Informacinių technologijų praktikos ataskaita mokykloje


Įvadas. Endriejavo vidurinės mokyklos veiklos apžvalga. Įstaigos organizacinė struktūra. Endriejavo vidurinės mokyklos veiklos kryptis bei teikiamos paslaugos. Darbuotojų skaičius ir pasiskirstymas pagal pareigybes. Endriejavo vidurinės mokyklos Veiklos analizė. Įstaigos valdymo struktūra. Endriejavo vidurinėje mokykloje atliekama veikla. Naudojamos darbo priemonės bei kompiuterinė ir programinė įranga. Vykdomos operacijos bei darbai atlikti praktikos metu. Analizuojami kompiuterinės įrangos priežiūros ir remonto tipiniai darbai. Atliekami kompiuterinių tinklų montažo darbai praktikos metu. Rekomendacinio pobūdžio debian linux su NAT serveriu įdiegimo instrukcija. Išvados ir pasiūlymai. Informacijos šaltinių sąrašas. Priedai.

Praktika buvo atliekama Endriejavo vidurinėje mokykloje. Įstaigos adresas: Klaipėdos rajonas Endriejavas mokyklos gatvė 21, LT-96301.

Baigiamąją praktiką atlikti Endriejavo vidurinėje mokykloje pasirinkau todėl, nes šioje įstaigoje taip pat atlikau ir profesinės veiklos praktiką. Šakos profesinės veiklos praktikos metu pastebėjau kelias Endriejavo vidurinės mokyklos vietinio tinklo spragas. Jos ir yra aptariamos šioje baigiamosios praktikos ataskaitoje. Aptartos spragos buvo sėkmingai pašalintos baigiamosios praktikos metu.

Objektas baigiamoji praktika, kuri atliekama įmonėje (organizacijoje, įstaigoje).

Praktikos tikslas: išanalizuoti įstaigos informacinę sistemą: kompiuterinę įrangą, kompiuterinį tinką bei duomenų apsaugos priemones.

Endriejavo vidurinė mokykla yra įsteigta gana seniai, tačiau ši įstaiga nuo pat atsiradimo vadinosi kitokiu pavadinimu. 1865 m. įsteigta liaudies mokykla, kuri veikė 83 metus vėliau nuo 1948 iki 1956 metų veikė septynmetė mokykla, plečiantis bei atsirandant poreikiui 1956 metų sausio pirmąją dieną pradėjo veikti vidurinė mokykla. Mokyklos įsteigimo teisinių aktų neišliko.

Taip pat teikia bendrąjį pradinį, pagrindinį, vidurinį išsilavinimą. Organizuoja ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupių darbą, organizuoja nepamokinę, pailgintos dienos grupės veiklą, bei neformalųjį švietimą, integruodama jį su bendruoju ugdymu. Užtikrina ugdymo tęstinumą, kuria mokymosi visą gyvenimą prielaidas. Baigus tam tikrus lygius išduoda mokymosi pasiekimus įteisinančius dokumentus švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka, bei sudaro sąlygas pagilintam užsienio kalbų mokymuisi. Sudaro higienines, materialines, pedagogines, psichologines sąlygas, užtikrinančias psichinį, fizinį vaiko saugumą ir asmenybės brandą. Rengia ugdymo programas papildančius modulius, neformaliojo vaikų švietimo programas, ugdo mokymosi motyvaciją, skatina poreikį įgyti vidurinį, bei siekti aukštesnio išsilavinimo. organizuoja ir vykdo mokinių pasiekimų tyrimus, patikrinimus, įskaitas ir egzaminus Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.

Mokyklos veiklos sritis yra švietimas. Pagrindinė veiklos rūšis – vidurinis ugdymas, kita mokyklos veiklos sritis yra ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas bei priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas ir pradinis ugdymas, sportinis ir rekreacinis švietimas, kultūrinis švietimas, kitas, niekur kitur nepriskirtas švietimas, būdingų paslaugų veikla.

Kitos ne švietimo veiklos rūšys: kitas niekur kitur nepriskirtas keleivinis sausumos transportas, kiti statybos baigiamieji ir apdailos darbai, kitų maitinimo paslaugų teikimas, buhalterinė apskaita ir audito atlikimas, nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, variklinių transporto priemonių nuoma ir išperkamoji nuoma, įstaigos mašinų ir įrangos, įskaitant kompiuterius, nuoma ir išperkamoji nuoma, kita žmonių sveikatos priežiūros veikla, bibliotekų ir archyvų veikla.

Endriejavo vidurinėje mokykloje dirba 36 darbuotojai. Jų pasiskirstymas pagal pareigas yra: 23 mokytojai, kurie rūpinasi, kad mokykloje kiekvienas mokinys įgytų kuo daugiau žinių bei pasiektų kuo geresnių mokymosi rezultatų.

Taip pat šiam kolektyvui priklauso šios mokyklos direktorė, trys jos pavaduotojai , kurie pasiskirstę pagal užimamas pareigas. Taip pat prie mokyklos darbuotojų priskiriamas šios įstaigos direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams bei trys jam pavaldūs darbuotojai kurie atlieka ūkvedžio pavestus darbus. Kaip ir kiekviena įstaiga neapsieina be valytojų šioje mokykloje jie taip pat yra, tačiau jų skaičiaus jokie mokyklos dokumentai nereglamentuoja. Valytojai mokykloje yra įdarbinami pagal darbo sutartyje išvardintus punktus, jie dirba puse etato.

Šioje įstaigoje veikianti veiklos valdymo struktūra, kurioje matome tai, kad Endriejavo vidurinė mokykla yra valdoma ne vieno žmogaus, o penkiolikos žmonų grupė, kuri yra šios įstaigos taryba. Tačiau ši taryba negali duoti tiesioginių nurodymų nė vienam toliau išvardintam darbuotojui. Tai matome 3.1 paveiksle.

Taigi reiktu paminėti tai jog Endriejavo vidurinės mokyklos valdymo struktūra yra nebaigta. Šioje struktūroje nėra paminėtas darželis, jis yra neatsiejama šios įstaigos dalis. Tačiau pagal pateikta struktūra pastebime jog Endriejavo vidurinės mokyklos valdymo struktūra nėra plati.

Taigi atkreipiame dėmesį į tai jog direktorė yra pavaldi tarybai tačiau jei nėra pavaldus nė vienas kitas asmuo Endriejavo vidurinę mokyklą valdo Mokyklos direktorė Vilma Ugintienė.

Pagrindinė ir svarbiausia Endriejavo vidurinės mokyklos veiklos sritis yra mokinių švietimas. Baigę Endriejavo vidurinę mokyklą mokiniai įgyja vidurinį išsilavinimą. Visa tai vainikuoja mokslo metų pabaigoje išlaikius visus privalomus bei pasirinktus brandos egzaminus, įteikiamas brandos atestatas. Tokiu būdu per dvylika mokslo metų mokiniai baigia vidurinio ugdymo programą. Tačiau ne visi mokykloje besimokantys mokiniai siekia vidurinio išsilavinimo pasitaiko ir atvejų kai mokiniai įgiję pagrindinį išsilavinimą palieka mokyklą.

  • Informatika Praktikos ataskaita
  • Microsoft Word 3716 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 28 puslapiai (6221 žodžiai)
  • Kolegija
  • Modestas
  • Informacinių technologijų praktikos ataskaita mokykloje
    10 - 4 balsai (-ų)
Informacinių technologijų praktikos ataskaita mokykloje. (2015 m. Gegužės 12 d.). https://www.mokslobaze.lt/informaciniu-technologiju-praktikos-ataskaita-mokykloje.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 24 d. 02:35
×