Informacinės visuomenės plėtros komitete prie Lietuvos respublikos vyriausybės


Vadybos praktikos ataskaita.

Įvadas. Įstaigos veikla. Portalas „Valdžios elektroniniai vartai“. Įstaigos veiklą reglamentuojantys įstatymai, poįstatyminiai aktai, nuostatai. Komiteto organizacinė valdymo struktūra. Įstaigos vidaus komunikaciniai ryšiai. IVPK prie LRV egzistuojančios komunikacijos rūšys. Informacijos technologijos. Lietuvos informacijos technologijų įmonės. Įstaigoje naudojamos kompiuterines programos, informacinės sistemos. Įstaigos atliekami tyrimai. Įmonės vadovo racionalių sprendimų priėmimo galimybės. Pagrindiniai darbuotojų samdos teisiniai aspektai. Pareiginiai nuostatai (pareiginės instrukcijos). Įstaigoje taikoma motyvacijos sistema. Įstaigoje naudojami apskaitos dokumentai. Laisvos formos apskaitos dokumentai. Asignavimai ir numatomi finansavimo šaltiniai. Įstaigos veiklos perspektyvos artimiausioje ateityje. Ivpk prie lrv ir es. Europos Sąjunga. Europos taryba. Šiaurės e-Matmens veiksmų planas. Įstaigoje dirbančios komandos. Išvados. Naudota literatūra. Priedai.


Mano atliktos praktikos tikslas - atlikti užduotis pagal pateiktą praktikos programą bei

Aptarti įstaigos vidaus komunikacinius ryšius, kokiomis informacinėmis technologijų programomis naudojasi bei kokius tyrimus atlieka;

Išstudijuoti teisės aktus, reglamentuojančius įstaigos veiklą bei darbuotojų samdos teisinius aspektus;

Aptarti įstaigos veiklos perspektyvas bei įstaigoje dirbančias komandas.

Galimybė pasitikrinti informaciją apie darbdavio “Sodrai” sumokėtus mokesčius;

Galimybė teikti dokumentus Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybai elektroniniu

vadovaujasi IVPK prie LRV savo veikloje:

IVPK prie LRV nuostatais (2001 m. liepos 5 d. Nr. 855, Vilnius)

Komiteto vidaus darbo tvarką reglamentuoja IVPK prie LRV darbo reglamentas, patvirtintas 2005 m. kovo 5 d. Komiteto direktoriaus įsakymu Nr. T - 22, taip pat Piliečių ir kitų asmenų aptarnavimo IVPK prie LRV tvarka, patvirtinta 2002 m. spalio 24 d. Komiteto direktoriaus įsakymu Nr. 160, ir IVPK prie LRV vidaus tvarkos taisyklės, patvirtintos IVPK prie LRV direktoriaus 2006 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. T-89.

Faktinė – realistinė, faktinė, skaičių informacija. Darbuotojai pasidalija naujausiomis

žiniomis apie rūpimus bei aktualius dalykus ir įvykius.

naujuose biuro balduose. Darbuotojai parodo ir papasakoja tai, kas jiems gražu ir kodėl.

jausmas. Todėl darbuotojai nepamiršta, kad netgi pasisveikinimas ir atsisveikinimas gerina vidinę komunikaciją.

Šiuo metu Lietuvoje yra labai daug įmonių, kurių veikla susijusi su informacijos technologijos. Pvz.: 3M Lietuvoje, 3 StepIT, 3T sistema, 7 bitai, AARC, Abaitas, Abantas, Abbyy Lietuvoje, ABG, Adriboks, Adventus, Aedilis. AGA, Agina, AI verslo sprendimai, Ardanga, Ardis, Balco ir kt.

Lietuvos kompiuterinių tinklų kūrimas ir vystymas. Pirmasis etapas: valstybinių institucijų tinklas Vilniaus mieste ir jo sąveika su kitais tinklais

Lietuvos valstybės institucijų ir Lietuvos mokslo ir studijų kompiuterių tinklų abonentų aprūpinimas pasaulinio metatinklo "Internet" paslaugomis

Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos raštvedybos tvarkymo ir pavedimų vykdymo kontrolės informacinė sistema. Projekto specifikacija. Nuostatai.

kaip žmogaus elgesį, iš kurio gautumėm geriausią rezultatą. Racionalus žmogus yra toks, kuris priima optimalius sprendimus.Nors jis yra varžomas tam tikruose rėmuose, tačiau nuosekliai rinkdamas jis gauna maksimalią vertę.

IVPK prie LRV, kaip ir daugumoje kitų įstaigų, sprendimai priimami nesilaikant racionalaus

modelio. Taip yra todėl, kad darbuotojai paprastai pasitenkina suradę priimtiną ar racionalų

Susidūrę su didesne problema darbuotojai yra linkę ją sumažinti iki tokio lygio, kad būtų galima kuo lengviau ją suprasti. Dėl ribotų gebėjimų apdoroti informaciją, darbuotojai dažnai negali surasti optimaliausio sprendimo būdo. Todėl pasirenka priimtiniausią ir pakankamą sprendimo būdą.

Toks ribotas gebėjimas apdoroti informaciją yra vadinamas ribotu racionalumu. Veikiant riboto racionalumo rėmuose dažniausiai išanalizuojamos ne visos alternatyvos. Taip yra todėl, kad darbuotojas nustoja jas analizavęs kai suranda pirmą patį tinkamiausią sprendimą. Kuris mažai skiriasi nuo esamos situacijos ir kuris jam yra gerai žinomas, galbūt daug kartų išbandytas.

Dažnai sprendėjas tiesiog pasikliauja intuicija. Tačiau tai nereiškia, kad sprendimas bus nevykęs ar, kad vadovas priėmęs tokį sprendimą yra nevykęs. Realiam pasauly vadovai dažnai vadovausi intuicija ir taip jie gali priimti geresnius sprendimus.

Asmenims, stojantiems į valstybės tarnybą, t.y. ir norint dirbti IVPK prie LRV, taikomi šie bendrieji reikalavimai:

Atsilaisvinus karjeros valstybės tarnautojo pareigybei ar įsteigus naują karjeros valstybės tarnautojo pareigybę, užpildoma Valstybės tarnautojo poreikio paraiška (1priedas). Paraišką pildo: dėl pareigybės, žemesnės už įstaigos padalinio vadovo, - padalinio vadovas; dėl padalinio vadovo pareigybės ar naujai įsteigto padalinio pareigybių - valstybės tarnautojas, įstaigoje atsakingas už personalo tvarkymą; dėl asmens, atsakingo už personalo tvarkymą, pareigybės - asmuo, atsakingas už personalo valdymą; dėl asmens, atsakingo už personalo valdymą, pareigybės - įstaigos vadovas (savivaldybėje – meras).

 • Vadyba Praktikos ataskaitos
 • 2016 m.
 • Lietuvių
 • Laurynas
 • 46 puslapiai (8075 žodžiai)
 • Kolegija
 • Vadybos praktikos ataskaitos
 • Microsoft Word 75 KB
 • Informacinės visuomenės plėtros komitete prie Lietuvos respublikos vyriausybės
  10 - 3 balsai (-ų)
Informacinės visuomenės plėtros komitete prie Lietuvos respublikos vyriausybės. (2016 m. Kovo 31 d.). http://www.mokslobaze.lt/informacines-visuomenes-pletros-komitete-prie-lietuvos-respublikos-vyriausybes.html Peržiūrėta 2018 m. Sausio 24 d. 00:00