiegti, 15 tūkst. Lt. gaminių nutraukimui ir 20 tūkst. Lt gaminių kokybės užtikrinimui. Rėmimui skiriami 25 tūkst. Lt.

Dar vienas svarbus faktorius efektyvesnei įmonės veiklai materialinių išteklių sumažinimas. Taigi daroma prielaida, jog medžiagų sąnaudų sumažės 4%; Elektros energijos sumažės – 5 Gcal; Vandens net 100 m3.

Ir, žinoma, itin svarbus įmonei išlieka žmogiškasis faktorius. Manoma, jog darbo našumas padidės 5 %; Darbuotojų skaičius bus sumažinamas 5, o vieno gaminio darbo imlumą siekiama sumažinti 0,5 h.

apskaičiuojant planines pastoviąsias tiesiogines gamybos išlaidas, buvo įvertinti naujų gaminių įdiegimo ir bazinių gaminių kokybės gerinimo išlaidos bei naujų gaminių rūšių, kurių gerinama kokybė, skaičius.

priskiriamos remonto išlaidoms, jei jos neviršija 51 % modernizuojamos priemonės vertės.

Remiantis gaminio mašininiu imlumu (MIj), apskaičiuojama kiekvieno gaminio padengimo suma (psj):

∑ (Nj x psj) – svertinio gaminio vieneto padengimo suma, Lt.

Padengimo suma vienai mašininio imlumo valandai(3 punktas) apskaičiuojama taip: planinė padengimo suma, tūkst. Lt (1 punktas) * 1000/ planinis gamybos programos mašininis imlumas, h ( 2 punktas).

Padengimo suma kiekvienam gaminiui apskaičiuojama atskirai. Gaminio padengimo suma, Lt (5 punktas) gaunama padengimo sumą vienai mašininio imlumo valandai, Lt (3 punktas) padauginus iš atitinkamo gaminio mašininio imlumo (4 punktas). (pvz.: gaminio B padengimo suma, Lt = 15,02 *18,2=273,35)

Svertinio gaminio vieneto padengimo suma, Lt (7 punktas) lygi visų gaminių padengimo sumų, Lt padaugintų iš gaminio naudingumo koeficineto sumai.

Pardavimo apimtis svertinio gaminio vienetais ( 8 punktas ) gaunama : planinė padengimo suma, tūkst. Lt (1 punktas) * 1000/ svertinio gaminio vieneto padengimo suma, Lt (7 punktas).

Apskaičiuota pardavimo apimtis, vnt. gaunama atitinkamai kiekvieno gaminio naudingumo koeficientą (6 punktas) dauginant iš pardavimo apimties svertinio gaminio vienetais ( 8 punktas ).

gaminių atsargos planinio laikotarpio pabaigoje planuojame savarankiškai, atsižvelgiant į rinkos kitimo prognozę. Pasinaudodami pateikta rekomendacija naujų gaminių prekių atsargas apskaičiavome kaip 10% nuo pardavimo apimties. Bazinių gaminių atsargos mažinamos gaminio B iki 200, o gaminio Z atsargų laikotarpio pabaigoje nepaliekama, todėl lygu nuliui.

Produkcijos gamybos planas, vnt. apskaičiuojama: Produkcijos gamybos planas, vnt. = Produkcijos pardavimo apimtis, vnt. + Prekių atsargų laikotarpio pabaigoje planas, vnt. - Prekių atsargos laikotarpio pradžioje, vnt.

Gamybos programos mašininis imlumas, tūkst. h apskaičiuojamas produkcijos gamybos planą, vnt. padauginus iš gaminio mašininis, h ir padalinus iš 1000.

Toliau nuosekliai apskaičiuojama gamybos programos darbo imlumas, tūkst. h, kuris yra lygus produkcijos gamybos plano, vnt. ir gaminio darbo imlumas, h sandaugai padalintai iš 1000.

Sudarant produkcijos pardavimo planą, įvertinamos visos likusias sandėlyje bazinių gaminių atsargos, kurių gamyba nutraukiama.

Apskaičiavus gamybos planą, patikrinama, ar išlaikomas planuojamas gamybinio pajėgumo panaudojimo lygis.

ndarbpr = DIg / (Tef x (1 + Kn / 100)), (2.24)

Pagrindinių gamybinių darbininkų skaičius, žm gaunamas Gamybos programos darbo imlumas, h padalinus iš . Efektyvus darbininko darbo laikas, h. (Pagrindinių gamybinių darbininkų skaičius, žm = 576984,42/ 1819,87 = 317).

  • Finansai Kursiniai darbai
  • 2014 m.
  • Mantas
  • 83 puslapiai (8585 žodžiai)
  • Universitetas
  • Finansų kursiniai darbai
  • Microsoft Word 2530 KB
  • Įmonės veiklos taktinis planavimas (2)
    10 - 2 balsai (-ų)
Įmonės veiklos taktinis planavimas (2). (2014 m. Vasario 17 d.). http://www.mokslobaze.lt/imones-veiklos-taktinis-planavimas-2.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 19 d. 10:23