Įmonės vertės apskaičiavimas


Uab „JM biuro sprendimai“ vertinimas. Uab „JM biuro sprendimai“ veiklos aprašymas. Uab „JM biuro sprendimai“ finansinių rodiklių vertinimas. Uab „JM biuro sprendimai“ vertės apskaičiavimas. Išvados. Literatūros sarašas.

Veiklos finansų analize, suinteresuotas kiekvienas įmonės savininkas, nepriklausomai nuo jos dydžio, veiklos pobūdžio ar šalies. Siekiant nustatyti galimas ateities perspektyvas, reikia išanalizuoti ne tik dabartinę įmonės veiklos situaciją, bet taip pat praeities įvykius. Pelningumo rodikliai, naudos akcininkams nustatymas apibūdina įmonės galutinius rezultatus: turto panaudojimo efektyvumą, pelno dalį tenkantį pardavimams, investicijoms, taip pat analizė nustato ar įmonės savininkai investavę savo turtą gaus iš to naudos. Todėl įmonė suinteresuota aukštais rodiklių parodymais, nes nuo to priklauso ar įmonė dirba pelningai ir gali įvertinti strategijas, susijusęs su konkurencingumu, veiklos tęstinumo galimybėmis, taip pat ar tenkins pagrindinę sąlygą, tai ar kurs pridėtinę naudą savininkams. Veiklos analizė reikalinga siekiant ilgalaikės naudos, todėl siekiant konkuruoti rinkoje svarbu nuolat peržiūrėti siūlomų paslaugų asortimentą, prisitaikyti prie vartotojų poreikių, optimaliai panaudojant turimus išteklius

Problema. Norint susikurti gerą ilgalaikę startegiją ir norint nustatyti ar ji bus perspektyvi, būtina analizuoti tam tikrus rodiklius. Taip bus uždirbamas didesnis pelnas, bei mažinamos sąnaudos.

Darbo tikslas. Apskaičiuoti UAB “JM biuro sprendimai” vertę, įvertinant laisvų pinigų srautą, ilgalaikėje perspektyvoje.

Darbo uždaviniai:

Atlikti UAB “JM biuro sprendimai” finansinių rodiklių analizę.

Atlikti įmonės santykinių rodiklių analizę.

Nustatyti įmonės vertę.

Naudojama metodika:

Diskontuoti pinigų srautai;

EVA metodas;

Įmonės vadovai ir darbuotojai labai gerai suprantama, kad nuvylus klientą vieną kartą – kito karto gali nebebūti, todėl dirba tik su aukščiausią kvalifikaciją turinčiais vertėjais ir šios srities konsultantais. Įmonėje dirbantys vertėjai yra išlaikę Europos Komisijos Vertimo generalinio direktorato (angl. DG SCIC) egzaminus ir yra akredituoti dirbti pagrindinėse Europos Sąjungos institucijose.

Lyginant 2010-2013 metus pardavimų savikaina procentaliai su pardavimo pajamomis, kiekvienais metais augo tiktai 2013 metais nusmuko iki 4%. 2012 metais šis skaičius buvo išaugęs 18%.

Iš lentelių duomenų matome, 2012 metais pagrindinę dalį savikainoje sudarė parduoto ilgalaikio turto savikaina, o 2013 metais savikaina sudarė už suteiktas paslaugas – 3873,22Lt.

Tipinės veiklos sąnaudos 2012 metais siekė 54101,47Lt , o 2013 metais padidėjo iki 79406,06 Lt.

Ilgalaikio turto balansinė vertė 2012 metaissudarė 36% ,o 2013 m. sudarė -64% visoturto. Lyginantsu 2012metais (36%) ši dalis sumažėjo. Trumpalaikio turto dalis analizuojamu laikotarpiu mažėjo nuo 44% iki-83%.

Analizuojamu laikotarpiu UAB „JM biuro sprendimai“ dirbo banguotai, 2010-2013 m. rodiklių dinamika rodo, kad grynasis, bendrasis ir veiklos pelningumas didėja, veiklos ir grynojo pelningumo rodikliai 2013 metais sumažėjo.

Įsipareigojimų ir nuosavybės koeficientas= Visi įsipareigojimai / Visas turtas

Einamojo likvidumo koeficientas rodo, kad įmonė gali padengti trumpalaikius įsipareigojimus, panaudojant turimą trumpalaikį turtą ir šis rodiklis yra gerėjantis visu analizuojamu laikotarpiu.

Turto apyvartumo rodiklisnėra labai aukštas gamyboje gerai kai šis rodiklis 2013

metais yra virš 2, todėl galima teigti, kad turtas valdomas nelabai efektyviai.

Vertinant veikiančios įmonės verslo vertę, įmonė suvokiama kaip kompleksas – sudėtinių turto dalių visuma, galinti nepriklausomai generuoti pajamas, jei bus užtikrinti reikalingi žmogiškieji ištekliai bei finansiniai ištekliai, sudarantys sąlygas vykdyti veiklą atitinkamame verslo segmente. Įmonės verslo ir akcijų vertė nustatoma pajamų metodu, taikant diskontuotų pinigų srautų skaičiavimo būdą, kuris yra laikomas pačiu universaliausiu verslo vertinimo metodu, todėl yra plačiausiai taikomas išsivysčiusiose Vakarų šalyse. Diskontuotas pinigų srautas yra tinkamiausias matas valdant vertę, nes įvertinami pinigų srautai ir kapitalo kaina. Diskontuotų pinigų srautų metodas gali būti įvairiai modifikuojamas, kuo geriau pritaikant jį konkrečiai situacijai, t.y. vietoj pinigų srautų galima naudoti pajamas, grynąjį pelną, dividendus ir kt.

Praktikoje dažniausiai naudojamos tokios diskontuotų pinigų srautų metodo formos:

Laisvųjų pinigų srautų diskonto modelis (FCF);

Skaičiuojant verslo vertę diskontuotų pinigų srautų metodu daroma prielaida, kad potencialus investuotojas nesumokės už konkretų verslą daugiau, negu iš to verslo generuojamų pajamų dabartinė vertė ir savininkas neparduos verslo už mažesnę vertę, negu prognozuojamų pajamų dabartinė vertė.

Verslo vertės nustatymui naudojami iš pagrindinės įmonės veiklos generuojami būsimieji laisvieji pinigų srautai, kurių prognozuojami dydžiai bei susidarymo rizikingumas ir apsprendžia įmonės vykdomo verslo formuojamą vertę. Laisvasis pinigų srautas yra įmonės pagrindinės veiklos ir investicinės veiklos rezultatas. Jis ekvivalentiškas pinigų srautams, kurie gali atitekti investuotojams.

  • Microsoft Word 67 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 23 puslapiai (4112 žodžiai)
  • Universitetas
  • Davidas
  • Įmonės vertės apskaičiavimas
    10 - 4 balsai (-ų)
Įmonės vertės apskaičiavimas. (2015 m. Spalio 20 d.). https://www.mokslobaze.lt/imones-vertes-apskaiciavimas.html Peržiūrėta 2018 m. Balandžio 20 d. 13:59
×