Informacinės visuomenės bruožai


Svarbių terminų žodynas. Įvadas. Informacinės visuomenės samprata. Informacinės visuomenės bruožai. Pagrindiniai informacinės visuomenės požymiai. Pozityvieji informacinės visuomenės aspektai. Negatyvieji informacinės visuomenės aspektai. Išvados. Bibliografinių nuorodų sąrašas.

Globalizacija - pasaulio vertimas ir virtimas viena stambiųjų gamintojų rinka, didinant eksportą, užsienio investicijas ir kt.

Pasaulis XXI a. labai sparčiai keičiasi. Nuolat tobulėjančios technologijos atveria vis naujas galimybes. Visuomenė, prisitaikydama prie naujos aplinkos, nuolat kinta – vystosi informacinė (žinių) visuomenė.

Kiekviena veikla vis daugiau tampa informacinė ir komunikacinė. Didėja komunikavimo greičiai, žmonių veikla mažiau priklausoma nuo atstumų.

Žinių, išsilavinimo ir kūrybingumo svarba informacinėje visuomenėje didėja, tačiau vis dar egzistuoja didelė dalis žmonių, nepajėgiančių patenkinti greitai besikeičiančių poreikių.

Mokslinėje literatūroje gausiai pateikiama informacinės visuomenės apibrėžimų, kurie skiriasi savo apimtimi ir informatyvumu bei vienas kitą papildo. Informacinės visuomenės sampratą padeda atskleisti informacinės visuomenės bruožai (Paliulis K., N. Ir kt., 2012, p.19).

Darbo tikslas – apibūdinti informacinės visuomenės bruožus.

Darbo uždaviniai:

Pateikti informacinės visuomenės sampratą.

Apibūdinti informacinės visuomenės bruožus:

Pristatyti pagrindinius informacinės visuomenės bruožus;

Išskirti ir aptarti pozityvius ir negatyvius informacinės visuomenės aspektus.

Viso pasaulio visuomenės kokybiškai keičiasi. Vis svarbesnį vaidmenį šalių ekonominiame, socialiniame, kultūriniame ir politiniame gyvenime vaidina informacija. Atsiranda nauji mokymo būdai, metodai: nuotolinis švietimas, atvirasis mokymasis, elektroninis mokymasis, skaitmeninis mokymasis. Įgūdžiai naudotis informacija labai svarbūs ne tik darbe, bet ir kasdieniniame gyvenime, todėl “mokymosi visą gyvenimą” reikšmė vis didėja. Šie reiškiniai vyksta nepriklausomai nuo šalies dydžio, išsivystymo lygio ar politinės situacijos.

D.Diskienė aiškina takoskyrą tarp viena kitą papildančių žinių ir informacinės visuomenės sąvokų: „informacinės visuomenės koncepcija siejama su technologijų inovacijų idėja, o žinių visuomenės sąvoka aprėpia socialinius, kultūrinius, ekonominius, politinius informacijos aspektus [...]“ (Diskienė D., 2010, p.9).

Žinių visuomenės narys – tai toks individas, kuris siekia kuo geriausio išsilavinimo, priima naujas žinias bei sugeba jas pritaikyti savo veikloje ir nepamiršta mokytis visą gyvenimą, todėl pasikeitus sąlygoms gali pakeisti savo specialybę ir toliau konkuruoti rinkoje. Taigi, labai svarbu formuojant žinių visuomenę užtikrinti žmogui galimybes įgyti išsilavinimą ir galimybes nuolatos tobulintis (Karazijienė Ž., Sabonienė A., 2010, p. 567).

Pateiktos penkios informacinės visuomenės sampratos parodo, kad sunku vienareikšmiškai nusakyti ir apibrėžti informacinę visuomenę ir atskiro žmogaus vietą joje. Todėl egzistuoja keletas šios sąvokos apibrėžimų, kurie vienas kitą papildo. Visuose apibrėžimuose minimas visuomenės atvirumas, išsilavinimas, nuolatinis mokymasis, informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimas. Tačiau ne visuose apibrėžimuose išryškinamas valstybės institucijų vaidmuo. Kai kuriuose apibrėžimuose trūksta ekonominio aspekto. Atsižvelgdamas į tai K.N. Paliulis ir kt. (2012) pateikia išsamesnį informacinės visuomenės apibrėžimą: „Informacinė visuomenė – tai atvira, išsilavinusi, permanentiškai besimokanti visuomenė, kurios veikla visose srityse grindžiama efektyviu informacinių ir komunikacinių technologijų ir jų suteikiamų galimybių naudojimu, įgalinančiu padidinti produktyvumą ir šalies konkurencingumą.

Webster F., informacinę visuomenę apibūdina reiškiniais: „gausūs informacijos srautai, informacinių technologijų plitimas, informacinių profesijų daugėjimas, informacinių tinklų plitimas, naujos darbo formos, telekomunikacijų tubulėjimas [...] (Webster F., 2006, p.279).

  • Microsoft Word 39 KB
  • 2015 m.
  • 14 puslapių (3017 žodžiai)
  • Kolegija
  • Sigutė
  • Informacinės visuomenės bruožai
    10 - 7 balsai (-ų)
Informacinės visuomenės bruožai. (2015 m. Balandžio 14 d.). https://www.mokslobaze.lt/informacines-visuomenes-bruozai.html Peržiūrėta 2020 m. Sausio 27 d. 17:57
×
24 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo