Įmonių veiklos analizė UAB „Benita“


Įvadas. UAB „Benita“ veiklos rezultatų analizė. UAB „Benita“ veiklos efektyvumo analizė. UAB „Benita“ trumpalakės ir ilgalaikės veiklos rizikos. Išvados. Literatūra. Priedai.


Įmonės siekia dirbti efektyviau, geriau, gaminti kokybiškesnes prekes ir teikti kvalifikuotas paslaugas. Šių siekių įgyvendinimui yra taikomi įvairūs analizės būdai ir metodai., kurie padėtų įvertinti veiklą, vadovaujantis įmonės rodiklių duomenimis.

Darbo tikslas – Įvertinti UAB „Benita“ finansinius rodiklius, vadovaujantis finansinės atskaitomybės dokumentų rezultatais.

Darbo metodai – literatūros analizė, rodiklių lyginamoji analizė, statistinių duomenų sisteminimas ir interpretacija. Duomenys skaičiuojami remiantis įmonės finansinėmis ataskaitomis.

UAB „Benita“ norėdama išanalizuoti savo įmonės veiklos rezultatus, išsiaiškinti kokia yra reali situacija, sukūrė veiklos rezultatų vertinimo struktūrą.

Šaltinis: Sudaryta darbo autorės, pagal MACKEVIČIUS, Jonas;. GIRIŪNAS, Lukas; VALKAUSKAS, Romualdas. Finansinė analizė. Vilnius. 2014.P. 1-484.

Įmonėse dažniausiai atliekama balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitų rodiklių horizontalioji ir vertikalioji analizė. (1, 78) Struktūra sudaryta taip, kad palengvintų įmonei atlikti santykinių finansinių rodiklių analizę.

Kiekvienos įmonės tikslas – pelnas. Pelnas tai vienas iš rodiklių kuris parodo ar įmonė veikia efektyviai, kuo pelnas didesnis, tai įmonėje finansinė padėtis geresnė.

Šaltinis: Sudaryta darbo autorės, vadovaujantis UAB „Benita“ pelno (nuostolio) ataskaita už 2014-2016 metus

Bendrasis pelnas, tai skirtumas tarp pardavimo pajamų ir pardavimo savikainos. Analizuojamu laikotarpiu UAB „Benita“ bendrasis pelnas didžiausias buvo 2015 metais lyginant su 2014 metais bendrasis pelnas padidėjo 58 proc., t.y. beveik 88 tūkst. Eur. Lyginant 2016 metus su 2015 metais bendrasis pelnas sumažėjo 25 tūkst. Eur arba 10,7 proc. punktais. Šiuos pokyčius įtakojo pardavimo savikainos augimas, kuris nuo 2015 metų pabaigos iki 2016 metų pabaigos padidėjo 36,7 proc., o pardavimo pajamos taip pat išaugo 5,04 proc. (žr. –2 ą priedą). Analizuojant kitus laikotarpius didėjant pardavimo pajamoms ir esant nedidelei savikainai bendrasis pelnas nuo laikotarpio pradžios padidėjo 41 proc..

Tipinės veiklos pelnas, tai pelnas kuris yra gaunamas iš pagrindinės veiklos. Analizuojamu laikotarpiu nuo laikotarpio pradžios padidėjo dvigubai, tam įtakos turėjo bendrojo pelno padidėjimas 41 proc.. Lyginant 2016 metus su 2014 metais pardavimo sąnaudos sumažėjo 99 proc., o bendrosios administracinės sąnaudos padidėjo 92 proc. (žr. 2-ą priedą). Didžiausias tipinės veiklos pelnas buvo 2015 metais ir siekė 119,2 tūkst. Eur. ir buvo 231,5 proc. didesnis už 2014 metus.

Įprastinės veiklos pelnas kaip ir kiti analizuojami rodikliai rodo, kad pelningiausi buvo 2015 metai. Tam didžiausią įtaką padarė mažiausia pardavimų savikaina.

Grynasis pelnas nuo laikotarpio pradžios padidėjo 124,7 proc., bet lyginant 2015 metus grynojo pelno įmonė gavo 5,5 proc., mažiau. Apžvelgus 2016 metus iš pardavimo pajamų įmonė gavo tik 25 proc. gryno pelno, kitais laikotarpiais grynasis pelnas buvo 15 proc.. Atlikta šių rodiklių analizė, leidžia daryti prielaidą, kad įmonė pradėjo dirbti efektyviau, peržiūrėjo ir sumažino patiriamų sąnaudų ir savikainos dalį, kuri tenka pardavimo pajamoms.

Kita labai svarbi finansinių analizių dalis yra pelningumų analizė, ji padeda investuotojams apsispręsti, ar verta investuoti į įmonę, taip pat šių analizių pagrindu galima priimti sprendimus dėl pardavimų savikainos ir kainos reguliavimo.

Kita labai svarbi įmonėje ruošiama ataskaita yra – balansas. Jo pagalba analizuojamas ilgalaikio ir trumpalaikio turto pelningumas.

Ilgalaikio ir trumpalaikio turto panaudojimo efektyvumą apsprendžia turto pelningumo analizė. Šis pelningumas yra labai informatyvus vertinant gamybos ir kitos veiklos pelningumą. Juo taip pat domisi investuotojai, kurie skeptiškai žiūri kai įmonės turtas naudojamas, valdomas neefektyviai, yra grobstomas ir kt..

  • Microsoft Word 269 KB
  • 2018 m.
  • Lietuvių
  • 29 puslapiai (4007 žodžiai)
  • Kolegija
  • Ajilerua
  • Įmonių veiklos analizė UAB „Benita“
    10 - 1 balsai (-ų)
Įmonių veiklos analizė UAB „Benita“. (2018 m. Sausio 16 d.). https://www.mokslobaze.lt/imoniu-veiklos-analize-uab-benita.html Peržiūrėta 2019 m. Vasario 23 d. 06:31
×