Įmonių pasiskirstymas pagal darbuotojų skaičių


N apskrities 17 116 įmonių darbuotojų skaičius 2014 metais Sudaryta autorės pagal 1 priedą. Apklausos duomenys apie N apskrities įmonių darbuotojų patiriamą stresą darbe sudaryta autorės pagal 2 priedą. Pradiniai duomenys sudaryta autorės pagal 3 priedą. Intensyvumo santykinius dydžius. Pradiniai duomenys Sudaryta autorės pagal 1 priedą. Darbuotojų skaičiaus pokyčiai 2015. vasario mėn. Sudaryta autorės pagal 5 priedą. Darbuotojų skaičiaus kitimas 2015 metais Sudaryta autorės pagal 6 priedą. Darbuotojų darbo užmokestis. Lietuvoje supirktų žemės ūkio produktų kiekiai ir vidutinės kainos 2013 2014 metais Sudaryta autorės pagal 8 priedą. Sudaryta autorės pagal 8 priedo duomenis. Priedas Duomenys apie rodiklių pokyčius proc. Priedas N apskrities kaimo namų ūkių disponuojamos pajamos ir vartojimo išlaidos skaičiuojant vienam namų ūkio nariui Eur mėn. Elastingumo koeficientas. Determinacijos koeficientas. Priedas Darbuotojų darbo stažo ir jų uždarbio rodikliai.


2.1. Struktūrinio grupavimo būdu parodyti N apskrities 17-116 įmonių pasiskirstymą pagal vidutinį darbuotojų skaičių 2014 metais. Įmonių pasiskirstymą pagal darbuotojų skaičių santykiniais dažniais pavaizduokite stulpeline diagrama.

N apskrities 17-116 įmonių darbuotojų skaičius 2014 metais (Sudaryta autorės pagal 1 priedą)

h = 27,08006, bet imsiu 28, nes jei yra po kablelio skaičių, vadinasi dar yra žmonių, jų negalime padalinti į dalis, nes žmonės diskretus dydis.

Sudarau lygių intervalų grupes ir parodau kaip jas sudarau.

1 grupė: xmin – xmin+ h; t.y. nuo 23 iki 51;

į grupes patenkančių įmonių skaičius, išreikštas:

Įmonių dalis grupėse (santykiniai dažniai) proc.

2.2. Struktūrinio grupavimo būdu parodyti 17-116 įmonių darbuotojų pasiskirstymą pagal patiriamą stresą darbe 2015 metais. Darbuotojų pasiskirstymą pagal darbe patiriamą stresą santykiniais dažniais pavaizduokite sektorine diagrama.

Apklausos duomenys apie N apskrities įmonių

darbuotojų patiriamą stresą darbe (sudaryta autorės pagal 2 priedą)

Taigi įmones galiu suskirstyti į 3 grupes, nes yra 3 galimi variantai: kartais, niekada, dažnai.

kiekvienos grupės įmonių skaičius ir iš viso (absoliutiniais dydžiais ir proc. 100 proc. žymėkite bendrą nagrinėjamų įmonių skaičių).

Grupės pagal darbuotojų patiriamą stresą darbe

Atlikus grupavimą, matome, kad iš apklaustųjų įmonių, kurios rinkosi iš trijų variantų, daugiausiai pasirinko variantą ,,kartais“ – 42, mažiausiai ,,dažnai“ – 21, o variantą ,,niekada“ pasirinko 37 įmonės.

N įmonės darbuotojų pasiskirstymą pagal darbuotojų patiriama stresa 2013 metais galima pavaizduoti ir skrituline (sektorine) diagrama.

Atlikus 17-116 įmonių grupavimą, galime daryti išvadas, kad iš tirtų 100 įmonių, didžiojoje dalyje (42 proc.) įmonių, darbuotojai patiria stresą kartais, dažnai stresuoja 21 proc. įmonių darbuotojai, o be streso dirba 37 proc. įmonių darbuotojai.

Iš bazinių dinamikos santykinių dydžių galima daryti išvadą, kad visus vėlesnius metus, lyginant su baziniais - 2010, krovinių apyvarta, skaičiuojant tūkstančiu tonomis vienam kilometrui didėjo. Ženkliausias padidėjimas 2014 m., lyginant su 2010 m. – 36,33 proc. 2011 m. lyginant su 2010 m. krovinių apyvarta padidėjo mažiausiai – 4,49 proc. Iš grandininių dinamikos santykinių dydžių, galima teigti, kad ženkliausi pokyčiai pastebimi 2012 m. lyginant su 2011 m., kada krovinių apyvarta padidėjo net 11,13 proc. O mažiausias krovinių apyvartos apimčių kitimas pastebimas 2011 m. lyginant su 2010 m. – 4,49 proc. Bazinius ir grandininius santykinius dydžius prasminga skaičiuoti, nes galime palyginti kaip pasikeitė duomenys lyginant su pirmais metais, kai pradėjome skaičiuoti ir palyginti kaip pasikeitė duomenys per metus.

struktūros ir palyginimo santykiniai dydžiai (sudaryta autorės pagal 4 priedą)

3.3. Statistikos departamento arba Eurostat-o internetinėje svetainėje savarankiškai suraskite pradinę informaciją ir apskaičiuokite 2 intensyvumo santykinius dydžius, nurodykite tikslų šaltinį ir adresą, iš kurio ėmėte pradinę informaciją ir kaip skaičiavote. Arba suraskite 2 intensyvumo santykinius dydžius ir pateikite tikslią nuorodą.

4.1. Naudojant 1 priedo duomenis, apskaičiuokite 2015 m. 17-116 įmonių darbuotojų skaičiaus vidurkį, jo standartinį nuokrypį bei variacijos koeficientą. Nurodykite skaičiavimui naudotą vidurkio rūšį, užrašykite formulę ir pagrįskite, kodėl šis vidurkis naudojamas. Skaičiavimo rezultatus aptarkite.

Pradiniai duomenys (Sudaryta autorės pagal 1 priedą)

Skaičiuojant darbuotojų skaičiaus vidurkį taikysime aritmetinį paprastą vidurkį nes yra pateikta 100-to įmonių paprasti duomenys ir jų dažniai nesugrupuoti, o dydžiai kartojasi po vieną kartą. Paprastojo aritmetinio vidurkio formulė:

Apskaičiavus gavau jog 17-116 įmonių darbuotojų aritmetinis paprastasis vidurkis lygus 98,41. Vadinasi, kad 2015 metais 17-116 įmonėse vidutiniškai dirbo po 99 darbuotojus.

  • Statistika Kursinis darbas
  • Microsoft Word 891 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 35 puslapiai (5991 žodžiai)
  • Universitetas
  • Andriuha
  • Įmonių pasiskirstymas pagal darbuotojų skaičių
    10 - 7 balsai (-ų)
Įmonių pasiskirstymas pagal darbuotojų skaičių. (2016 m. Gegužės 05 d.). https://www.mokslobaze.lt/imoniu-pasiskirstymas-pagal-darbuotoju-skaiciu.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 23 d. 14:59
×