Infliacija ir nedarbo ryšys


Įvadas. Infliacijos samprata. Nedarbo esmė. Infliacijos ir nedarbo ryšys. Trumpojo laikotarpio filipso kreivė. Ilgojo laikotarpio filipso kreivė. Kaštų sąlygojamos infliacijos ir nedarbo ryšys. Darbo užmokesčio kainų spiralė. Natūralusis nedarbo lygis. Infliacijos ir nedarbo problemos sprendimas. Nedarbo lygio mažinimas. Nedarbo lygio mažinimo būdai. Pajamų politika. Keliamos problemos pajamų politikoje. Antiinfliacinė politika. Nedarbo ir infliacijos rodikliai. Išvados. Literatūra.

šiuolaikinėje ekonomikoje.Todėl pagrindiniai šio darbo tikslai:1. Apžvelgti infliacijos ir nedarbo esmę;2. Išnagrinėti nedarbo ir infliacijos sąveiką, jos priežastis, tarpusavio priklausomybę;3. Aptarti nedarbo ir infliacijos problemos sprendimo būdus, jos mažinimo galimybes, priemonių trūkumus, privalomumus ir efektyvumą.

500–1000% ir daugiau.Infliacijos tempams nustatyti naudojami įvairūs kainų indeksai. Dažniausiai - vartotojų kainų indeksas (CPI) ir bendrojo vidaus produkto defliatorius (BVP). Valstybė iš infliacijos turi naudą: daugelyje valstybių yra progresyvinė mokesčių sistema, didėjant infliacijai ir nominalioms pajamoms, realios pajamos gali visai nekilti arba net ir mažėti. Tuometinfliacijos metu laimi materialaus turto savininkai. Tada labai palanku įsigyti nekilnojamo turto. Valstybė laimi spausdindama pinigus – tos pajamos vadinamos senjoražas.Tokiu atveju, pinigų spausdinimas vadinamas infliacijos mokesčiu. Juo gali būti dengiamas biudžeto deficitas. Senjoražas leidžia sumažinti valstybės skolą. Visdėlto tiek pinigų vertės kritimas, tiek pinigų pabrangimas valstybės ūkį veikia neigiamai.

Ekonomikos pusiausvyra pažymėta tašku E, kuriame lygi nuliui, o nedarbas yra natūralaus lygio. Didėjant bendrajai paklausai, ekonomika vystosi, judėdama Filipso kreive link taško A. Šiame taške kainos pakilusios ir išaugusi bendroji paklausa, o nedarbo lygispasiekęs arti visiško užimtumo. Kai nedarbas pradeda viršyti natūralųjį lygį, infliacijos tempai mažėja. Dėl smarkiai išaugusio darbo jėgos poreikio, pakyla ir darbo užmokestis, tuo pačiu metu didindamas įmonių gamybos kaštus. Todėl pakilusios kainos ima mažinti bendrąją paklausą. Jos sumažėjimas apribos bendrąją pasiūlą ir didins nedarbą. Taigi ekonomika judės Filipso kreive žemyn, nuo taško A į savo ilgalaikės pusiausvyrospadėtį taške E. Visas šis procesas įmanomas ir atvirkščiai. Jei staiga sumažėjabendroji paklausa, tada mažėja gamybos apimtis ir didėja nedarbas. Aukštas

Stagfliacija – tai ekonominė situacija, kuriai tuo pat metu būdingi didelis nedarbo lygis ir aukšti infliacijos tempai. Viena iš stagfliacijos priežasčių – kaštų sąlygojama infliacija, kuri atsiranda tuomet, kai, kylant darbo užmokesčio ir kitų kaštų elementų kainoms, kyla ir pardavimo kainos. Kainų kilimą sąlygoja kaštų augimas. Jei vyrauja kaštų poveikis ir Filipso kreivė kyla aukštyn, bendroji paklausa nekinta, ir todėl didėjant kaštams, išauga ir nedarbas, ir infliacija. Jei valdžia nutaria, kad infliacija negali didėti, tai ji turi apriboti bendrąją paklausą. Beto, jei valdžia stengiasi apriboti nedarbo augimą, tai jituri kaip nors skatinti bendrąją paklausą.

Natūralus nedarbo lygis – nedarbo lygis, susidarantis esant stabiliam infliacijos lygiui, tuo pačiu gaminant potencialųjį bendrąjį nacionalinį produktą. Natūralų nedarbo lygį 1968m. į ekonomikos teoriją įvedė M. Fridmanas. Kaip jau buvo minėta nagrinėjant Filipso kreivę, Fridmanas pasitelkęs natūralaus nedarbo lygio sąvoką, įrodė, kad sąryšis tarp infliacijos ir

• Galima sumažinti nedarbo lygį priemonėmis, kurios gerina padėtį darbo rinkoje.

• Jei infliacija įsigalėjo, tai negalima jos sustabdyti vien tik pasiūlos mažinimo priemonėmis, nes tai gali privesti prie ilgo nedarbo lygio periodo.

Gerinti gyventojų informavimą apie laisvas darbo vietas, įsidarbinimo galimybes. Tuo tikslu kaupti kompiuteriuose duomenų bankus apie atsilaisvinusias darbo vietas, įsidarbinimo galimybes ir taip mažinti tekamąjį ir struktūrinį nedarbą.

  • Microsoft Word 158 KB
  • 2015 m.
  • 16 puslapių (3689 žodžiai)
  • Kolegija
  • Diana
  • Infliacija ir nedarbo ryšys
    10 - 7 balsai (-ų)
Infliacija ir nedarbo ryšys. (2015 m. Kovo 24 d.). https://www.mokslobaze.lt/infliacija-ir-nedarbo-rysys.html Peržiūrėta 2020 m. Lapkričio 27 d. 01:15
×
33 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo