Informacinių technologijų konspektas pirmo kurso studentams


Pateikite bent 3 IT pavyzdžius. Informacinės sistemos funkcijos surenka, manipuliuoja, saugo, paskirsto duomenis ir informaciją. Paaiškinkite kiekvieną iš šių funkcijų. Kam naudojami IS saugomi duomenys ir informacija? Išvardinkite 6 IS sudedamąsias dalis ir paaiškinkite kiekvieną (po vieną sakinįKokios dalys sudaro abstraktų IS modelį? Paaiškinkite kiekvieną jų (po vieną sakinįIS pavyzdys – bus įrašytas konkretus IS pavadinimas, pvz. Traukinių keleivių informacinė sistema, navigacinė sistema, sveikatos priežiūros centro informacinė sistema ir t. T. Kas tokioje sistemoje yra įėjimas, apdorojimas, išėjimas, grįžtamasis ryšys, kontrolė? IS pavyzdys – bus įrašytas konkretus IS pavadinimas, pvz. Traukinių keleivių informacinė sistema, navigacinė sistema, sveikatos priežiūros centro informacinė sistema ir t. T. Kas tokioje sistemoje yra aparatinė įranga? Programinė įranga? Duomenų bazė? Komunikacijos? Žmonės? Procedūros? Kuo skiriasi duomenys nuo informacijos? Kuo skiriasi žinios nuo duomenų ir informacijos? Prekės kaina litais skirtingose parduotuvėse. Kas tai – duomenys, informacija ar žinios? Duomenys 8, 9, 10, 8, 7, 5, Kontekstas Studento pažymiai už semestro modulius. Koks galėtų būti apdorojimas? Kokios galėtų būti žinios? Kuo DB skiriasi nuo DBVS? Išvardinkite pagrindinių DB sąvokų hierarchiją. Kas šiame pavyzdyje atitinka kiekvieną hierarchijos elementą? Kas yra lentelės raktas? Kas šioje lentelėje yra raktas? Kas yra transakcija? Pateikite pavyzdį. Kam reikalinga DBVS? Kam reikalingos duomenų apsaugos funkcijos DBVS? Kam naudojama duomenų manipuliavimo kalba? Kokią duomenų manipuliavimo kalbą žinote? Nustatykite ryšių tarp lentelių tipus. Duota DB lentelė Produktai Ką iš šios lentelės išrinks tokia užklausa. Kiek iš viso pinigų sąskaitose turi ZitaPetrienė? Kokie duomenų kiekiai saugomi didelėse DB sistemose? Mažose? Kokias DBVS žinote? Kurios iš jų skirtos didelėms DB, o kurios – mažoms? Kokius DB tipus žinote? Kokio tipo DB dažniausiai naudojamos verslo įmonėse? Kas yra BI? Apibūdinkite BI gyvavimo ciklą. Kam naudojama BI informacija? Kokie procesai vyksta duomenų apjungimo metu? Kodėl duomenų apjungimo metu duomenis reikia suderinti?

Saugoti - informacija ir duomenys yra saugomi informacinėse sistemose neribotą laiką, tam kad prireikus būtų surasti.

Paskirstyti - duomenys informacinėse sistemose yra paskirstomi į atitinkamas grupes, kad būtų lengviau juos surasti, taip pat suformuojama išeiga (ataskaitos, suvestinės), kuriuos nusiunčiamos vartotojui arba kitai sistemai.

IS saugomi duomenys ir informacija yra naudojama: priimti sprendimus, koordinuoti ir valdyti organizacijos veiklą, analizuoti problemas, vizualizuoti sudėtingus objektus, kurti naujus produktus ir kt.

4. Išvardinkite 6 IS sudedamąsias dalis ir paaiškinkite kiekvieną (po vieną sakinį)

Aparatinė įranga (Hardware) – „geležis“ – visos fizinės kompiuterio dalys

Programinė įranga (Software) – kompiuterio vykdomų instrukcijų seka, tam tikriems veiksmams atlikti, tai programų, procedūrų ir veiksmų visuma.

Tinklai - tarpusavyje sujungtų savarankiškų kompiuterių aibė, kurioje galima keistis informacija

Procedūros - plačiai arba dažnai naudojama programa ar jos dalis. Pagrindinės: duomenų įvedimas, apdorojimas, informacijos išvedimas, saugojimas.

Žmonės - svarbiausioji informacinės sistemos dalis - žmonės valdo, kuria bei prižiūri Informacinę sistemą

5. Kokios dalys sudaro abstraktų IS modelį? Paaiškinkite kiekvieną jų (po vieną sakinį)

Įėjimas – nurodoma tam tikra pradinė informacija, kuriai vėliau reikalingas apdorojimas, siekiant aiškumo

Grįžtamasis ryšys - informacijos perdavimo sistema, kuri naudojama perduoti atgaliniam ryšiui kaip tam tikros situacijos patvirtinimui

Navigacinės sistemos Įėjimas – žemėlapiai, adresai; Apdorojimas – apskaičiuoti trumpiausią kelią; Išėjimas - nurodymai (kiekvienas posūkis ir žemėlapis su rodyklėmis); Kontrolė - kelionės tikslo įvedimas, mastelio keitimas, alternatyvaus maršruto pasirinkimas; Grįžtamasis ryšys – jūsų dabartinė vieta

Duomenys tai - tekstas, skaičiai, simboliai. Jie patys savaime neturi prasmės. Pvz.: taip, ne, 1233. Duomenys neturi prasmės, kol jie nesusieti su kontekstu ir neapdoroti taip, kad būtų galima juos naudoti.

Informacija - prideda kontekstą duomenim, juos apdoroja, apibendrina. Galima apskaičiuoti pvz. vidurkį,atrinkti dalį duomenų, grafiškai juos atvaizduoti.

Žinios - informacijos interpretavimo taisyklių supratimas. Jų dėka galima nustatyti geriausia būdą, kaip panaudoti turimą informaciją,žinoti ar yra pasikartojančių fragmentų bei kaip ši informacija veikia sistemą ir kaip informacija susieta su sistemos darbo rezultatais.

DB (duomenų bazė) yra struktūrizuotas duomenų rinkinys, kurį reikia saugoti, o DBVS (duomenų bazių valdymo sistema) yra įrankis leidžiantis efektyviai saugoti ir valdyti didelius duomenų kiekius.

Raktas – laukas ar laukų rinkinys, pagal kurį identifikuojame įrašą. Čia Raktas yra Asmens kodas

BI – tai teorijų, metodikų, procesų, architektūrų ir technologijų rinkinys, skirtas transformuoti duomenis į prasmingą ir naudingą verslui informaciją. BI apima ataskaitas, duomenų gavybą.

Iš skirtingų šaltinių imami duomenys dažnai būna tarpusavyje nesuderinti, todėl apjungimo metu būtina juos suderinti, kad susisietų.

  • Informatika Konspektas
  • Microsoft Word 367 KB
  • 2014 m.
  • 9 puslapiai (2634 žodžiai)
  • Evelina
  • Informacinių technologijų konspektas pirmo kurso studentams
    10 - 3 balsai (-ų)
Informacinių technologijų konspektas pirmo kurso studentams. (2014 m. Lapkričio 16 d.). https://www.mokslobaze.lt/informaciniu-technologiju-konspektas-pirmo-kurso-studentams.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 25 d. 08:15
×