Įmonių veiklos analizės kursinis darbas


Įvadas. Finansinės ataskaitos tikslai. Finansinės analizės uždaviniai. Finansinių koeficientų reikšmė, privalumai ir trūkumai. „X“ įmonės horizontalioji ir vertikalioji analizė. Balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitos horizontalioji analizė. Balanso ir pelno (nuostolių) ataskaitos vertikalioji analizė. Balanso ir pelno (nuostolio) finansinė analizė, remiantis finansiniais koeficientais ir santykiniais rodikliais. Pelno ir pelningumo analizė. Pelno analizė. Pardavimų pelningumo analizė. Turto pelningumo analizė. Kapitalo pelningumo analizė. Finansinio statuso rodiklių analizė. Trumpalaikio mokumo rodikliai ir jų analizė. Ilgalaikio mokumo analizė. Finansinio valdymo rodikliai. Išteklių valdymo rodikliai. Įmonės veiklos prognozavimas. Išvados ir pasiūlymai. Naudota literatūra. Priedai.

Temos aktualumas. Norint, kad įmonė veiktų sklandžiai, sėkmingai konkuruotų ir bendradarbiautų su vietinėmis ir tarptautinėmis įmonėmis, būtina atidžiai išnagrinėti gautus rezultatus ir išsiaiškinti įmonės būklę bei galimas perspektyvas ateityje. Svarbiausiems aspektams išanalizuoti padeda teisingai pateiktos finansinės ataskaitos. Šios ataskaitos yra vienos iš svarbiausių įmonės valdymo rodiklių, kuriomis remiamasi tolimesniems valdymo tikslams įgyvendinti. Iš finansinių ataskaitų galima matyti įmonės finansinį stabilumą, galimas gautinas pajamas ar veiklos rizika, taip pat galimas veiklos perspektyvas ar priimant sprendimus iškilusiems klausimams spręsti. Ataskaitos, kurias analizuosime šiame darbe: balansas ir pelno (nuostolio) ataskaita, jiems analizuoti naudosime: vertikalią, horizontalią ir santykinę rodiklių analizę.

Darbo uždaviniai:

1) analizės tikslų nustatymas;

2) analizės uždavinių nustatymas;

3) finansinių koeficientų privalumų ir trūkumų išaiškinimas;

4) pateiktų ataskaitų horizontalioji ir vertikalioji analizė;

Finansinės analizės metu yra apskaičiuojami absoliutūs ir santykiniai rodikliai, kuriais remiantis sprendžiama apie įmonės pelningumą, mokumą, apyvartumą. Nagrinėjant finansines ataskaitas, matyti visada naudojami finansiniai koeficientai arba santykiniai rodikliai. O tai grindžiama, kad koeficientai parodo santykį tarp tam tikrų dydžių, ko negali parodyti absoliutūs rodikliai. Tiksliausiai finansinę ataskaitą apibūdina tikslai. Finansinės analizės tikslas – kvalifikuotai įvertinti įmonės finansinę būklę ir pateikti pagrįstas, objektyvias išvadas siekiant padėti įmonių vadovams didinti veiklos efektyvumą.

Finansinės analizės apimtis, tikslumas ir nustatyti terminai gali skirtis nuo iškeltų tikslų. Svarbiausi finansų analizės tikslai yra šie:

įvertinti įmonės finansinį stabilumą, ir išsiaiškinti neigiamų pokyčių priežastis;

tirti vidaus ir aplinkos įtaką rezultatams, taip pat veiklos gerinimo galimybes;

įvertinti įmonės veiklos efektyvumą, ištirti pinigų srautus ir galimas jų kitimo tendencijas;

sukurti tokią finansinių rodiklių sistemą, kad būtų galima prognozuoti įmonės veiklą, įvertinti ekonominį priimamų sprendimų efektyvumą ir pagrįstumą;

Skaičiuojant santykinius ir absoliučiuosius rodiklius visada panaudojami finansinės analizės išsikelti uždaviniai, kurių pagalba yra lengviau ir sklandžiau vykdoma įmonės ūkinė veikla. Svarbiausi finansinės analizės uždaviniai išskiriami šie:

Sukurti tokią informacijos sistemą, kuri atitiktų įmonės politiką (informacija gali būti įvairaus patikimumo ir pakankamumo, tačiau ji turi realiai atspindėti ūkio būklę).

Objektyviai įvertinti ūkio subjektų finansinės veiklos rezultatus. (Informacija privalo būti tiksli).

Palyginti faktinę padėti su numatomais planais ir projektinėmis užduotimis.

Susisteminti analitinę medžiagą, pateikti išvadas ir galimus siūlymus įmonės finansinei veiklai gerinti.

Teikti pagalbą įmonių vadovams kontrolės klausimais ūkinei ir finansinei veiklai, neišduodant komercinių paslapčių.

Nustatyti pačias pelningiausias veiklos sritis.

3 Finansinių koeficientų reikšmė, privalumai ir trūkumai

Analizė, kada naudojami finansiniai rodikliai, dažniausiai taikomas atliekant tam tikro laikotarpio įmonės veiklos finansinę analizę. Finansiniai rodikliai skirtingais požiūriais leidžia palyginti kelių pasirinktų įmonių finansines ataskaitas ir veiklos efektyvumą. Taip pat vienos įmonės skirtingų laikotarpių finansinius rodiklius ir jų kitimo tendencijas. Pagrindinis ir vienas iš svarbiausių finansinės analizės tikslų – kompetentingai įvertinti įmonės finansinę būklę ir pateikti argumentuotas, objektyvias išvadas siekiant pagelbėti įmonių vadovams padidinti veiklos efektyvumą ir pelną.

Kada didinami pardavimai esant tokioms pat sąnaudoms arba joms mažėjant ir tenka tokia pat pardavimų apimtis, tai tokiu atveju gali būti vykdomos ūkinės operacijos. Vienas iš santykinių rodiklių privalumų yra tolygus veiksnių poveikis skaitikliui ir rodikliui. Tokiu atveju santykinių rodiklių naudojimas dažniausiai eliminuoja absoliutinių rodiklių trūkumus.

Nėra tokios veiklos, kaip gamybinės, komercinės, paslaugų ar kitokio srities, kur nebūtų galima naudoti tam tikrų finansinės analizės elementų.

Kiekvienos įmonės vadovas yra suinteresuotas plačioms įmonės veiklos galimybėms ir visokeriopoms plėtros perspektyvoms.

Mokslinėje – metodinėje literatūroje yra aprašyta daug skirtingų finansinių koeficientų reikšmių. Kiekvienas yra skirtas tam tikrai įmonės rūšiai (bankui, akcinei bendrovei, draudimo bendrovei ir kitoms), bei ekonomikos sektoriui. Todėl, kada yra pasirenkami santykiniai rodikliai, reikia vadovautis keliomis rekomendacijomis:

Geriausias variantas yra išsirinkti vieną santykinį rodiklį, kuris galėtų apibūdinti laimėjimų lygį, o taip su kitais rodikliais parodytų, kokiu būdu galima patobulinti laimėjimus.

Rodikliai, kurie bus pasirenkami turi būti logiški ir matematiškai tarpusavyje susiję, o patikrinus galima tai būtų įrodyti.

Vengti pseudosantykinių rodiklių. Tokie, kada apskaičiuojama dalijant tarpusavyje nesusietus dydžius, nors matematiškai gali būti panašūs į santykinius rodiklius.

  • Apskaita Kursinis darbas
  • Microsoft Word 122 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 37 puslapiai (8769 žodžiai)
  • Universitetas
  • Laura
  • Įmonių veiklos analizės kursinis darbas
    10 - 5 balsai (-ų)
Įmonių veiklos analizės kursinis darbas. (2015 m. Lapkričio 09 d.). https://www.mokslobaze.lt/imoniu-veiklos-analizes-kursinis-darbas.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 25 d. 13:58
×