Informacinių sistemų egzamino atsakymai


Problemos apibrėžimas reikalavimų nustatymo metu. Sistemos kūrimo galimybių analizė įvertinant organizacijos gyvavimo tikslus bei ekonominius faktorius. Sistemos kūrimo galimybių analizė įvertinant techninius apribojimus ir eksploatavimo galimumą. Reikalavimų įgijimo būdai ir jų charakteristika. Reikalavimų nustatymo etapo sunkumai. Reikalavimų nustatymo etapo sunkumų sprendimo būdai. Reikalavimų analizės sudėtis ir nauda. Duomenų srautų diagrama. Būsenų kaitos diagrama. Srauto diagrama , struktūrizuota kalba ir veiksmų diagrama. Naši Šneidermano struktūrograma 8pask. Esybės gyvavimo istorijos diagrama 8pask. Taisyklės samprata. Taisyklės apibrėžimas. Taisyklių modeliavimo sunkumai. Taisyklių modeliavimo principai , struktūra ir klasifikavimas. Bendri analizės principai. Analizės etapo sunkumai. Sistemų loginio ir fizinio projektavimo etapų sudėtis.


•poreikiai iš prigimties (dėl žmogiško faktoriaus) nėra apibrėžiami naudojant griežtus metodus, nes poreikių išskyrimas paprastai specifinis kiekvienam analizuojamam objektui.

Problemos apibrėžimas reikalavimų nustatymo metu (9pask, 5-8 psl.).

Pirmiausia pagrindžiamos sistemos kūrimo priežastys. Tradiciškai tai pateikiama techniniame pasiūlyme - sistemos kūrimo pagrindime. Tai griežtos formos neturintis dokumentas, kuriame apibrėžiama sistemos paskirtis ir jos kūrimo tikslai. Kuriant sistemą gali būti siekiama bent vieno iš šių tikslų:

1) išspręsti problemą; 2) įvykdyti nurodymą;

3) išplėsti tam tikros veiklos galimybes; 4) .

Tai labai bendri tikslai, kurie turi būti detalizuoti, nurodant tiesioginę kuriamosios sistemos naudą organizacijai. Sistemos kūrimą pagrindžiantys faktoriai:

1) Informacijos apdorojimo galimybių išplėtimas (padidinti informacijos apdorojimo greitį, apimtį, paieškos galimybes, tikslumą bei operatyvumą );

2) Komunikavimo galimybių išplėtimas (organizacijos vidaus ir tarporganizacinių ryšių patobulinimas, padidinant pranešimų perdavimo greitį, tikslumą, sumažinant kainą ir padidinant informacijos srautų apimtis);

3) Valdymo patobulinimas, išvystant valdymo funkcijas, padidinant valdymo tikslumą, pilnumą, neprieštaringumą, patikimumą bei kontrolę;

4) Konkurentabilumo padidinimas, patobulinant darbą su klientais, įgyjant pranašumų konkurentų atžvilgiu, optimizuojant tiekėjų ar realizavimo rinkos specialistų darbą bei operatyviai įsisavinant naujų gaminių gamybą

5) Lėšų (finansų, kainų ) valdymas, leidžnatis operatyviai ir tiksliai įvertinti finansavimo reikmes, faktines išlaidas žaliavoms, atlyginimams, energijos resursams, valdymui, detalizuojant išlaidas pagal organizacijos padalinius, darbuotojus, išlaidų straipsnius.

Pasiūlymą IS kurti (išvystyti) paruošia labiausiai patyrę IS kūrimo bei analizės specialistai. Tai turėtų trukti, nuo keleto dienų iki kelių savaičių. Pasiūlymo pagrindas - ataskaita, kuri gali turėti tokius punktus;

• spręstino uždavinio apibrėžimas, jo svarbos paaiškinimas arba pagrindimas;

• siūlomo sprendimo metmenys, kur paaiškinama naujos IS vartotojams teikiama pagalba bei laukiama nauda (žalos išvengimas) ją sukūrus;

• reikalingos sistemos orientacinė apimtis.

Detalumo laipsnis priklauso nuo kuriamos sistemos apimties.

Sistemos kūrimo galimybių analizės paskirtis, sudėtis, rezultatai ir rezultatų panaudojimas (9pask, 9-10 psl., 20-23 psl).

Jos metu įvertinamos pasiūlymo realizavimo galimybės, išanalizuojant uždavinį ir parenkant geriausią sprendimą DS kontekste. Kartais gali būti pateikti keli alternatyvūs sprendimai, turintys skirtingą funkcijų diapazoną. Šio etapo metu suformuluojami aukšto lygio (nedetalizuoti) funkciniai ir nefunkciniai reikalavimai.

Funkciniuose reikalavimuose numatomos sistemos atliekamos funkcijos.

Nefunkciniuose reikalavimuose pateikiami kokybiniai apribojimai sistemai, pavyzdžiui, maksimalus vartotojų skaičius, reikalavimai saugumui arba patikimumui.

Šio etapo metu turi būti atliktas sistemos kūrimo galimybių pagrindimas šiais aspektais:

1) sistemos atitikimas organizacijos funkcionavimo tikslams; 2) ekonominis kūrimo galimumas;

3) techninis kūrimo galimumas; 4) eksploatavimo galimumas.

Sistemos kūrimo galimybių analizės rezultatai. Šio etapo sudėtingumas:

•dauguma klausimų negali būti tiksliai atsakyti dėl nepakankamo DS žinojimo;

•techniniu požiūriu neįmanomus;•duodama nauda nekompensuojančius išlaidų;

•vartotojui nesant pasirengusiam eksploatuoti sistemą.

Šį etapą vykdo analitikai, diskutuojantys su vartotojais (užsakovais) ir analizuojantys dokumentaciją bei kompiuterizacijos objektą. Paruošiama ataskaita, kurioje pateikiama:

• funkciniai (ne detalūs) reikalavimai;• svarbiausi nefunkciniai reikalavimai.

• apžvelgiami visi keturi aukščiau minėti IS kūrimo galimumo aspektai

Įvertinus finansines galimybes ir kitus poreikius, gali būti rekomenduojama:

• įsigyti jau sukurtą integruotą programų paketą, realizuojantį reikiamas funkcijas (pvz.: Axapta, Navision, MFG/PRO, SAP, PeopleSoft);

• kurti originalią sistemą. Sistemai kurti gali būti numatyti du etapai:

1) kuriamas ir diegiamas “pilotinis” projektas, apimantis tik dalį sistemos funkcijų;

2) sistema plečiama iki pilno funkcionalumo

Sistemos kūrimo galimybių analizės rezultatų panaudojimas projekto planavimui.

Etapo metu surinkta informacija yra pagrindas IS kūrimo planui sudaryti. Jis apima: finansavimo reikmes; laiko sąnaudas; projektuotojų reikmes.

  • Informatika Konspektas
  • Microsoft Word 226 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 12 puslapių (5111 žodžiai)
  • Tomas
  • Informacinių sistemų egzamino atsakymai
    10 - 9 balsai (-ų)
Informacinių sistemų egzamino atsakymai. (2016 m. Gegužės 15 d.). https://www.mokslobaze.lt/informaciniu-sistemu-egzamino-atsakymai.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 20 d. 02:31
×