Informatikos laboratoriniai darbai

245 dokumentai
Kompiuterių architektūros laboratoriniai
Užduotis. Operacijos algoritmas. Pirmas laboratorinis darbas. Algoritmo realizacija:. Testavimas. Antras laboratorinis darbas. Mikrooperacijos ir sąlygų sąrašas. Algoritmo realizacija. Testavimas.
Informatikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 10 puslapių
2012 06 18
Sql duomenų bazė
Koncepcinio duomenų modelio sudarymas. Naudojamos priemonės. Dalykinės srities aprašymas. Koncepcinis duomenų modelis. Fizinis duomenų modelis. Pagrindinių sql sakinių panaudojimas kuriant duomenų bazę. Duomenų bazės kūrimo skriptas. ...
Informatikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 29 puslapiai
Verslo tikslų ir poreikių specifikacija
Anotacija. Įvadas. Verslo proceso analizė. Verslo proceso aprašas. Išorinė verslo proceso analizė. Vidinė verslo analizė. Verslo tobulinimo strategija. Strateginiai ir operaciniai tikslai. Užsakovo poreikio analizė. Sistemos naudojimo ...
Informatikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 16 puslapių
2015 04 28
Skaitiniai metodai ir algoritmai Kvazi niutono metodas ir skanavimo stygų metodas
Skaitiniai metodai ir algoritmai. Vienos lygties sprendimo algoritmai. Reikia rasti. Daugianario f(x)=x^4+51/2∙x^3+253/2∙x^2-891/2∙x+585/2 šaknis skenavimo metodu kvaziNiutono. Trancendencinės funkcijos ...
Informatikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 13 puslapių
2013 12 04
Algoritmų sudarymas ir analizė
Darbo užduotis. Algoritmų teorinis įvertinimas. Eksperimentų rezultatai. „Bubble sort“. „Heap sort“. „Radix sort“. Išvados. Kodas.
Informatikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 23 puslapiai
2015 09 28
Matlab laboratorinis
Savarankiskas darbas nr.1. variantas 20. Skaičiavimai matlab terpėje. Darbo tikslas – susipažinti su matematinių skaičiavimų automatizavimo programos matlab darbo terpe, skaičiavimų organizavimu dialoginiame režime, grafikų braižymu, ...
Informatikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 8 puslapiai
2013 03 06
80x86 mikroprocesorių programavimas
80x86 šeimos mikroprocesorių programavimas ms dos programinėmis priemonėmis. Susipažinti su ms dos programomis debug ir code view ir išmokti jomis naudotis, nagrinėjant 80x86 šeimos mikroprocesorių komandų sistemą, sudarant ir derinant ...
Informatikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 19 puslapių
2012 04 24
Informacijos apdorojimo sistemos. 1 laboratorinis darbas
10 užduočių su sprendimais. Darbo tikslas. Susipažinti su pagrindiniais signalais, jų modeliavimu ir atvaizdavimu matlab pakete, statistinių charakteristikų nustatymu. Užduotis. Sugeneruoti nurodytų parametrų (žiūrėti žemiau) ...
Informatikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 12 puslapių
Interneto svetainių kokybinis vertinimas
Interneto svetainių kokybinis vertinimas laboratorinio darbo tikslas. Laboratorinio darbo eiga. Kokybiniam vertinimui pasirinktos interneto svetainės. Darbo rezultatai Interneto svetainės kokybė. Interneto svetainės kokybės vertinimo ...
Informatikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 11 puslapių
2015 11 02
Duomenų bazių valdymo sistemos
Duomenų bazių valdymo sistemos. Įvadas. Oracle designer. Veiklos procesų modeliavimas. Automatizuotojo projektavimo priemonės. Sistemų projektavimas. Dalykinės srities aprašymas. Procesų diagramos. Funkcinės-hierarchinės diagramos. ...
Informatikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 31 puslapis
2012 08 31
Programų sistemų inžinierija 1 laboratorinis
Įvadas. Programų sistemos pavadinimas. Dalykinė sritis. Probleminė sritis. Naudotojai. Darbo pagrindas. Naudoti dokumentai. Esminės užduotys ir jų vykdymo scenarijai. Koncepcinis verslo modelis. Bendroji verslo schema. Verslo scenarijus. ...
Informatikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 17 puslapių
2012 01 04
Operandų adresavimas mikroprocesoriuje Intel 8086 (K1810BM86)
Susipažinti su mikroprocesoriaus intel 8086 (k1810bm86) komandų formatais, operandų adresavimo būdais bei komandų kodų formavimu. Registrinio adresavimo komandos. Tiesioginio operando komandos. Komandos, taikančios šalutinį registrinį ...
Informatikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 4 puslapiai
2012 09 18
Matematiniai skaičiavimai Matlab terpėje
Apskaičiuokite išraišką. Atlikite veiksmus su matricomis. Suformuokite matricas A(2,6) ir B(4,6) iš laisvai parinktu skaiciu ir vektoriu stulpeli C(6) iš skaiciu, priklausanciu intervalui [2;5]. sujunkite matricas A ir B stulpeliais.kiekviena ...
Informatikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 8 puslapiai
Algebrinių lygčių programavimas laboratorinis
Algebrinių lygčių programavimas. Darbo tikslas Susipažinti su paprastų algebrinių lygčių sprendimo programų sudarymu. Darbo užduotis. Sudarykite programą pagal jums paskirtą užduoties variantą, įveskite į stendą nuo 8200 adreso, ...
Informatikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 2 puslapiai
2014 10 20
Duomenų kodavimas – dekodavimas
Duomenų kodavimas – dekodavimas. Parašyti programą, kuri užkoduotų lietuvišką tekstą į užšifruotą lietuvišką tekstą, panaudojant alfabeto simbolių pakeitimą pagal vieną skaitmeninį raktą. Taip pat turi būti programa, kuri tą ...
Informatikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 3 puslapiai
2012 08 31
Mikroprocesoriaus Intel 8080 komandų sistema ir programavimas
Susipažinti su mikroprocesoriaus intel 8080 (kp580ик80а) komandų sistema. Įgyti programavimo asembleriu įgūdžių. Rezultatai. Užduotys. Sprendimas. Išvados. Sudaryti ir įvykdyti programą, kuri susumuotų du operandus, esančius ...
Informatikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 3 puslapiai
2012 09 18
Sql savarankiškas darbas
Įvadas. Duomenų bazės projektavimas. Koncepcinis duomenų bazės modelis. E-r db diagrama. Realiacinis db modelis. Duomenų bazės kūrimas. Lentelių kūrimas. Duomenų tipai. Sąryšių sudarymas. Duomenų užpildymas. Užklausų kūrimas. ...
Informatikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 33 puslapiai
Išsišakojančių programų sudarymas
Išsišakojančių programų sudarymas. Darbo tikslas Susipažinti išsišakojančių bei ciklinių programų algoritmų ir pačių programų sudarymo principais, nukreipimo komandų taikymu ir veikimu. Darbo užduotis. Sudarykite programą pagal ...
Informatikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 3 puslapiai
2014 10 20
SQL Oracle duomenų bazių laboratorinis
Duomenų bazių 42 užduotis. SQL užklausos su oracle. Viso 41 užduotis su atsakymais. Atlikite užklausą visai informacijai iš SALGRADE lentelės gauti. Atlikite užklausą visai informacijai iš EMP lentelės gauti. Pateikite darbuotojų, ...
Informatikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 17 puslapių
Algoritmų sudarymas ir analizė LAB 2
Užduotis. Teorinis algoritmų vertinimas. Programos išeities tekstai. Konvejerio. Bitoninis C#. Bitoninis C. Algoritmų veikimo analizė. Bitoninis euklidinis uždavinys. Konvejerio uždavinys. Išvados.
Informatikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 8 puslapiai
2015 09 28
Algoritmų sudarymas ir analizė Laboratorinis
Užduotis. Užduoties realizavimas. Algoritmų tyrimas. Rūšiavimas ,,Selection sort”. Rūšiavimas „Quick sort“. Išvados.
Informatikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 14 puslapių
2017 03 31
Bios laboratorinis
Kompiuterio pagrindinės įvesties/išvesties sistemos BIOS tyrimas. Darbo tikslas išnagrinėti BIOS sistemą, jos parametrus bei pateikiamus duomenis. Darbo eiga paleidus kompiuterį, sekame ekrane nurodytas instrukcijas kaip paleisti BIOS ...
Informatikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 3 puslapiai
2013 12 22
Elektroninio skenerio veikimo principo nagrinėjimas
Elektroninio skenerio veikimo principo nagrinėjimas. Susipažinti su skenerių veikimo principais, jų konstrukciniais ypatumais bei atliekamomis funkcijomis ir galimybėmis. Išnagrinėti konstrukcijos ir naudojimo ypatumus. Aprašymas. Išvados. ...
Informatikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 2 puslapiai
2012 08 31
Kompiuterio magistralių ir sąsajų analizė
Kompiuterio magistralių ir sąsajų analizė. Darbo tikslas Susipažinti su magistralėmis ir sąsajomis ir įgyti jų analizės OS. Control panel programų teikiamomis priemonėmis įgūdžių. Teorinė dalis. Darbo priemonės. Darbo užduotis. ...
Informatikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 4 puslapiai
2014 10 20
Ktu. Kompiuterių elementai. Automato projektavimas
Laboratorinio darbo užduotis. Dvejetainės daugybos mikroprograma. Valdančiojo automato lygtys. Operacinio automato schema. Valdančiojo automato schema. Automato laiko diagrama. Operacinio automato testiniai vektoriai. Išvados.
Informatikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 6 puslapiai
Leidinio papildymas grafiniais objektais ir maketavimas
"leidinio papildymas grafiniais objektais ir maketavimas". Automobilių elektronikos sistemos. Brėžinio - eskizo braižymas word programos priemonėmis. Matematinių formulių maketavimas. Kelių transporto priemonių skaičius.
Informatikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 4 puslapiai
2012 11 27
Laboratorinis darbas nr. 1. Šiame labboratoriniame darbe mes sukurėme lenteles bzk, bzsk ir bzsd. Šios lentelės yra susietos per lauką “key”. Laboratorinis darbas nr. 2: šiame laboratoriniame darbe būvo padarytas sąskaitų plano pavyzdys ...
Informatikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 5 puslapiai
2012 09 18
Skaitmeninė logika 2 Laboratorinis
Užduotis. Statinio trigerio projektavimas. Dinaminio trigerio projektavimas. Išvados.
Informatikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 5 puslapiai
2015 05 13
Disko parengimas darbui
Laboratorinis DARBAS Kieto disko (HD) parengimas darbui. Darbo tikslas. •. Susipažinti su kompiuterio paleidimu naudojant avarinio paleidimo diską. ;. •. Susipažinti su diskų tvarkymo ir kompiuterio testavimo programomis. Darbo eiga. E ir F ...
Informatikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 1 puslapis
2013 12 22
Informacijos apdorojimo sistemos. 4 laboratorinis darbas
Darbo tikslas. Šio laboratorinio darbo tikslas yra susipažinti su signalų koreliacija, jos savybėmis, realizacija ir panaudojimu. Darbo metu bus tiriamas koreliacijos skaičiavimas, signalų koreliacija, atsitiktinio signalo autokoreliacija ir ...
Informatikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 13 puslapių
×