Infologinis modelis ir struktūros projektavimas


Informatikos laboratorinis darbas. Darbo tikslas. Išmokti projektuoti reliacinės duomenų bazės infologinį modelį ir struktūrą. Darbo eiga. Norėdami sudaryti infologinį duomenų bazės modelį, išskiriame tris objektus: studentai, disciplinos ir dėstytojai. Šių objektų sudėtis tokia: studentai (studento kodas, pavardė, vardas, grupės numeris, telefonas, stipendija, pažymiai), disciplinos (disciplinos kodas, disciplinos pavadinimas), dėstytojai (dėstytojo kodas, disciplinos kodas, vardas, pavardė, gimimo data, pareigos, telefonas, darbo užmokestis). Ryšio tipai tarp šių objektų yra daugelis su daugeliu (m:n). Kadangi ryšiai daugelis su daugeliu komplikuoja duomenų bazės valdymą, todėl pageidautina kurti realiacinį modelį, kuriame nėra tokio tipo ryšių. Tam tikslui įveskime pagalbinius ryšių objektus pažymiai (atributai: studento kodas, disciplinos kodas ir pažymiai) ir dėstytojai_disciplinos (atributai: dėstytojo kodas ir disciplinos kodas).


Norėdami sudaryti infologinį duomenų bazės modelį, išskiriame tris objektus: studentai, disciplinos ir dėstytojai. Tam tikslui įveskime pagalbinius ryšių objektus pažymiai (atributai: studento kodas, disciplinos kodas ir pažymiai) ir dėstytojai disciplinos (atributai: dėstytojo kodas ir disciplinos kodas) (1 pav. ).

Norėdami sukurti naują duomenų bazę dekanatas, pakrauname access, išrenkame punktą file new blank database ir rinkmenų lange file name nurodome bazės vardą dekanatas .

Norėdami sukurti lentelės studentai struktūrą, database lange objects juostoje pažymime tables ir pasirenkame lango punktą create table in design view. Atsidariusiame lange aprašome lentelės laukus pagal lentelę. Nurodome raktinį lauką: pažymime lauką studento kodas ir įvykdome komandą edit primary key.

Analogiškai sukuriame lentelės disciplinos struktūrą pagal lentelę. Raktiniu lauku nurodome lauką disciplinos kodas.

Lentelės dėstytojai struktūrą jau esame sukūrę praeitame darbe, todėl dabar tik atliekame vieną pakeitimą Pašaliname lauką disciplina, nes dėstomų disciplinų pavadinimai saugomi lentelėje disciplinos. Kaip raktinį lauką pasirenkame dėstytojo kodas.

Analogiškai sukuriame lentelės pažymiai struktūrą pagal lentelę. Šioje lentelėje sudėtiniu pirminiu raktu parenkame studento kodas, disciplinos kodas.

Analogiškai sukuriame lentelės dėstytojai disciplinos struktūrą pagal lentelę. Šioje lentelėje irgi sukuriame sudėtinį pirminį raktą: dėstytojo kodas, disciplinos kodas.

Norėdami sukurti ryšius tarp lentelių, įvykdome komandą tools relationships, o po to komandą relationships show table. Pažymėję visas lenteles paspaudžiame add mygtuką. Norėdami sukurti ryšį tarp lentelių disciplinos ir pažymiai, žymeklį lentelėje disciplinos pervedame prie lauko disciplinos kodas, paspaudžiame kairiuoju pelės mygtuku ir jo neatleisdami pernešame žymeklį į lentelės pažymiai lauką disciplinos kodas. Atleidus pelės mygtuką, ekrane atsidarys langas edit relationships, kuriame pažymime parametrus enforce referential integrity, cascade update related fields, cascade delete related records ir paspaudžiame create. Analogiškai sukuriame ryšius tarp lentelės disciplinos lauko disciplinos kodas ir lentelės dėstytojai disciplinos lauko disciplinos kodas, tarp lentelės dėstytojai lauko dėstytojo kodas ir lentelės dėstytojai disciplinos lauko dėstytojo kodas, o taip pat lentelės studentai lauko studento kodas ir lentelės pažymiai lauko studento kodas. Gauname schema parodytą pav.

Infologinis modelis ir struktūros projektavimas. (2011 m. Rugsėjo 06 d.). http://www.mokslobaze.lt/infologinis-modelis-ir-strukturos-projektavimas.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 18 d. 07:28