Individualios veiklos pajamų apsmokestinimas


Santrauka. Įvadas. Darbo objekto, informacijos šaltinių ir tyrimo metodikos apžvalga. Gyventojų individualios veiklos pajamų apmokestinimo teorinė analizė. Individualios veiklos samprata ir esmė. Individualios veiklos pagal verslo liudijimą analizė. Individualios veiklos pagal pažymą analizė. Individualios veiklos privalumų ir trūkumų analizė. Gyventojų individualios veiklos pajamų apmokestinimo praktinė pavyzdžio analizė. Gyventojų pajamų mokesčio pagal verslo liudijimą ir pagal pažymą analizė. Valstybinio socialinio draudimo ir privalomojo sveikatos draudimo mokesčiai pagal individulios veiklos pažymą ir verslo liudijimą. Pavyzdžio pajamų apmokestinimo pagal verslo liudijimą ir individualios veiklos pažymą rezultatų analizė. Išvados ir pasiūlymai. Terminų ir sąvokų žodynas. Literatūros sąrašas.


Kursiniame darbe buvo analizuota individualios veiklos samprata ir esmė, individuali veikla pagal verslo liudijimą ir pažymą bei individualios veiklos privalumai ir trūkumai. Numatytas darbo tikslas – išanalizuoti individualios veiklos pajamų apmokestinimą. Tikslui pasiekti buvo iškelti uždaviniai, kuriuos įgyvendinant išanalizuota individualios veiklos pajamų apmokestinimo teorija.

Teorinėje dalyje, atliekant gyventojų individualios veiklos pajamų apmokestinimo teorinę analizę, buvo naudojama mokslinė literatūra ir loginis mąstymas. Tiriamojoje darbo dalyje, buvo analizuojamas pavyzdys, skirtas išsiaiškinti kiek mokesčių gyventojai sumoka dirbdami pagal verslo liudijimą ir kiek pagal pažymą.

Teorinės dalies analizė parodė, kas yra individuali veikla, kuo skiriasi individuali veikla pagal pažymą ir individuali veikla pagal verslo liudijimą. Buvo išnagrinėti abu individualios veiklos vykdymo būdai. Taip pat atsiskleidė kiekvieno iš šių būdų privalumai ir trūkumai. Iš tyrimo rezultatų galime teigti, kad pasirinkus tinkamą individualios veiklos vykdymo būdą, galima sutaupyti ir sumokėti mažiau mokesčių.

Darbo pabaigoje suformuluotos išvados apie individualios veiklos pajamų apmokestinimą. Jos teigia, kad individuali veikla yra sparčiai populiarėjantis verslo būdas, kuris turi dvi rūšis individualios veiklos pažyma ir individualios veiklos verslo liudijimas, todėl labai svarbu viską įvertinus pasirinkti palankiausią būdą jūsų verslui. Taip pat pavyzdžio analizė parodo, koks mokesčių skirtumas, jei juos skaičiuosime pagal individualios veiklos pažymą ir pagal verslo liudijimą.

Temos aktualumas. Individuali veikla – savarankiška veikla, kuria versdamasis gyventojas sieka gauti pajamų ar kitokios ekonominės naudos per tęstinį laikotarpį. Individuali veikla gali būti vykdoma dviem būdais: pagal pažymą ir pagal verslo liudijimą, todėl norint pradėti vykdyti individualią veiklą reikia nuspręsti kuriuo būdu tai daryti. Norint tai padaryti sėkmingai būtina išanalizuoti veiklų skirtumus, privalumus ir trūkumus. Individuali veikla yra labai populiarus būdas pradėti verslą, nes tai yra pigu ir patogu. Tiek veiklos pradžia, tiek pabaiga yra greita ir nebrangi. Todėl vis daugiau žmonių renkasi individualią veiklą savo verslo pradžiai.

Problematika. Kokią įtaką pajamų apmokestinimui daro individualios veiklos vykdymo būdo pasirinkimas?

Darbo objektas – pajamų apmokestinimas vykdant individualią veiklą.

Darbo tikslas – išanalizuoti gyventojų individualios veiklos pajamų apmokestinimą.

Darbo uždaviniai:

Išanalizuoti gyventojų individualios veiklos pajamų apmokestinimo teorinius aspektus.

Ištirti individualios veiklos pagal verslo liudijimą ir pagal pažymą privalumus ir trūkumus.

Atlikti individualios veiklos pagal pažymą ir pagal verslo liudijimą pajamų apmokestinimo analizę.

Darbo metodai: mokslinės literatūros ir informacijos šaltinių analizė, pavyzdžio analizė, statistinė duomenų analizė.

Darbo objektas. Šiame kursiniame darbe bus atliekamas individualios veiklos vykdymo būdo reikšmė pajamų apmokestinimui tyrimas. Bus imamas pavyzdys, kuriame daroma prielaida, jog individualią veiklą vykdantis asmuo uždirbo pajamų, kurias reikia apmokestinti, kai individuali veikla vykdoma pagal pažymą ir pagal verslo liudijimą.

Individualios veiklos sąvokoms nagrinėti rememiasi: Sapalienė L. (2010), Slavickienė A., Novošinskienė A. (2014). Šios autorės padės geriau suprasti kas yra individuali veikla ir kokios jos vykdymo rūšys. Taip pat ir internetiniai šaltiniai:

Tyrimų metodikos apžvalga. Nagrinėjant teorinę medžiagą bus taikomas mokslinės literatūros analizės bei palyginimo metodas. Darbe remiamasi Lietuvos Respublikos mokesčių įstatymais, Valstybinės mokesčių inspekcijos bei sodros internetiniais puslapiais, kuriuose pateikia mokesčių apskaičiavimo ir mokėjimo tvarka. Buvo pasiremta Sapalienėss L. (2010), Slavickienė A., Novošinskienės A. (2014) knygomis, kuriose pateikiama medžiaga susijusi su individualia veikla, jų pajamų apmokestinimu bei mokamais mokesčiais.

Praktinei daliai rašyti buvo pasiremta individualios veiklos pavyzdžiu, reikalingą skaičiavimams atlikti. Atlikus skaičiavimus taikant statistinę duomenų analizę bus pateikiami gauti rezultatai su išvadomis. Taip pat naudojamas grafinis duomenų vaizdavimas.

  • Verslas Kursinis darbas
  • Microsoft Word 57 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 20 puslapių (3790 žodžiai)
  • Universitetas
  • Samanta
  • Individualios veiklos pajamų apsmokestinimas
    10 - 6 balsai (-ų)
Individualios veiklos pajamų apsmokestinimas. (2016 m. Birželio 16 d.). https://www.mokslobaze.lt/individualios-veiklos-pajamu-apsmokestinimas.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 22 d. 02:57
×