Informacijos paslaugų specialisto profesinės veiklos trukdžiai


Paveikslų sąrašas. Lentelių sąrašas. Įvadas. Profesinės veiklos trukdžių sampratą informacijos paslaugų specialisto veiklos kontekste. Šiaulių apskrities povilo višinskio bibliotekos, šiaulių „Aušros“ muziejaus ir šiaulių apskrities archyvo specialistų profesinės veiklos trukdžiai. Tyrimo metodika ir organizavimas. Tyrimo rezultatų analizė. Tyrimo rezultatų apibendrinimas. Išvados. Bibliografinių nuorodų sąrašas. Priedai.


Tyrimo problema. Profesiniai trukdžiai turi didelę įtaką darbo kokybei. Remiantis V. Mozūraite (2001), darbuotojų profesionalumas, kompetentingumas bei trukdžiai lemia ne tik pačio darbuotojo, bet ir atminties saugojimo institucijos įvaizdį visuomenėje. Todėl tyrimo problema išreiškiama probleminiais klausimais: kokie trukdžiai pasireiškia informacijos paslaugų specialistų veikloje? Kokie trukdžiai labiausiai lemia informacijos paslaugų specialisto darbo kokybę? Ar informacijos paslaugų specialistai geba įveikti trukdžius kylančius profesinėje veikloje?

Tyrimo objektas – informacijos paslaugų specialisto profesinės veiklos trukdžiai.

Tyrimo tikslas – nustatyti informacijos paslaugų specialisto profesinės veiklos trukdžius.

1. Apibūdinti

2. Išanalizuoti informacijos paslaugų specialisto požiūrį į efektyvią profesinę veiklą.

3. Išsiaiškinti Šiaulių apskrities Povilo Višinskio bibliotekos, Šiaulių „Aušros“ muziejaus ir Šiaulių apskrities archyvo specialistų profesinės veiklos trukdžius.

Tyrimo metodika ir priemonės – darbe naudotas teorinis tyrimo metodas – mokslinės literatūros analizė ir empirinis tyrimo metodas - anketinė apklausa.

Apibendrinant galima teigti, kad informacijos paslaugų specialistas yra darbuotojas, kurio veiklą apima informacijos apdorojimas, tvarkymas ir paieška. Informacijos paslaugų specialistas turi mokėti greitai prisitaikyti prie naujovių, būti lankstus bei nuolat plečiantis akiratį. Jo darbinėje veikloje pasitaiko įvairių trukdžių: politinių, asmeninių, profesinių bei įvairių etinės raiškos dilemų. Kaip su šiomis kliūtimis susidorojama priklauso tik nuo paties specialisto.

2. ŠIAULIŲ APSKRITIES POVILO VIŠINSKIO BIBLIOTEKOS, ŠIAULIŲ „AUŠROS“ MUZIEJAUS IR ŠIAULIŲ APSKRITIES ARCHYVO SPECIALISTŲ PROFESINĖS VEIKLOS TRUKDŽIAI

Teorinė darbo dalis atskleidė, kad laikytis profesinės etikos gali trukdyti tam tikri veiksniai – politiniai, asmeniniai bei profesiniai trukdžiai, įvairios etikos raiškos ir dilemos: laisvas prieiga prie informacijos, cenzūra, klientų privatumas ir lygiateisiškumas, autorių teisių apsauga.

Aiškinantis informacijos paslaugų specialisto profesinės veiklos trukdžius, atliktas kiekybinis tyrimas Šiaulių apskrities Povilo Višinskio viešojoje bibliotekoje, Šiaulių „Aušros“ muziejuje, Šiaulių apskrities archyve. Kiekybinis tyrimas pasirinktas remiantis K. Kardelio (2002) nuomone, jog kiekybinis tyrimas atskleidžia išorinius požymius, dėsningumus, taisykles. Taip siekta išsiaiškinti specialistų požiūrį į profesinės etikos trukdžius.

Tyrimo instrumentas – originali anketa, kurią sudaro 10 uždarų klausimų (žr. 1 priedą). Tyrimo tikslas – išsiaiškinti Šiaulių apskrities Povilo Višinskio bibliotekos, Šiaulių „Aušros“ muziejaus ir Šiaulių apskrities archyvo specialistų profesinės veiklos trukdžius.

Užpildyti anketą buvo prašoma raštu. Prašymuose buvo nurodyta, jog yra garantuojamas respondento anonimiškumas, ir konfidencialumas. Anketinė informacijos paslaugų specialistų apklausa vyko savaitę: nuo 2014 metų gruodžio 1 d. iki 2014 metų gruodžio 5d.

9 paveikslo duomenys iliustruoja kaip dažnai respondentai susiduria su profesinės veiklos trukdžiais. Didžioji dalis respondentų (67 proc.) teigia, kad dažnai susiduria su profesinės veiklos trukdžiais. Trečdalis respondentų nurodė, jog profesinės veiklos trukdžiai pasireiškia kartais. Ir tik 3 proc. apklaustųjų teigė, jog jų profesinėje veikloje trukdžių nėra.

Trys klausimai buvo skirti išsiaiškinti respondentų demografinius duomenis. Dauguma apklaustųjų buvo moterys. Didžioji dalis apklaustųjų buvo 35 ir daugiau metų amžiaus bei yra įgiję aukštąjį universitetinį išsilavinimą.

Kiti klausimai buvo skirti išsiaiškinti informacijos paslaugų specialistų požiūrį į profesinės veiklos trukdžius. Apibendrinant galima teigti, kad respondentai mano, jog profesinės veiklos trukdžiai lemia profesinės veiklos efektyvumą. Taip pat respondentams tenka dažnai susidurti su profesinės veiklos trukdžiais. Politiniai trukdžiai, apklaustųjų nuomone, turi įtakos efektyviai profesinei veiklai. Dauguma respondentų nurodė, jog asmenų, atsakingų už kultūrą ir švietimą, neigiamas požiūris yra trukdis profesinei veiklai. Taip pat profesiniai trukdžiai turi įtakos darbo kokybei. Netinkamas atminties saugojimo institucijos valdymas ir darbo jos viduje organizavimas buvo nurodytas kaip didžiausias trukdis profesinei veiklai. Asmeniniai trukdžiai taip pat turi įtakos profesinei veiklai. Naudojimasis tarnyba asmeniniams tikslams, buvo nurodytas kaip didžiausias trukdis efektyviai profesinei veiklai. Politiniai, asmeniniai bei profesiniai trukdžiai turi vienodai įtakos profesinei veiklai. Etinės raiškos dilemos taip pat turi įtakos profesinei veiklai. Informacijos patikimumas bei intelekto laisvė gali tapti trukdžiu informacijos paslaugų specialisto profesinėje veikloje.

  • Microsoft Word 95 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 21 puslapis (3249 žodžiai)
  • Kolegija
  • Lina
  • Informacijos paslaugų specialisto profesinės veiklos trukdžiai
    10 - 9 balsai (-ų)
Informacijos paslaugų specialisto profesinės veiklos trukdžiai. (2016 m. Birželio 26 d.). https://www.mokslobaze.lt/informacijos-paslaugu-specialisto-profesines-veiklos-trukdziai.html Peržiūrėta 2019 m. Birželio 19 d. 03:43
×
Nesuprantate kaip atlikti užduotį? Klauskite eksperto!