Informacinių technologijų sąlygojama Lietuvos moksleivių dienotvarkė


Įžanga. Informacinių technologijų samprata. Informacinių technologijų panaudojimas. IT panaudojimo galimybės laisvalaikiu. IT panaudojimo galimybės pamokų bei mokymosi metu. Empirinio tyrimo metodika. Tyrimo organizavimo metodika. Duomenų analizė. Išvados. Literatūra. Objektų sąrašas. Priedai. Priedas. Diagrama Tiriamųjų lytis. Diagrama Internetinio verslo ateities perspektyvos. Diagrama Bendravimo internetu tikslai. Diagrama Informacijos paieškos priežastys. Diagrama IT panaudojimas, kūrybinių darbų atlikimui. Diagrama IT naudojimo galimybių dažnumas. Diagrama IT panaudojimo tikslai. Diagrama IT vertinimas kasdieninėje veikloje. Diagrama Laikas praleistas prie kompiuterio per parą.


Problema: Šių dienų pasaulis nesustabdomai modernėja, vienas naująsias technologijas pakeičia kitos modernesnės modifikuotos technologijos. Žmonės nebeįsivaizduoja savo buities be technologijų: begaliniai informacijos kiekiai, kuriuos galima rasti internete daug greičiau nei ieškant įprastoje literatūroje, įdiegtos funkcijos, kurios padeda išvengti rašybos klaidų, galimybė atlikti kelis darbus vienu metu - visa tai tik kelios funkcijos iš daugelio, kurios palengvina žmogaus įprastinį darbą. Todėl jaunajai kartai vis didesnę laiko dalį tenka praleisti naudojantis informacinėmis technologijomis. Tačiau nėra realu, kad jaunas žmogus visą dieną ar dalį jos praleidžia naudingiems tikslams. Atsiranda neigiamoji informacinių technologijų pusė - žaidimai, priklausomybė nuo tam tikrų socialinių svetainių, laiko eikvojimas beverčiams dalykams. Tačiau informacinių technologijų panaudojimo paskirtis bei laikas priklauso nuo kiekvieno individualiai. Todėl kyla probleminis klausimas, reikalaujantis nustatyti: kaip kinta naudojimosi informacinėmis technologijomis užimama laiko dalis moksleivių dienotvarkėje atsižvelgiant į pastarųjų lytį?

Temos aktualumas:2010 metų duomenimis, Vilniaus rajono savivaldybėje atlikus tyrimą, buvo pastebėti moksleivių regos sutrikimai, 0-17 metų amžiaus vidurkis siekia 13 %, o laikysenos sutrikimas 15 – 17 metų amžiaus siekia 6 %. Šiuos kūno sutrikimus sukelia pasyvus laisvalaikio leidimas, pertraukų akims nedarymas. Galima daryti išvadą, kad šie sutrikimai atsirado dėl informacinių technologijų įtakos moksleivių dienos rėžimui.

Darbo tikslas: Atskleisti informacinių technologijų sąlygojama Lietuvos moksleivių dienotvarkę lyčių aspektu.

Ištirti IT sąlygojama 11-12 klasių Panevėžio miesto moksleivių dienotvarkę lyčių aspektu.

Informacijos sąvoka yra viena iš pagrindinių informatikos sąvokų, kadangi informacijos sklaida geriausiai pasiekiama per informacines technologijas. Informacinių technologijų apibrėžimas yra gana platus, tai yra ne tik informacijos sklaidos priemonė, bet ir jos priėmimas apdorojimas ir t.t.

R. Skyrius, A. Mikalauskienė ir L. Zalieckaitė (2005) pateikė informacinių technologijų (sutrumpintai IT) sampratai priklausančius dalykus, tokius kaip:

O A. Misevičius, A. Ostreika (2004) informacines technologijas apibrėžia kaip metodų ir būdų visuma informacijai ieškoti, rinkti, kaupti, saugoti, pateikti, perduoti ir įvairiai kitaip apdoroti. Taip pat šį apibrėžimą pateikia platesne prasme: „informacinės technologijos yra kompiuterių naudojimu pagrįstas informatikos, kaip mokslo, taikymas praktikoje, t.y., praktiniams uždaviniams spręsti. Techninį, materialųjį informacinių technologijų pagrindą sudaro kompiuteriai (kompiuterinė technika), o intelektualųjį – informatikos mokslas, jo principai, dėsniai, metodai. Šie metodai realizuojami programose, kurios ir suteikia aparatui - kompiuteriui „gyvybę““.

Vadinasi galima teigti, kad IT yra kompiuterinių priemonių visuma, kuri padeda surasti, rinkti, kaupti, kitaip apdoroti reikiamą informaciją, kurią galima panaudoti asmeniniams tikslams. Taip pat IT suteikia galimybe kurti vaizdo, garso, pateikčių pristatymus, kuriuos patalpinus internete galima demonstruoti visiems asmenims, turintiems internetą, net jei jie yra labai toli. Be to perduodamos informacijos sklaida yra labai lengvai pasiekiama bei greita surandama.

Kintat visuomenei kita ir jos poreikiai. Todėl tenkinant vartotojų poreikius buvo sukurtos ir vis tobulinamos IT. Konferencijoje apie „informacinėmis technologijomis grįstą mokymąsi skaitmeniniame amžiuje“ (2003) rašoma, kad ekonomika ir visuomenė pasikeitė, keičiantis, tobulėjant IT. Mokymosi ir darbo įrankiai išvystyti IT ir vis dažniau naudojami visuomenės. Kadangi jose yra įdiegta funkcijų visuma, kuri palengvina mokymosi procesą, darbą, skatina užimtumą, sudaro sąlygas nuotoliniam bendravimui. Vienas iš metodai leidžia mokytis įvairiomis galimybėmis, viena iš jų yra gyvai vykstančios konferencijos, kurios rodomos tiesiogiai internetu. Galima teigti, kad informacinės technologijos sunaikina barjerus tarp bendruomenių ir pašalina bendravimo problemas, kurias sukelia tolimi atstumai. Vadinasi, IT į tuometinį gyvenimą atnešė daug permainų, kurios tęsiasi ir šiomis dienomis.

  • Microsoft Word 74 KB
  • 2017 m.
  • Lietuvių
  • 27 puslapiai (4900 žodžiai)
  • Universitetas
  • Agnė
  • Informacinių technologijų sąlygojama Lietuvos moksleivių dienotvarkė
    10 - 3 balsai (-ų)
Informacinių technologijų sąlygojama Lietuvos moksleivių dienotvarkė. (2017 m. Rugsėjo 25 d.). https://www.mokslobaze.lt/informaciniu-technologiju-salygojama-lietuvos-moksleiviu-dienotvarke.html Peržiūrėta 2018 m. Liepos 17 d. 04:27
×