Įmonės „Vilniaus energija“ socialinės atsakomybės analizė


Įmonės „Vilniaus energija “ socialinės atsakomybės analizė. Darbo tikslas. Darbo objektas. Darbo uždaviniai tikslui pasiekti. Tyrimo metodai. Įmonės „ Vilniaus energija “ socialinės atsakomybės analizė teoriniu aspektu. Pasirinktos įmonės veiklos pristatymas. Darni gamyba. Darnus vartojimas. ĮSA darbo vietoje. ĮSA bendruomenėje. Socialiai atsakingos įmonės įvaizdis.


Aktualumas. Žmogus veikė gamtą jau nuo seniausių laikų, kai pradėjo naudoti primityviausius darbo įrankius. Atsiradus žemdirbystei, pasireiškė pirmieji dirvos degradacijos požymiai: kuo intensyviau buvo dirbama žemė, tuo daugiau jos buvo netenkama. Mokslo bei technikos pažanga, gyventojų skaičiaus augimas tik dar labiau gilino prieštaravimus tarp žmogaus veiklos ir gamtos. Dėl gamtos išteklių naudojimo, dėl aplinkos taršos kenksmingomis medžiagomis sutrinka gamtos natūralūs veiksniai. Vis dažniau iškyla ekologinės problemos, ribojančios visuomenės galimybes išsaugoti ją supančią aplinką. Todėl kiekvienas iš mūsų stengiasi saugoti gamtą, mažinti jos užterštumą, taip pat yra ir su įmonėmis, kurios yra socialiai atsakingos. Kiekviena įmonė turi būti socialiai atsakinga ir stengtis tausoti gamtą, bet jos išteklius. Kaip pavyzdį nagrinėsime Lietuvos įmonę „Vilniaus energija“, kuri rūpinasi gamtos ir mūsų planetos ateitimi.

Darbo tikslas. Parengti įmonės „Vilniaus energija“ socialinės atsakomybės analizę.

Darbo objektas. „Vilniaus energija“ įgyvendinama socialiai atsakinga veikla.

Darbo uždaviniai tikslui pasiekti:

Išanalizuoti įmonės „Vilniaus energija“ socialinės atsakomybės ataskaita;

Pateikti įmonės „Vilniaus energija“ socialinės atsakomybės analizę;

Pateikti savo pasiūlymus;

Pateikti išvadas.

Tyrimo metodai. Darbe remtasi tokiais metodais :

Dokumento turinio analizę;

Literatūros sisteminė ir lyginamoji analizė.

Įmonės vertybės – dėmesingumas, inovatyvumas, efektyvumas ir atsakingumas.

Atitiktį aplinkos apsaugos teisiniams reikalavimams, išorinių organizacijų bei suinteresuotų šalių aplinkos apsaugos srityje keliamiems reikalavimams; taršos prevenciją; nuolatinį aplinkos apsaugos būklės gerinimą įmonėje ir neigiamo poveikio aplinkai mažinimą.

2006 m. elektrinėje buvo rekonstruotas vienas iš gamtinėms dujomis ir mazutu galimų kūrenti garo katilų ir pritaikytas deginti biokurą. Tai kol kas galingiausias Lietuvoje garo katilas, naudojantis biokurą.

Termofikacinėje elektrinėje Nr. 2 (E-2) NOx išmetimų mažinimui buvo modernizuotas vandens šildymo katilas PTVM-100, kurio metu 16 esamų degiklių buvo pakeisti į 6 mažos NOx generacijos degiklius.

Taip pat įrengti oro valymo įrenginiai :

Elektrostatinis kietųjų dalelių filtras. (Kietųjų dalelių emisijų valymui.)

Baterinis ciklonas ir skruberis. (išvalantys dūmus nuo kietųjų dalelių iki 85 procentų.)

Skleisti akcijas ir skatinti darbuotojus į darbą atvykti dviračiais, taip mažintų automobilių išmetamųjų dujų kiekį aplinkoje.

Vykdyti akcijas, kurių metu nebūtų galima rūkyti darbo metu, taip mažintu anglies monoksido išmetimą į aplinką.

  • Vadyba Analizė
  • Microsoft Word 32 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 11 puslapių (2278 žodžiai)
  • Kolegija
  • Greta
  • Įmonės „Vilniaus energija“ socialinės atsakomybės analizė
    10 - 3 balsai (-ų)
Įmonės „Vilniaus energija“ socialinės atsakomybės analizė. (2016 m. Birželio 15 d.). https://www.mokslobaze.lt/imones-vilniaus-energija-socialines-atsakomybes-analize.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 25 d. 04:48
×