Individualios ir profesionalios burnos higienos ypatumai nėštumo metu


Įvadas. Individuali ir profesionali burnos higiena. Individualiosios burnos higienos charakteristika. Profesionalios burnos higienos charakteristika. Individuali ir profesionali burnos higiena nėštumo metu. Nėštumas ir vaisiaus vystymasis. Burnos ertmės pokyčiai ir ligos nėštumo metu. Motinos periodontologijos bėdų atsakas vaisiui. Burnos ertmės priežiūra nėštumo metu. Tyrimo „Individualios ir profesionalios burnos higienos ypatumai nėštumo metu“ duomenų analizė. Tyrimo metodika. Tyrimo procedūra. Tyrimo organizavimas ir eiga. Etiniai tyrimo aspektai. Tyrimo „Individualios ir profesionalios burnos higienos ypatumai nėštumo metu“ rezultatų aptarimas. Išvados. Rekomendacijos. Literatūra. Priedai.

Temos aktualumas. Šiuo laikotarpiu itin svarbi tinkama besilaukiančios moters burnos ir dantų priežiūra. Vis daugiau tyrėjų teigia, jog bloga burnos higiena nėštumo metu turi didelės įtakos naujagimio sveikatai. Šiuo metu vis daugiau pateikiama įrodymų, kad ši infekcija iš tiesų gali sukelti nėštumo komplikacijas, tokias kaip persileidimą, priešlaikinį gimdymą ar net sutrikdyti vaisiaus vystymąsi ir augimą. Nėštumo metu dėmesys sutelkiamas gerai motinos sveikatai palaikyti. Tačiau svarbi yra ir motinos, ir jos būsimo kūdikio būklė. Burnos priežiūra yra bendros sveikatos priežiūros dalis. Jei nėštumo metu motina įpras saugoti savo dantis, vėliau, gimus kūdikiui, prižiūrės ir jo burną. Kiekvienai moteriai, nėštumo metu būtina suteikti reikalingą informaciją ir , jei reikia, atlikti odontologinį gydymą. Burnos higienistas gali rengti burnos priežiūros nėštumo metu mokymus bei atlikti profesionalią burnos higieną.

Tikslas - atskleisti nėščiųjų požiūrį į individualią ir profesionalią burnos ertmės higieną.

Tyrimo metodika. Tyrimo analizės duomenys buvo renkami panaudojant anoniminę anketinę apklausą(1 priedas).Sulaukta 98 respondentų anketų atsakymų iš internetinių tinklapių. 2 anketos buvo atsakytos ne į visus pateiktus klausimus, todėl jų į tyrimo analizės duomenis įtraukti nebuvo galima. Gauti duomenys apdoroti ir grafiškai pavaizduoti naudojant Microsoft Office programą Microsoft Excel.

Tyrimo rezultatai. Dauguma nėščiųjų supranta ir teigiamai vertina profesionalaus burnos higienisto veiklą bei indėlį į jų individualios burnos higienos teisingą suformavimą. Didžiosios dalies respondenčių nuomone, kad jų žinios apie burnos sveikatą ir priežiūros ypatumus yra pakankamos. Tačiau tolimesnė tyrimo eiga parodė nepakankamas tiriamųjų žinias apie burnos priežiūros ypatumus.

Tyrimo išvados. Išanalizavus mokslinę literatūrą, pastebima, kad nėštumo metu dažnai gali pakisti burnos ertmės būklė, o tą įtakoti gali nemažai faktorių (hormonų pokyčiai organizme, rytinis pykinimas, pasikeitusi mityba ir kt.). Išanalizavus tyrimo duomenis prieita prie išvados, kad daugelis nėščiųjų, neturi pakankamai žinių bei tinkamo požiūrio į IBH ir PBH. Taip pat jų IBH nesiskiria nuo buvusios prieš nėštumą.

Relevance of the topic. During this period it essential to pregnant women oral and dental care. An increasing number of researchers argue that poor oral hygiene during pregnancy has a significant impact on newborn health. At present, more and more evidence that this infection can actually cause pregnancy complications such as miscarriage, premature birth or even disrupt fetal growth and development. During pregnancy, focusing on maintaining good breast health. However, the importance of both the mother and her baby's future status. Oral care is a general health care. If a pregnant mother to keep your normal teeth, after childbirth, and oversee its mouth. Every woman during pregnancy is necessary to provide the necessary information and, if necessary, carry out dental treatment. Hygienist may hold oral care during pregnancy and training to perform professional dental hygiene.

The goal - to reveal prenatal approach to individual and professional oral hygiene.

The research methodology. The study analyzes data were collected using an anonymous questionnaire (Appendix 1). 98 ​​respondents questionnaire responses from online sites. 2 questionnaires were not answered all the questions, so their analysis of the survey data could not be included. The data obtained are processed and graphically depicted using Microsoft Office Excel.

Results of the study. Most of the pregnant women aware of, and appreciates the professional dental hygienist activities and contributions to their individual oral hygiene correct formation. The vast majority of respondents believes that their knowledge about oral health care and special features are sufficient. However, the further course of the investigation showed insufficient expertise knowledge about oral care features.

The research findings . An analysis of the scientific literature reveals that pregnancy can often change oral health , and that can affect a number of factors ( hormonal changes in the body , morning nausea , change in diet , etc . ) . The analysis of the study data concluded that many pregnant women do not have adequate knowledge and the proper approach to IBH and PHB . As well as their IBH is no different from the former to the pregnancy.

  • Microsoft Word 116 KB
  • 2015 m.
  • 40 puslapių (7701 žodžiai)
  • Kolegija
  • Laura
  • Individualios ir profesionalios burnos higienos ypatumai nėštumo metu
    10 - 10 balsai (-ų)
Peržiūrėti darbą
Individualios ir profesionalios burnos higienos ypatumai nėštumo metu. (2015 m. Gegužės 05 d.). https://www.mokslobaze.lt/individualios-ir-profesionalios-burnos-higienos-ypatumai-nestumo-metu.html Peržiūrėta 2021 m. Gegužės 06 d. 11:44
Peržiūrėti darbą
×
40 mokytojų prisijungę laukia tavo klausimo