Įmonių socialinė atsakomybė Alita


Vadybos savarankiškas darbas. Įvadas. Apie įmonę. Socialinės atsakomybės iniciatyvų įgyvendinimas ,,alitos" įmonėje. Rekomendacijos įgyvendinant socialinę atsakomybę ,,alitos" įmonėje. Išvados. Literatūros sąrašas.


ĮSA kuria vertę ir visuomenei, ir įmonėms. Taikant ĮSA principus sukuriamos palankios sąlygos konkurencingumui ir inovacijoms skatinti, vystomas tvaraus verslo modelis, stiprinami verslo ir bendruomenės santykiai, ugdomas žmogiškasis kapitalas, per įstatymų, tarptautinių normų ir etikos standartų laikymąsi mažinama veiklos rizika, gerinami santykiai su užsienio partneriais. Daugybė tyrimų rodo, kad socialiai atsakingo verslo įgyvendinimas sugrįžta ekonomine nauda ir konkurenciniu pranašumu.

Darbo tikslas: Išmokti analizuoti situaciją pasirinktoje organizacijoje, parengti ĮSA taikymo modelius bei rekomendacijas.

Uždaviniai:

1.Susipažinti su pasirinktos įmonės veikla;

2.Išanalizuoti kaip įmonėje įgyvendinama socialinė atsakomybė;

3.Pateikti ĮSĄ rekomendacijas.

Įmonių socialinė atsakomybė Alita. (2013 m. Lapkričio 12 d.). http://www.mokslobaze.lt/imoniu-socialine-atsakomybe-alita.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 19 d. 16:24