Įmonių bankrotas įmonių kūrimosi ir bankrotų dinamika Lietuvoje


Įvadas. Bankrotas ir jo priežastys. Bankrotas – makroekonominė problema. Bankrutavusių įmonių skaičius 2010 m. Įmonių bankroto sampratos. Veiksniai,susiję su įmonių nemokumo( bankrotinės būklės) faktų pasireiškimu( pagal Stuart irAbetti). Įmonių nemokumo priežastys ( pagalD&B atliktą JAV veikiančių įmonių analizę). Įmonių potencialaus bankroto pažymiai. Įmonės rizikingumo kriterijus. Atleistų darbuotojų skaičiusbei bankrotų skaičius Lietuvoje. Bankų bankroto priežastys Lietuvoje. Įmonių kūrimosi ir bankrotų dinamika Lietuvoje. Uab ar ĮI steigimui reikalingi duomenys. Imtis Uab verslo galima. Uždarosios akcinės bendrovės steigimo tvarka. Fred,Chung ir Siu nemokių įmonių pertvarkymo alternatyvos. Praktinė dalis. Išvados. Santrauka užsienio kalba. Literatūros sąrašas.


Įmonių bankrotas –tai verslo nesėkmės rezultatas, o ne priežastis, kadangi įmonių rinkos vertės mažėjimas, nuostolių didėjimas, įsipareigojimų nevykdymas,socialinės problemos ir kiti neigiami reiškiniai pagrindžia bankroto bei kitų įmonių pertvarkymo procedūrų taikymo tikslingumą.

2.1 Bankrotas – makroekonominė problema

Sparčiai didėjantis bankrutavusių ir bankrutuojančių įminių skaičius labai pavojingas šalies ekonominiam satbilumui, nes:

• bankrutuoja senai sukurtos, labai stambios įmonės su dideliudirbančiųjų žmonių skaičiumi;

Valstybinės mokesčių inspekcijos pateiktų 35406 įmonių 1999 metų finansinių ataskaitų analizė rodo, kad į 14983 įmonių balansą buvo apskaityti nuostoliai, o 5678 buvo nemokios. Per 2000 metus 263 įmonių administracijų vadovai paskelbė, kad jų įmonės nemokios, iš jų 151 tais pačiais metais pradėtas bankroto procesas . Visos šios bankrutuojančios įmonės sukėlė įvairius neigaimus pokyčius, kuriuos galima suskirstyti į ekonominius ir socialinius.

• nedarbo augimas;• bendras Lietuvos žmonių gyventojų gyvenimo lygio smukimas;•žmonių nepasitikėjimas ir nepasitenkinimas esama silpna ekonomikosbūkle;• netikrumo jausmasEkonominės problemos yra sekančios:• nesumokėtus mokesčius valstybės biudžetui, socialiniam draudimui irkitiems valstybiniams fondams;• nepatenkintus kreditorinius reikalavimus, kurie gali sukelti subankrutuojančia įmone susijusių partnerių ekonominius sunkumus ir netbankrotą .

• rinka atsikrato nuo neefektyvių, neperspektyvių įmonių, neretaigaminančius pasenusius gaminius;• nereikalingos struktūos ir nenaudojami pajėgumai likviduojami,užleidžiant vietą pažangiems procesams;• atsiranda galimybė lengviau atleisti perteklinius nekvalifikuotusdarbuotojus;

Iš šios diagramos matyti, kad daugiusia įmonių bankrutuoją Vilniaus apskriti net 2805 antrą vietą užimą Kauno apskritis 2331, trečia vieta Klaipėdos apskritis 1475, sekanti Šiaulių 939,Panevėžio 735, Alytaus 468 ir Utenos 422.( Duomenys is LIETUVOS STATISTIKOS DEPARTAMENTO, 2010 metais).

Pagal Saulių Grigaravičiu kuris sako: ,, Atsižvlgiant į užsienio literatūje plačiai vartojamas įmonių nemokumo ir įmonių bakroto sampratas ,įmonės nemokumo sąvoka gali būti prilyginama įmonės bankroto sąvokai,tačiau bankroto termino vartojimas nebūtinai turi būti siejamas su įmonei (įmonėms) iškelta bankroto ar restruktūrizavimo byla.Paprastai šis terminas yra siejamas su įmonės nemokumu, tai yra su jos finansinių įsipareigojimų nevykdymu per tam tikrą laikotarpį.“

Vianą papraščiausių ir aiškiausiai suprantamų nemokios (bankrutuojančios) įmonės apibrėžimų pateikia Harlan D.Plat.Pagal šį autorių, įmonė tampa nemoki, kai jos finansiniai įsipareigojimai viršija įmonės turto rinkos vertę. Iš esmės apibrėžimas yra teisingas, tačiau nėra pakankamai aiškus arba gali būti sudėtingai nustatomas ar įvairiai interpretuojamas, kadangi nemokios įmonės turto rinkos vertė dažnai gali būti nežinoma,ją gali būti sudėtinga nustatyti (įvertinti) arba tokia įmonė (ar jos turtas) apskritai gali neturėti jokios vertės rinkoje. Todėl, siekiant supaprastinti šią problemą, dažnai naudojamas aiškesnis bei konkretesnis nemokios įmonės apibrėžimas: nemoki įmonė-tai įmonė, kurios finansiniai įsipareigojimai viršija jos turto balansinę vertę.

Įmonės nemokumo (bankrotinės būklės) apibrėžimas turėtų būti toks: įmonės nemokumas-tai įmonės nesugebėjimas(negalėjimas) per daugiau kaip 90 kalendorinių dienų (3 mėnesių) laikotarpį laiku įvykdyti finansinius įsipareigojimus kreditoriui (kreditoriams) sutartomis sąlygomis, neatsižvelgiant į įmonės kapitalo struktūrą (įmonės finansinį svertą) ir bankroto (restruktūrizavimo) bylos iškėlmo faktą.

Siekiant didesnio įmonių konkurencingumo ,veiklos efektyvumo ir tęstinumo, tikslinga diegti (realizuoti) įvairius veiklos sričių petrvarkymus: skolų restruktūrizavimą,darbo santykių pertvarkymą, veiklos procesų optimizavimą, išlaidų mažinimą, neefektyvių padalinių, dukterinių įmonių likvidavimą, pardavimą, perdavimą ar kitokį pertvarkymą (perleidimą), reinžineringą, naujų valdymo programų, koncepcijų, strateginių krypčių diegimą ar jau esamų modifikavimą,adaptavimą, jų kokybiškumo ir efektyvumo kontrolės, monitoringo,eamos ( gaminamos) produkcijos tobulinimą, atnaujinimą, modifikavimą,adaptavmą, kitas priemones, skirtas asaugoti įmonės nuo bankroto ir jų likvidavimo, taip pat netinkamo (uždelsto)bankrutavusių įmonių likvidavimo (bankroto įstatymų efektyvumas, atsakomybės už vykdomus procesus reglamentavimas ir t.t.). Pasiūlytos principinės nemokių įmonių pertvarkymo kryptys bei jų variacijos naudotinos įvairiuose namokių įmonių pertvarkymo etapuose.

  • Microsoft Word 70 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 33 puslapiai (6507 žodžiai)
  • Universitetas
  • Iga
  • Įmonių bankrotas įmonių kūrimosi ir bankrotų dinamika Lietuvoje
    10 - 5 balsai (-ų)
Įmonių bankrotas įmonių kūrimosi ir bankrotų dinamika Lietuvoje. (2016 m. Kovo 03 d.). https://www.mokslobaze.lt/imoniu-bankrotas-imoniu-kurimosi-ir-bankrotu-dinamika-lietuvoje.html Peržiūrėta 2018 m. Balandžio 26 d. 20:28
×