Indėlių draudimo sistema ES – privalumai ir problemos


Įvadas. Indėlių draudimas. Europos Sąjungos pertvarkymai indėlių draudimo sistemoje. Bankų sąjunga – kaip pagrindinis (pirmos pakopos) Europos bankų indėlių priežiūros mechanizmas. Bendra indėlių draudimo sistema. Europos Sąjungos direktyvos. ES direktyva 94/19/EC. ES direktyva 2014/49/EU. Indėlių draudimo sistemos Europos Sąjungoje privalumai. Indėlių draudimo sistemos Europos Sąjungoje trūkumai. Išvados. Naudoti šaltiniai.


Pradėjo keistis pati Europos charakteristika šiuo požiūriu - patvirtinta naujų direktyvų, kurios įsteigė įvairių bankų indėlių planų derinimų ir suvienodinimų strategijų. Visa Europa nukreipė savo dėmesį į šį finansinį aspektą, todėl verta tai aptarti ir išanalizuoti Europos Sąjungos planus bei strategijas kaip tobulinti pačią indėlių draudimo sistemą, bei požiūrį į dabartinius trūkumus bei problemas.

Darbo tikslas: išnagrinėti Europos Sąjungos indėlių draudimo politikas, pabrėžti privalumus bei trūkumus.

Europos Sąjungos pertvarkymai indėlių draudimo sistemoje

Siekiant prižiūrėti Europos bankus buvo įkurta Bankų sąjunga. Bankų Sąjunga kuriama neperžiūrint fundamentalios Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (tame tarpe ir ECB), todėl ateityje, siekiant sklandaus ir efektyvaus šio mechanizmo veikimo, tikslinga peržiūrėti visų ES valstybių susitarimus, kas pareikalautų ,,nemažai laiko“.

Norint išlaikyti Europos valiutą sėkmingą ir stabilią ilgajame laikotarpyje privalomas gilesnis politinis integracijos lygis sąjungoje. Pirmieji stabilumo elementai buvo sukurti institucinėje struktūroje. Taip pat buvo įkurta Europos Sisteminės Rizikos Taryba, skirta Finansų sektoriaus stebėjimui, Europos–Bankininkystės Institucija, kurios tikslas makro situacijos stebėjimas bei Europos vertybinių popierių ir rinkų Institucija. Visos naujosios institucijos atsakingos už sisteminės rizikos stebėjimą Europos Sąjungoje ir operatyvų informavimą pavojaus atveju. Tačiau akivaizdu, kad įkurtos naujos institucijos negalės suvaldyti visų finansų rinkų, todėl 2012 metų birželio mėnesį Vadovų Taryboje buvo nutarta įkurti bankų sąjungą, kuri padėtų apjungti ekonominę ir monetarinę sąjungą, o kartu ir įvesti vieningas taisykles bei vieningą priežiūrą visiems Europoje veikiantiems bankams.

Siekiant išvengti pasikartojančios krizės dėl indėlių bankuose Europos Sąjungoje buvo pradėtos įgyvendinti naujos direktyvos, turinčios pagerinti situaciją, ir suteikti stabilumo rizikos valdyme duodant ir imant indėlius.

Dėl galimų grėsmių bei rizikų Europos sąjungos bankų sektoriuje ES šalių vadovai sureglamentavo strategijas, kurių tikslas būtų mažinti bankų indėlių rizinkingumą ir užtikrinti indėlininkus, arba bent kiek padidintų saugumo garantą jų indėliams. Tokiu atvejų kilus problemoms bankų sektoriuje visuomenės noras masiškai išsiiminėti indėlius ir taip dar labiau smukdyti bankų sektorių turėtų kristi, dėl suteiktų garantų, bei leistų patiems bankas gavus šios pagalbinius balastus ir sumažinus rizikas, labiau plėtoti veiklą ir laisviau išduoti indėlius geresnėmis kainomis.

Indėlininkams „nurimus“ dėl apdraustų indėliu bankai gali pradėti didinti savo rizikos faktorių dėl to, jog nuostolius padengs indėlių draudimas, taip suteikiama galimybė bankams plėsti turimą kapitalą sparčiau ir augti patiems.

14. Turi būti nustatyti mechanizmai pašalinti kredito įstaigą iš garantijų sistemos ir(arba) perspėti ją dėl galimo indėlių garantijų nutraukimo.

Ši direktyva buvo sukurta ne kaip teisinis pagrindas, bet kaip gidas, kuris turėjo pagelbėti nustatyti kryptį kuria reiktų eiti siekiant suvienodinti bankų draudimo sistemas taip pašalinant daug problemų visoje Europos Sąjungoje.

Indėlių draudimo sistemos direktyvai 94/19/EC buvo iškelti du pagrindiniai tikslai – apsaugoti indėlininkų lėšas bankuose ir užtikrinti finansinių rinkų stabilumą. Įdomu tai, kad nėra užsimenama apie šių tikslų įgyvendinimo priemonės ir efektyvumo įvertinimą. Svarbu paminėti tai, kad pirmajame Europos komisijos pasiūlyme buvo iškeltas klausimas dėl rizikos, kad vienoje ES šalyje-narėje galimai susikurs kelios indėlių draudimo sistemos (privačios ir valstybinės) ir taip indėliai taps pernelyg saugūs, o tai gali sukelti papildomą riziką visame finansų sektoriuje. Šios direktyvos priėmimui buvo naudojama bendro sprendimo priėmimo procedūra, kuri vėliau buvo pervadinta į įprastinę teisėkūros procedūrą. Komisijos pasiūlymas pateiktas Europos parlamentui ir Tarybai 1992 m. Savo ruožtu Taryba pateikė prašymą Europos ekonominių ir socialinių reikalų komitetui pateikti suformuoti nuomonę ir pasiūlymus apie direktyvos tekstą.

  • Microsoft Word 75 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 16 puslapių (3706 žodžiai)
  • Universitetas
  • Matas
  • Indėlių draudimo sistema ES – privalumai ir problemos
    10 - 3 balsai (-ų)
Indėlių draudimo sistema ES – privalumai ir problemos. (2016 m. Vasario 22 d.). https://www.mokslobaze.lt/indeliu-draudimo-sistema-es-privalumai-ir-problemos.html Peržiūrėta 2018 m. Balandžio 25 d. 04:05
×