Įmonės x finansinė analizė kursinis darbas


Finansų analizės teoriniai aspektai. Finansų analizės samprata. Finansų analizės reikšmė. Finansų analizės būdai. Horizontali (dinamikos eilučių) analizė. Vertikali (lyginamųjų svorių) analizė. Santykinė analizė. Pardavimų pelningumo rodikliai. Mokumo rodikliai. Apyvartumo rodikliai. Uab „žemkasys“ finansinių ataskaitų analizė. Apie Uab „Žemkasys“. Santykinė analizė. Pelningumo rodikliai. Mokumo rodikliai. Apyvartumo rodikliai.

Laisvosios konkurencijos sąlygomis nuolatos auga įmonių bei veiklos rūšių skaičius. Didėjanti konkurencija kelia rūpestį įmonių savininkams, neaprėpiama gausa potencialių investavimui įmonių - investuotojams, o klientų paieška - kreditoriams bei tiekėjams. Nors traktuojama, kad finansų analizės užuomazgos buvo dar prieš Kristų, iki šiol nėra vieningos įmonės vertinimo sistemos. Taigi, kiekvienas informacijos vartotojas turėtų susidaryti sau priimtiniausią vertinimo sistemą, kad galėtų įvertinti įmonių veiklos rezultatus.

Ekonominė ir politinė situacija nuolatos keičiasi. Lietuvoje ryškūs pokyčiai vyko per pastaruosius 20 metų. Perėjimas prie rinkos ekonomikos, integracija į Europos Sąjungą, lėmė vis didėjantį įmonių skaičių, tuo pačiu ir didėjančią konkurenciją. Įmonėms tapo vis sunkiau siekti pagrindinio tikslo – pelno didinimo. Todėl šiame skyriuje bus aptariamos priemonės, kurios padeda įvertinti įmonės veiklą.

Įvairūs autoriai pateikia skirtingus finansų analizės apibrėžimus. Jonas Mackevičius teigia, kad „finansinės veiklos analizė – tai visapusis ir objektyvus įmonės finansinės būklės, veiklos rezultatų ir pinigų srautų tyrimas siekiant padėti įmonės vadovybei pasiekti numatytus tikslus. (MACKEVIČIUS, J. (2007) Įmonių veiklos analizė. Vilnius, p. 117.) E. Buškevičiūtė ir I. Mačerinskienė teigia, kad finansinės analizės turinys yra kompleksinis ūkio subjektų finansinės bei ūkinės veiklos ir jos rezultatų tyrimas, siekiant tobulinti tiriamojo subjekto valdymą ir didinti jo veiklos efektyvumą bei pelningumą ( BUŠKEVIČIŪTĖ, E.; MAČERINSKIENĖ, I. (1999) Finansų analizė. Kaunas, p. 12). Visi autoriai pateikia panašias finansų analizės reikšmes, akcentuoja tuos pačius dalykus, tačiau galima pastebėti, kad skirtingai įvardija patį terminą. Todėl šiame darbe bus naudojamas finansų analizės terminas. Apibendrinus pateiktas finansų analizės sąvokas galima teigti, kad finansų analizė įmonėje – tai įmonės finansinių duomenų tyrimas siekiant nustatyti įmonės veiklos trūkumus ir privalumus, kurie padėtų vadovams priimti atitinkamus sprendimus siekiant didžiausio pelno bei mažiausios rizikos.

Teisingas finansinių išteklių paskirstymas lemia sėkmingą įmonės gyvavimą bei pasiektus tikslus. Už visą šių išteklių paskirstymą atsakingi įmonės vadovai, finansininkai kurie priima eilę sprendimų. Kiekviename sprendimų priėmimo etape finansų analizė atliekama siekiant skirtingų tikslų. Bendrąją prasme finansinės analizės tikslas – teikti vartotojams objektyvią informaciją, įvertinti įmonės ar atskirų jos veiklos sričių bei projektų finansinę būklę, bei nustatyti galimas veiklos alternatyvas. (Buškevičiūtė; Mačerinskienė, 1999, p. 13)

J. Mackevičius (2007) išskiria tris finansų analizės būdus: bendrus ekonominius, matematinius ir euristinius. Užsienio autoriai dažniausiai išskiria tik tris finansų analizės būdus: horizontalią, vertikalią ir santykinę analizes.

Horizontali arba lietuvių autorių dažnai vadinama dinamikos eilučių analizė plačiai naudojama visame pasaulyje. Šios analizės metu dviejų ir daugiau laikotarpių finansinių ataskaitų dydžiai lyginami su praėjusio laikotarpio duomenimis (lyginami metų, ketvirčių, mėnesių duomenys). Gautas rodiklio skirtumas gali būti išreikštas absoliutiniu dydžiu arba santykiniu pokyčiu. Norint apskaičiuoti absoliutų dydį, iš antrojo laikotarpio atimamas pirmojo laikotarpio dydis. Apskaičiuojant procentinį ataskaitos straipsnių pokytį, kuris parodo rodiklių kitimo tempą, naudojamasi formule:

Taigi, horizontali analizė padeda nustatyti atitinkamų rodiklių pokytį laiko atžvilgiu. Tačiau pagrindinis analizės trūkumas yra tas, kad parodoma tik rodiklio dinamika, bet nenustatomos priežastys, dėl kurių jie įvyko.

Vertikali analizė yra priemonė, parodanti kokius ir kokiomis proporcijomis resursus naudoja įmonė bei kokiomis proporcijomis tie resursai yra skirstomi tarp balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitos straipsnių. Vertikalios analizės esmę sudaro tai, kad atitinkamas finansinės ataskaitos rodiklis lyginamas su bendru tos ataskaitos rodikliu (ŽIGIENĖ, 2010, p. 11). Analizės metu bendra rodiklių suma prilyginama 100%. Toks rodiklis gali būti bendra turto suma, ilgalaikio ir trumpalaikio turto suma, bendra nuosavybės ir įsipareigojimų suma, nuosavybės ir įsipareigojimų suma, trumpalaikių ir ilgalaikių įsipareigojimų suma. Tokiu būdu apskaičiuojamas kiekvieno straipsnio svoris bendrame rezultate (procentais)

  • Finansai Kursinis darbas
  • Microsoft Word 682 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 26 puslapiai (5566 žodžiai)
  • Universitetas
  • Paulius
  • Įmonės x finansinė analizė kursinis darbas
    10 - 3 balsai (-ų)
Įmonės x finansinė analizė kursinis darbas. (2016 m. Sausio 23 d.). https://www.mokslobaze.lt/imones-x-finansine-analize-kursinis-darbas.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 20 d. 14:05
×