Infliacijos kitimo, priklausomai nuo pasirinktų ją įtakojančių rodiklių, tyrimas


Įvadas. Probleminės srities aprašas. Preliminari stebinių analizė. Porinės netiesinės regresijos (PNR) modelio sudarymas ir įvertinimas. Geriausio PNR modelio atranka. PPNR modelio sudarymas ir įvertinimas. PPNR modelio patikimumo nustatymas. Prognozavimas. Išvados. Iliustracijų sąrašas. Literatūros sąrašas.

Temos aktualumas ir naujumas. Infliacija – tai visuotinis kainų lygio kilimas, sukeliantis šalies valiutos lygio nuvertėjimą. Už tą pačią sumą pinigų galima nusipirkti vis mažesnį prekių kiekį. Infliacija matuojama vartotojų kainų indeksu ir išreiškiama procentais. Infliacija parodo, kaip pakito kainos per tam tikrą laikotarpį – darbe analizuojama infliacija fiksuojama ketvirčiais. Infliacijai pasiekus tam tikrą lygį, gali būti per sunku nuslopinti įsisukusią atlyginimų ir sąnaudų spiralę. Atsižvelgdamos į infliaciją ir saugumo sumetimais, įmonės kelia prekių kainas. Įmonių darbuotojai reikalauja kompensacijos už infliaciją, didėjančias prekių kainas ir dar šiek tiek – apsidraudimui. Visuomenės prognozės, kad kainos ateityje dar labiau kils, toliau skatina infliaciją. Kartais šis procesas tampa nebevaldomas, gamintojai ir vartotojai vejasi vienas kitą tol, kol šalyje atiranda hiperinfliacija, ir prekių kainos išauga tūkstančiais procentų.

Darbo tikslas - atlikti infliacijos kitimo tyrimą;

Darbo uždaviniai:

Aptarti temos probleminę sritį;

Atlikti preliminarią stebinių analizę;

Sudaryti ir įvertinti ekonometrinį modelį;

Patikrinti sudaryto ekonometrinio modelio patikimumą;

Prognozuoti tiriamą reiškinį.

Darbo instrumentai: LR Statistikos duomenš departamento pateikiami duomenys.

Šiandieninėje ekonomikoje infliacija yra viena iš sudėtingiausių ekonomonių reiškinių. Su ja tenka susidurti tiek išsivysčiusioms, tiek besivystančioms šalims. Infliacija yra neatskiriama šalies ekonomikos dalis turinti įtakos jos efektyviam vystymuisi. Įvertinus jai įtaką darančių ekonominių veiksnių poveikį, galėtume priimti teisingus sprendimus prognozuojant šį rodiklį.

Įvairūs ekonominiai veiksniai sąlygoja infliaciją: bendras vidaus produktas vienam gyventojui ( BVP), tiesioginės užsienio investicijos, Lietuvos tiesioginės investicijos užsienyje, šalies nedarbo lygis.

Priešingas indliacijai reikšinys – disinfliacija, kuri reikšia infliacijos tempo mažėjimą. Tai yra kainų lygio augimo lėtėjimo procesas.

Ekonomikai yra žalingos šuoliuojančioji infliacija ir hiperinfliacija. Šiais atvejais, ir vartotojams, ir gamintojams yra sunku numatyti tendencijas ir planuoti pinigų srautus. Hipernfliacijos atveju pinigų perkamoji galia gali kristi žemiau už jų spausdinimo kaštus.

Analizuojant ir prognozuojant infliacijos ( Y) rodiklį pasirinkta tirti šiuos ekonominius rodiklius, kurie daro realią įtaką infliacijos tempams: bendras vidaus produktas vienam gyventojui ( BVP) (X1), tiesioginės užsienio investicijos (X2), Lietuvos tiesioginės investicijos užsienyje (X3), šalies nedarbo lygis (X4). Tyrimo laikotarpis 2008 – 2014 metai.

Infliacijos (Y) vidurkis nagrinėjamuoju laikotarpiu yra lygus 0,732143 proc. Mediana, nusakanti tiriamo laikotarpio vidurinę reikšmę, lygi 0,5. Daugiausiai infliacija buvo pakilusi iki 3,4 proc., mažiausiai kritusi 1 proc. Taigi, infliacijos rodiklio amplitudė 2008-2014 metais svyravo nuo -1 iki 3,4 procentų.

Bendrąjį vidaus produktą ( BVP) (X1) ketvirčiais apibūdina šios skaitinės charakteristikos: vidurkis lygus 2622,497, mediana lygi 2642,265, kintamojo reikšmių amplitudė svyravo nuo X1(min)= 2022.083 iki X1(max)=3319.628. Tiesiogines užsienio investicijas (X2) charaktericuoja reikšmių vidurkis lygus 10896,58, mediana lygi 10774,18, X2(min)=9093,76 ir X2(max)=13002,32. Lietuvos tiesiogines investicijas užsienyje (X3): vidurkis lygus 1788,72, mediana lygi 1625,375, X3(min)=1232.140, X3(max)=2455.00. Šalies nedarbo lygis procentais: vidurkis lygus 12,75, mediana lygi 13,15 , X4(min)=4.7 , X4(max)=18.5.

  • Microsoft Word 300 KB
  • 2015 m.
  • 23 puslapiai (3121 žodžiai)
  • Universitetas
  • Sand
  • Infliacijos kitimo, priklausomai nuo pasirinktų ją įtakojančių rodiklių, tyrimas
    10 - 2 balsai (-ų)
Infliacijos kitimo, priklausomai nuo pasirinktų ją įtakojančių rodiklių, tyrimas. (2015 m. Gegužės 06 d.). https://www.mokslobaze.lt/infliacijos-kitimo-priklausomai-nuo-pasirinktu-ja-itakojanciu-rodikliu-tyrimas.html Peržiūrėta 2020 m. Vasario 20 d. 04:30
×