Informatikos savarankiški darbai

236 dokumentai
Programavimas ir WordPress turinio valdymo sistema
Įvadas. Xampp įdiegimas. WordPress įdiegimas. WordPress. Svetainės įkėlimas į serverį. Įskiepiai. Temos. Išvados.
Informatikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 12 puslapių
2014 01 15
Socialinių tinklų apžvalga ir tendencijos
Įvadas. Socialinių tinklų atsiradimas. Socialinių tinklų istorija. Socialiniai tinklai internete. Populiariausių socialinių tinklų dvidešimtukas (pagal registruotų vartotojų skaičių). Socialinių tinklų analizė. Socialinių tinklų ...
Informatikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 13 puslapių
2015 03 26
Duomenų bazių projektavimas Sandėlio duomenų bazė savarankiškas darbas
Įvadas. Užduoties formulavimas. Reikalavimai techninei ir programinei įrangai. E-r modelis. Esybių ir jų atributų ataskaita. Ryšių tarp esybių ataskaita. E-R modelio normalizavimas. Reliacinis modelis. Reliacinio modelio ataskaita. DB ...
Informatikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 27 puslapiai
2015 02 15
Tinklalapių kūrimo būdai ir priemonės
Įvadas. Tinklalapių kūrimo būdai. Tinklalapių kūrimo priemonės. Išvados. Informacinių šaltinių sąrašas.
Informatikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 10 puslapių
2015 01 10
Mobilios technologijos
Mobilių technologijų dalyko. Įvadas. Mobilių technologijų taikymas versle. Mobiliųjų technologijų naujovės. Platesnės galimybės. Mobiliosios technologijos ir verslas. Susisiekimo laisvė. Informacijos saugumas. Išvados. Informacijos ...
Informatikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 9 puslapiai
2013 04 30
Krepšinio varžybų duomenų bazė
Dalykinės srities aprašymas. Esybių ryšių diagrama. Erd tenkinanti 3nf. Ėsybių aprašymas. Ryšių aprašymas. Reliacinis modelis. Duomenų bazės vartotojai. Išvados. Informacijos šaltiniai.
Informatikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 15 puslapių
2014 05 06
Duomenų bazės savarankškas darbas
Gėlių tiekėjo duomenų bazė. Įvadas. Užduoties formulavimas. Reikalavimai techninei ir programinei įrangai. Projektinė dalis. Fizinis modelis. Išvados. Informacijos šaltinių sąrašas.
Informatikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 17 puslapių
2015 03 23
„Lean“ sistemos diegimas
Įvadas. „Lean“ sistemos sąvoka, metodai ir principai. „Lean“ sistemos diegimas. Išvados. Literatūra.
Informatikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 15 puslapių
2019 03 03
Operacinių sistemų microsoft windows raida
Įvadas. Windows X. Windows X. Windows X. Windows NT. Windows. Windows NT. Windows. Windows. Windows Millenium. Windows XP. Windows Vista. Windows. Kas toliau? Naudota Literatūra.
Informatikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 27 puslapiai
2016 08 04
Informacinės sistemos logistikoje Savarankiškas
Įvadas. Informacijos pateikimas. Savarankiško darbo plano sudarymas (Ganto diagrama). Logistikos įmonės aprašymas. UAB „Emons” logistikos įmonės padaliniai. Optimalaus pervežimo plano sudarymas. Trumpiausio kelio radimo uždavinio ...
Informatikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 10 puslapių
2017 03 24
Objektiškai orientuotas projektavimas
Objektiškai orientuotas projektavimas savarankiškas darbas. Užsakovams sistemos vartotojams. Produkto vartotojai ir jų savybės. Programinės įrangos veikimo platforma. Vartotojo teikiama dokumentacija / User documentation. Prielaidos ir ...
Informatikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 21 puslapis
2017 05 21
Įmonių invormacinių srautų analizė
Darbo objektas. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Charakteristika. Įvadas. Įmonė teikia šventinių tortų gaminimo paslaugas. Veikėjai. Informacijos srautai. Vidiniai informacijos srautai. Informacijos gavėjai. Informacija. Esybių – ryšių ...
Informatikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 7 puslapiai
2014 03 28
Reikalavimų specifikacija
Savarankiško darbo temos. Reikalavimų specifikacijos dokumentas. Terminų žodynas. Duomenų bazė - yra organizuotas (susistemintas, metodiškai sutvarkytas) duomenų rinkinys, kuriuo galima individualiai naudotis elektroniniu ar kitu būdu. ...
Informatikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 8 puslapiai
2017 03 15
Infrastruktūra, kaip paslauga (debesų kompiuterija)
Įvadas. Debesų kompiuterija. Rizika. Privalumai. Debesų kompiuterijos infrastruktūros paslauga. Debesies pagrindas. Debesies infrastruktūros servisai. Įmonės teikiančios debesų kompiuterijos paslaugas. Išvados. Informacijos šaltinių ...
Informatikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 14 puslapių
2016 04 20
Įvedimo ir išvedimo įrenginiai
Įvadas. Įvesties įrenginiai. Klaviatūra. Pelė. Pieštukas. Sensoriniai ekranai (touchscreens). Skaitytuvas. Išvesties įrenginiai. Vaizduoklis. Spausdintuvas. Vertiklis. Grafitinė lenta (digitizer). Braižytuvai. Kompiuterių tinklai. ...
Informatikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 16 puslapių
2016 07 31
Mikroprocesorių 3 praktinis darbas
Ataskaita. Darbo tikslai. Papildyti pavyzdį, kad 7 segmentų indikatoriuje būtų atvaizduojami šešioliktainiai skiaičiai nuo 0 iki F. Skiačius turi degti s. Pkeisti pavyzdį, kad 7 segmentų indikatoriuje skaičiai būtų perjungiami ...
Informatikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 11 puslapių
2016 08 08
Video filmų duomenų bazė
Įvadas. Informacijos šaltinių apie duomenų bazes apžvalga. Duomenų bazė. Duomenų bazės savybės. Duomenų bazių evoliucija. Duomenų organizavimo modeliai. Reliacinė duomenų bazė. Video filmų duomenų bazės loginis modelis. Filmų ...
Informatikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 16 puslapių
2015 05 29
Informatikos testavimo praktinis darbas
Įvadas. Funkciniai reikalavimai. System use case diagrama. Veiklos diagramos. Nefunkciniai reikalavimai. Išvados. Literatūros sąrašas.
Informatikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 31 puslapis
2015 10 09
Ciklo modeliai
Klasikinis „Krioklio“ gyvavimo ciklo modelis. Inkrementinis modelis. RAD modelis. Evoliuciniai modeliai. Spiralinis modelis. Unifikuotas procesas (RUP).
Informatikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 8 puslapiai
2016 03 07
Darbas su tekstų procesoriumi word
Word. Dokumento formavimas. Puslapio parametrų nustatymas. Antraščių ir poraščių įterpimas.
Informatikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 18 puslapių
2014 12 02
Firmos UML diagrama, sistemos uml modelis
Įvadas. Probleminė sritis. Panaudos atvėjų diagrama (system use case). Uml activity diagramos. Išvados.
Informatikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 16 puslapių
2015 12 07
Masinis laiškas
10( 2 atsiliepimai )
Masinių laiškų vedlio paleidimas.Kuriamo dokumento pasirinkimo tipai. Perėjimo prie kito etapo nuoroda. Kuriamo laiško būdo pasirinkimas. Masinio laiško adresatu sąrašo kūrimo pasirinkimas. Langas skirtas įrašyti adresatu rekvizitus. ...
Informatikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 8 puslapiai
2014 11 07
„Rivilė Gama“ ir „Finvalda“ buhalterių programų lyginimas
Įvadas. „Rivilė Gama“ pristatymas. „Finvalda“ pristatymas. Programų skirtumai. Programų panašumai. Išvados. Literatūra ir šaltiniai.
Informatikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 9 puslapiai
2018 04 27
Duomenų bazės kūrimas (2)
Įvadas. Problema. Darbo tikslas. Darbo užsadiviai. Numatomi rezultatai. Duomenų bazės projektas. Duomenų bazės realizavimas. Duomenų bazės struktūra (ryšiai). Užklausos. Formos. Dokumentų-ataskaitos (Reports). Vartotojo atmintinė. ...
Informatikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 19 puslapių
2018 01 02
IT Paslauga debesų kompiuterija
Savarankiško darbo užduotis nr. Informacijos šaltinių apžvalga. IT paslauga-Debesų kompiuterija. Debesų kompiuterijos formos. Debesų paslaugų tipai. Saugumas, privalumai ir trūkumai. Paas - arba platforma kaip paslauga. Tiekėjai ...
Informatikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 13 puslapių
2016 02 02
Kompiuterio ir tinklų montavimas
Įvadas. Terminų žodynas. Analitinė apžvalga. Kompiuterinių tinklų tipai. Reikalavimai kompiuterių tinklui. Kompiuterių tinklų apžvalga. Tinklo analizė. Kompiuterių tinklo aparatinė dalis. Išvados.
Informatikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 18 puslapių
2014 04 07
CRM sistemos
Įvadas. Būsimos sistemos įtakojamų asmenų kategorijos. Pirmos naudotojų grupės poreikiai. Naudotojų charakteristikos. Naudotojų IT įgūdžių lygis. Kompiuterizuojamos veiklos ir jų kontekstai. Naudotojo veiklos pasakojimai ir ...
Informatikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 11 puslapių
2017 04 22
Mikroprocesorių 4 praktinis darbas
Ataskaita. Darbo eiga. Pirma užduotis. Jungikliu parenkamo matavimo kanalas, programa mikrovaldiliui. Antra užduotis. Matuojama įtampa voltais, programa mikrovaldikliui. Programų algoritmai. Pirmos užduoties algoritmas. Antros užduoties ...
Informatikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 11 puslapių
2014 11 12
BPMN diagramų kūrimas
Įvadas. Aukščiausio (tėvinio) lygio diagrama. Vaikinio lygio diagrama. Literatūros sąrašas.
Informatikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 6 puslapiai
2017 01 24
Duomenų bazė lažybų bendrovės
Įvadas. Problema. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Numatomi rezultatai. Duomenų bazės projektas. Struktūrizuojamos informacinės srities aprašas. Informacinės srities analizė ir informacinių objektų išskyrimas (semantinis veiklos ...
Informatikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 10 puslapių
2015 12 28
×
Užduokite klausimą bet kuria mokslo tema