Įmonių veiklos auditas Lietuvoje. Bakalauro darbas.


Įmonės veiklos auditas. Audito darbo dokumentai. Audito magistro darbas. Bakalauro darbas apie auditą. Veiklos sanaudu auditas. Veiklos auditas magistrinis. Bakalaurinis darbas auditas. Veiklos auditas kursiniu darbu temos. Audito ataskaita magistrinis darbas. Vidaus auditas n įmonėje. bakalauras.

Summary. Pagrindinės darbo sąvokos ir terminai. Įvadas. Audito samprata ir reikšmė įmonėms. Audito apibrėžimas ir rūšys. Audito būtinumas ir aplinka. Audito stadijos ir procesinė apskaita. Tarptautinis auditas. Auditas išvystytose rinkos šalyse. Įmonės veiklos auditas Lietuvoje. Pardavimų auditas. Pardavimų ir pirkėjų skolų ciklas. Svarbiausios procedūros, kurias turi atlikti auditorius kiekvienu ciklo etapu. Pardavimų vidaus kontrolės sistemos įvertinimas. Pardavimų pajamų auditas. Pardavimo pajamų pripažinimo auditas. Išlaidų ir sąnaudų auditas. Sąnaudų pripažinimo auditas. Sąnaudų dydžio nustatymas. Pardavimo savikaina. Perparduotų prekių savikaina. Veiklos sąnaudos. Pardavimo sąnaudos. Agentinės veiklos sąnaudos. Finansinės ir investicinės veiklos sąnaudos. Mokesčių auditas. UAB „Info Lietuva“ veiklos auditas: problemos ir jų sprendimai. UAB „Info Lietuva“ veiklos audito reikšmė įmonei. UAB „ Info Lietuva“ ekonominės veiklos finansinių rodiklių auditas. UAB „Info Lietuva“ veiklos vidinis auditas. UAB „Info Lietuva“ veiklos išorinis auditas. Problemų iškėlimas ir jų sprendimo būdai. Išvados. Literatūros sąrašas. Priedai.

Auditorius - tai asmuo, turintis aukštąjį ekonominį ar finansinį išsilavinimą (auditoriaus išsilavinimą), kuriam nustatyta tvarka suteikta licencija.

Audito imonė - tai įmonė, įregistruota Lietuvos respublikos įmonių rejestre ir įrašyta į Lietuvos audito įmonių sąrašą, kuris skelbiamas informacijos biuletenyje, kurį leidžia ūkio ministerija (du kartus per metus).

Audito duomenys (faktai) - tai auditoriaus gauta informacija išvadoms, kuriomis paremta j o nuomonė, pagrįsti.

Audito programa - tai sąrašas procedūrų, kurios reikalingos audito planui vykdyti. Audito programoje taip pat numatyti audito tikslai kiekvienoje srityje ir išsamiai aprašyti veiksmai, nurodantys, kaip asistentai turi vykdyti instrukcijas, taip pat kaip atlikta jų darbo kontrolė.

Audito rizika - tai rizika, kai auditorius gali pareikšti teigiamą nuomonę apie finansinę informaciją, kurioje yra svarbių klaidų.

Audito atranka - pasitikėjimo ar savarankiškų procedūrų taikymas mažiau kaip 100 % straipsnių, atskirų ūkinių operacijų klasių ar sąskaitų likučių. Ji padeda auditoriui gauti ir įvertinti duomenis apie kai kuriuos likučių ar ūkinių operacijų klasių požymius. Ir pasinauduoti jais formuluojant išvadas.

Auditoriaus samdos raštas - tai dokumentas, kuriuo auditorius patvirtina klientui, kad žmo'apie paskyrimą, audito tikslus ir apimtį, atsakomybės klientui laipsnį ir išvados formą.

Auditoriaus ataskaita (išvada) - tai rašytinė auditoriaus ataskaita, turinti šiuos elementus: pavadinimą; adresatus - tai asmenis ar asmenį, kuriam ataskaita adresuojama, kaip to reikalauja samdos aplinkybės ar vietos įstatymai; įžanginį paragrafą, kuriame identifikuojama tikrinta finansinė atskaitomybė ir vadovybės bei auditoriaus atsakomybė; apimties paragrafą, kuriame identifikuojama patikrinta finansinė atskaitomybė ir.

Patvirtinama, kad atliktas auditas atitinka standartus ir praktiką; nuomonės paragrafą, kuriame išdėstoma auditoriaus nuomonė, apie finansinėje atskaitomybėje parodytą įmonės finansinę būklę ir finansinius rezultatus arba atsisakymas pareikšti nuomonę apie finansinę atskaitomybę; datą - auditoriaus ataskaitos datą, rodančią skaitytojui, kad auditorius žino apie buvusius iki šios datos įvykius ir sandorius, kurie galėjo padaryti įtakos ir finansinei atskaitomybei ir jo ataskaitai; auditoriaus adresą - buveinę, nurodytą auditoriaus ataskaitoje; parašą. Auditoriaus ataskaita turi būti pasirašyta audito firmos, asmeniškai auditoriaus arba abiejų.

  • Microsoft Word 144 KB
  • 2011 m.
  • 68 puslapiai (18148 žodžiai)
  • Universitetas
  • Eivydas
  • Įmonių veiklos auditas Lietuvoje. Bakalauro darbas.
    10 - 1 balsai (-ų)
Peržiūrėti darbą
Įmonių veiklos auditas Lietuvoje. Bakalauro darbas.. (2010 m. Kovo 03 d.). https://www.mokslobaze.lt/imoniu-veiklos-auditas-lietuvoje-bakalauro-darbas.html Peržiūrėta 2021 m. Balandžio 19 d. 17:56
Peržiūrėti darbą
×
40 mokytojų prisijungę laukia tavo klausimo