Įmonės vertinimas ir vertės apskaičiavimas


2015 ab freda dividendai. Ab freda dividendai 2016. Ab freda dividendai 2015.

Ekonomikos kursinis darbas. Įvadas. Ab “Freda” vertinimas. AB “Freda” veiklos aprašymas. AB “Freda” finansinių rodiklių vertinimas. Ab “Freda” vertės apskaičiavimas. Išvados. Literatūros sąrašas.


Šiuolaikinėms įmonėms, veikiančios ir norinčioms išsilaikyti dinamiškoje rinkoje, svarbu vertinti savo veiklos efektyvumą, žvelgiant į įvairius aspektus. Svarbiu rodikliu pradėtas laikyti darbuotojų pasitenkinimas, darbuotojų lojalumo, kaitos rodiklis. Tikslas versle dirbančių įmonių praktiškai visų vienas- uždirbti pelną. Kaip verslo valdymo modelis naudojamas subalansuotų rodiklių metodas, kuris apima:

Finansiniai rodikliai įmonėse vertinami dažnai kaip svarbiausi, tačiau jie labai glaudžiai susiję su kitais rodikliais, svarbi yra jų visuma, indėlis ir įtaka finansinei gerovei.

Pagrindinis įmonių veiklos uždavinys, siekis- pelno uždirbimas. Tuo suinteresuoti akcininkai, kurių tikslas gauti dividendus, tiek investuotojai, tiek darbuotojai, kurių atlyginimas tiesiogiai susijęs su įmonės sėkme bei gerove.

Temos aktualumas. Šiuo metu rinka labai dinamiška, besikeičianti, todėl įmonės vadovui svarbu numatyti ilgalaikę verslo vystymosi strategiją, įvertinti galimas grėsmes, įmonę valdyti taip, kad ji veiktų efektyviai ir neštų norimą naudą tiek akcininkams, tiek darbuotojams, nuo kurių gerovės praktiškai tiesiogiai priklauso ir jų lojalumas bei požiūris į darbą, kokybę ir pan.

Problema. Norint numatyti tinkamą ilgalaikę strategiją būtina vertinti perspektyvą, panaudojant tam tikrus rodiklius, įvertinti jų įtaką. Siekis- uždirbti kuo daugiau pelno su kuo mažesnėmis sąnaudomis.

Darbo tikslas. Apskaičiuoti AB FREDA vertę, įvertinant laisvų pinigų srautą, ilgalaikėje perspektyvoje.

Darbo uždaviniai:

Atlikti AB FREDA finansinių rodiklių analizę.

Atlikti įmonės santykinių rodiklių analizę.

Nustatyti įmonės vertę.

Naudojama metodika:

Diskontuoti pinigų srautai;

EVA metodas;

Dengti dekoruota popierinio pagrindo danga;

AB “Freda” yra įdiegusi kokybės politiką. Pagrindiniai kokybės politikos principai:

Saugus naudoti- nekeliantis pavojaus, nesukeliantis alergijos, neskleidžiantis kenksmingų medžiagų.

Patogus naudoti- tvarkinga ir švari pakuotė, patogus paimti, lengvai surenkamas, lengvai valomas ir prižiūrimas.

AB “Freda” įrenginiai ir technologija yra parinkti ir pritaikyti efektyviai korpusinių baldų gamybai iš medžio drožlių plokštės. Gamybos skyrius yra padalintas į du padalinius pagal atliekamas funkcijas:

Supjovimo ir mašininio apdirbimo skyrius;

Apdailos ir pakavimo skyrius.

Visi įmonėje eksploatuojami įrengimai ir įrenginiai, darbo mašinos yra pagaminti žymiausių ir inovatyvių Vakarų Europos įrengimų gamintojų, seniai žinomų ir įsitvirtinusių rinkoje- “Homag”, “Ima”, “Hymmen”, “Cefla”, “Barberan”. Visi šie įrengimai bei įrenginiai sudaro galimybes baldų gamyboje naudoti sudėtingas ir našias pažangias briaunų klijavimo bei paviršių dažymo technologijas. Šiuolaikinėje dinamiškoje rinkoje tikėtis ilgalaikės teigiamos perspektyvos įmanoma tik naudojant šiuolaikinius ir efektyvius įrengimus bei įrenginius, taip pat nuolat atnaujinat įrengimų parką, atliekant techninį įmonės perginklavimą, diegiant inovacijas. Šiuo metu bendradarbiaujant su „Homag“ kompanija yra diegiama apdirbimo linija, kurios analogų nėra nei vienoje Pabaltijo šalyje, o kai kurie įrengimo funkcijų mazgai neturi analogų pasaulyje.

Taip pat įmonėje yra įdiegta gamybos valdymo sistema, kuri leidžia sekti ir kontroliuoti gamybos procesą realiuoju laiku, kas leidžia laiku gauti maksimaliai tikslius ir teisingus duomenis, suteikiant galimybę vykdyti tikslią gamybos kaštų analizę ir rasti resursų produkcijos savikainos mažinimui.

Įmonėje 2014 m. gruodžio 31 d. duomenimis dirbo 632 darbuotojai.

Valdyba, kurią sudaro penki renkami nariai, yra kolegialus organas, kurio veiklai vadovauja valdybos pirmininkas. Valdybos narius ne ilgesnei nei keturių metų kadencijai renka visuotinis akcininkų susirinkimas.

Bendrovės valdyba renka ir atšaukia bei atleidžia įmonės generalinį direktorių, kuris vienvaldiškai veikia santykiuose su kitais asmenimis bei įmonėmis.

Lyginant 2011-2014 metus pardavimų savikaina procentaliai su pardavimo pajamomis, išliko nepakitusi. 2013 metais šis skaičius buvo išaugęs 85,49%, o 2014 metais pardavimo savikaina pasiekė 2011 metų lygį ir sudarė 84,87% lyginant su pardavimo pajamomis.

2011-2013 metais veiklos sąnaudos sudarė 7,76% - 5,21%, lyginant su pardavimo pajamomis. 2014 metais jų dalis sumažėjo iki 3,99%.

Tipinės veiklos pelnas 2011 metais siekė 7,38% 2012 metais padidėjo iki 10,25%, 2013 metais sumažėjo iki 9,30%, o 2014 metais jau siekė 11,14%.

Kaip matyti iš pateiktų pelno (nuostolio) ataskaitų įmonės būklė buvo gana stabili, jis pastoviai generuoja pelną.

Norint nustatyti AB „Freda“ finansinę būklę ir veiklos tęstinumo perspektyvas, buvo atlikta finansinė analizė, naudojant absoliučius ir santykinius finansinius rodiklius.

Ilgalaikio turto balansinė vertė 2014 m. sudarė 27,05 % viso turto. Lyginant su 2011 metais (45,63%) ši dalis sumažėjo dėl materialaus turto nusidėvėjimo ir padidėjusio finansinio turto. Trumpalaikio turto dalis analizuojamu laikotarpiu padidėjo nuo 54,37% iki 72,95%. Tam įtakos turėjo išaugusios atsargos ir išankstiniai apmokėjimai.

 • Ekonomika Kursiniai darbai
 • 2015 m.
 • Lietuvių
 • Deividas
 • 25 puslapiai (5052 žodžiai)
 • Universitetas
 • Ekonomikos kursiniai darbai
 • Microsoft Word 80 KB
 • Įmonės vertinimas ir vertės apskaičiavimas
  10 - 7 balsai (-ų)
Įmonės vertinimas ir vertės apskaičiavimas. (2015 m. Birželio 14 d.). http://www.mokslobaze.lt/imones-vertinimas-ir-vertes-apskaiciavimas.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 19 d. 00:20