Informatikos laboratoriniai darbai

319 dokumentų
Verslo tikslų ir poreikių specifikacija
Anotacija. Įvadas. Verslo proceso analizė. Verslo proceso aprašas. Išorinė verslo proceso analizė. Vidinė verslo analizė. Verslo tobulinimo strategija. Strateginiai ir operaciniai tikslai. Užsakovo poreikio analizė. Sistemos naudojimo ...
Informatikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 16 puslapių
2015 04 28
Kompiuterių architektūros laboratoriniai
Užduotis. Operacijos algoritmas. Pirmas laboratorinis darbas. Algoritmo realizacija:. Testavimas. Antras laboratorinis darbas. Mikrooperacijos ir sąlygų sąrašas. Algoritmo realizacija. Testavimas.
Informatikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 10 puslapių
2012 06 18
Sql duomenų bazė
Koncepcinio duomenų modelio sudarymas. Naudojamos priemonės. Dalykinės srities aprašymas. Koncepcinis duomenų modelis. Fizinis duomenų modelis. Pagrindinių sql sakinių panaudojimas kuriant duomenų bazę. Duomenų bazės kūrimo skriptas. ...
Informatikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 29 puslapiai
2012 04 18
Algoritmų sudarymas ir analizė
Darbo užduotis. Algoritmų teorinis įvertinimas. Eksperimentų rezultatai. „Bubble sort“. „Heap sort“. „Radix sort“. Išvados. Kodas.
Informatikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 23 puslapiai
2015 09 28
Skaitiniai metodai ir algoritmai Kvazi niutono metodas ir skanavimo stygų metodas
Skaitiniai metodai ir algoritmai. Vienos lygties sprendimo algoritmai. Reikia rasti. Daugianario f(x)=x^4+51/2∙x^3+253/2∙x^2-891/2∙x+585/2 šaknis skenavimo metodu kvaziNiutono. Trancendencinės funkcijos ...
Informatikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 13 puslapių
2013 12 04
Matlab laboratorinis
Savarankiskas darbas nr.1. variantas 20. Skaičiavimai matlab terpėje. Darbo tikslas – susipažinti su matematinių skaičiavimų automatizavimo programos matlab darbo terpe, skaičiavimų organizavimu dialoginiame režime, grafikų braižymu, ...
Informatikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 8 puslapiai
2013 03 06
Programų sistemų inžinierija 1 laboratorinis
Įvadas. Programų sistemos pavadinimas. Dalykinė sritis. Probleminė sritis. Naudotojai. Darbo pagrindas. Naudoti dokumentai. Esminės užduotys ir jų vykdymo scenarijai. Koncepcinis verslo modelis. Bendroji verslo schema. Verslo scenarijus. ...
Informatikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 17 puslapių
2012 01 04
Algoritmų sudarymas ir analizė Laboratorinis
Užduotis. Užduoties realizavimas. Algoritmų tyrimas. Rūšiavimas ,,Selection sort”. Rūšiavimas „Quick sort“. Išvados.
Informatikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 14 puslapių
2017 03 31
Programų sistemų inžinerijos įvadas laboratorinis darbas
7,5( 2 atsiliepimai )
Programų sistemų inžinerijos įvadas laboratorinis darbas.
Informatikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 15 puslapių
2016 11 10
SQL Oracle duomenų bazių laboratorinis
Duomenų bazių 42 užduotis. SQL užklausos su oracle. Viso 41 užduotis su atsakymais. Atlikite užklausą visai informacijai iš SALGRADE lentelės gauti. Atlikite užklausą visai informacijai iš EMP lentelės gauti. Pateikite darbuotojų, ...
Informatikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 17 puslapių
2011 01 05
80x86 mikroprocesorių programavimas
80x86 šeimos mikroprocesorių programavimas ms dos programinėmis priemonėmis. Susipažinti su ms dos programomis debug ir code view ir išmokti jomis naudotis, nagrinėjant 80x86 šeimos mikroprocesorių komandų sistemą, sudarant ir derinant ...
Informatikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 19 puslapių
2012 04 24
Matematiniai skaičiavimai Matlab terpėje
Apskaičiuokite išraišką. Atlikite veiksmus su matricomis. Suformuokite matricas A(2,6) ir B(4,6) iš laisvai parinktu skaiciu ir vektoriu stulpeli C(6) iš skaiciu, priklausanciu intervalui [2;5]. sujunkite matricas A ir B stulpeliais.kiekviena ...
Informatikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 8 puslapiai
2011 04 06
Objektinis programavimas laboratorinio darbo ataskaita
Rekursija. Darbo užduotis. Programos tekstas. Pradiniai duomenys ir rezultatai. Grafinės vartotojo sąsajos schema –paveikslas. Klasių diagramos. Vartotojo vadovas.
Informatikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 26 puslapiai
2017 06 07
Sql savarankiškas darbas
Įvadas. Duomenų bazės projektavimas. Koncepcinis duomenų bazės modelis. E-r db diagrama. Realiacinis db modelis. Duomenų bazės kūrimas. Lentelių kūrimas. Duomenų tipai. Sąryšių sudarymas. Duomenų užpildymas. Užklausų kūrimas. ...
Informatikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 33 puslapiai
2012 04 18
Informacijos apdorojimo sistemos. 1 laboratorinis darbas
10 užduočių su sprendimais. Darbo tikslas. Susipažinti su pagrindiniais signalais, jų modeliavimu ir atvaizdavimu matlab pakete, statistinių charakteristikų nustatymu. Užduotis. Sugeneruoti nurodytų parametrų (žiūrėti žemiau) ...
Informatikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 12 puslapių
2010 12 22
Interneto svetainių kokybinis vertinimas
Interneto svetainių kokybinis vertinimas laboratorinio darbo tikslas. Laboratorinio darbo eiga. Kokybiniam vertinimui pasirinktos interneto svetainės. Darbo rezultatai Interneto svetainės kokybė. Interneto svetainės kokybės vertinimo ...
Informatikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 11 puslapių
2015 11 02
Operandų adresavimas mikroprocesoriuje Intel 8086 (K1810BM86)
Susipažinti su mikroprocesoriaus intel 8086 (k1810bm86) komandų formatais, operandų adresavimo būdais bei komandų kodų formavimu. Registrinio adresavimo komandos. Tiesioginio operando komandos. Komandos, taikančios šalutinį registrinį ...
Informatikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 4 puslapiai
2012 09 18
Programų sistemų testavimo laboratorinis darbas
Vilniaus gedimino technikos universitetas. Programų sistemų testavimas. Galimos nestabilumo sritys. Testavimo atvejo ID.
Informatikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 13 puslapių
2017 01 02
Išsišakojančių programų sudarymas
Išsišakojančių programų sudarymas. Darbo tikslas Susipažinti išsišakojančių bei ciklinių programų algoritmų ir pačių programų sudarymo principais, nukreipimo komandų taikymu ir veikimu. Darbo užduotis. Sudarykite programą pagal ...
Informatikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 3 puslapiai
2014 10 20
Duomenų bazių valdymo sistemos
Duomenų bazių valdymo sistemos. Įvadas. Oracle designer. Veiklos procesų modeliavimas. Automatizuotojo projektavimo priemonės. Sistemų projektavimas. Dalykinės srities aprašymas. Procesų diagramos. Funkcinės-hierarchinės diagramos. ...
Informatikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 31 puslapis
2012 08 31
IP potinklių sudarymas
Paskirties tinklas Paskirties tinklo kaukė. Paskirties tinklas Sąsaja. X4 26 28 Tinklo Kaukė.
Informatikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 5 puslapiai
2020 02 17
Laboratorinis darbas nr. 1. Šiame labboratoriniame darbe mes sukurėme lenteles bzk, bzsk ir bzsd. Šios lentelės yra susietos per lauką “key”. Laboratorinis darbas nr. 2: šiame laboratoriniame darbe būvo padarytas sąskaitų plano pavyzdys ...
Informatikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 5 puslapiai
2012 09 18
RS232 nuosekliosios sąsajos tyrimas
RS232 nuosekliosios sąsajos tyrimas. Kontrolinių klausimų atsakymai Paaiškinkite nuosekliosios ryšio sąsajos veikimą̨ ą̨. Kuo skiriasi nuoseklioji ryšio sąsaja nuo lygiagrečiosios ryšio sąsajos? Kokią ą duomenų̨ ų̨ ...
Informatikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 7 puslapiai
2019 04 07
Segmentinio atminties adresavimo principas 80x86 šeimos mikroprocesoriuose laboratorinis
Segmentinio atminties adresavimo principas 80x86 šeimos mikroprocesoriuose. Susipažinti su segmentinių registrų paskirtimi, fizinių atminties adresų skaičiavimo algoritmu, segmentinio atminties adresavimo privalumais. Fizinių adresų ...
Informatikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 10 puslapių
2016 11 22
Skaitmeninė logika 2 Laboratorinis
Užduotis. Statinio trigerio projektavimas. Dinaminio trigerio projektavimas. Išvados.
Informatikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 5 puslapiai
2015 05 13
Algebrinių lygčių programavimas laboratorinis
Algebrinių lygčių programavimas. Darbo tikslas Susipažinti su paprastų algebrinių lygčių sprendimo programų sudarymu. Darbo užduotis. Sudarykite programą pagal jums paskirtą užduoties variantą, įveskite į stendą nuo 8200 adreso, ...
Informatikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 2 puslapiai
2014 10 20
Algoritmų sudarymas ir analizė laboratorinis (2)
Užduotis. Rikiavimo uždavinys.Realizavimas. Rūšiavimo algoritmų tyrimas. Rūšiavimas „suliejimu“. Rūšiavimas „suliejimu“ sąraše. Algoritmo ekspermentinis tyrimas. Rūšiavimo algoritmas „Bucket sort“. Algoritmo ...
Informatikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 15 puslapių
2017 06 04
Duomenų bazės laboratorinis
Dalykinės srities aprašymas. Pagrindinės sistemos užduotys ir funkcijos. Esybių ryšių modelis. Duomenų bazės modelis. Sql užklausos. Ekraninės formos su kontroliniais duomenimis.
Informatikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 16 puslapių
2013 05 28
Projektų valdymo principai
Vilniaus gedimino technikos universitetas. Projektų valdymo principai. Projektų valdymo principai Laboratorinis darbas Nr. Fiksuotos kainos priskyrimas. Skirtingoms užduotims priskirti skirtingi valandiniai įkainiai. Užduočių įvertinimas ...
Informatikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 11 puslapių
2016 10 17
Algoritmų sudarymas ir analizė LAB 2
Užduotis. Teorinis algoritmų vertinimas. Programos išeities tekstai. Konvejerio. Bitoninis C#. Bitoninis C. Algoritmų veikimo analizė. Bitoninis euklidinis uždavinys. Konvejerio uždavinys. Išvados.
Informatikos laboratoriniai darbai, Laboratorinis darbas, 8 puslapiai
2015 09 28
×
146 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo