Informatikos savarankiški darbai

269 dokumentai
Programavimas ir WordPress turinio valdymo sistema
Įvadas. Xampp įdiegimas. WordPress įdiegimas. WordPress. Svetainės įkėlimas į serverį. Įskiepiai. Temos. Išvados.
Informatikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 12 puslapių
2014 01 15
Socialinių tinklų apžvalga ir tendencijos
Įvadas. Socialinių tinklų atsiradimas. Socialinių tinklų istorija. Socialiniai tinklai internete. Populiariausių socialinių tinklų dvidešimtukas (pagal registruotų vartotojų skaičių). Socialinių tinklų analizė. Socialinių tinklų ...
Informatikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 13 puslapių
2015 03 26
Duomenų bazių projektavimas Sandėlio duomenų bazė savarankiškas darbas
Įvadas. Užduoties formulavimas. Reikalavimai techninei ir programinei įrangai. E-r modelis. Esybių ir jų atributų ataskaita. Ryšių tarp esybių ataskaita. E-R modelio normalizavimas. Reliacinis modelis. Reliacinio modelio ataskaita. DB ...
Informatikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 27 puslapiai
2015 02 15
Tinklalapių kūrimo būdai ir priemonės
Įvadas. Tinklalapių kūrimo būdai. Tinklalapių kūrimo priemonės. Išvados. Informacinių šaltinių sąrašas.
Informatikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 10 puslapių
2015 01 10
Burbulo ir šelo rikiavimų algoritmų lyginamoji analizė
Įvadas. Skaitmeninis rūšiavimo algoritmas „Buble sort“. Šelo rikiavimo algoritmas „Shell sort“. Rikiavimo algoritmų lyginamoji analizė. Lyginimas su skirtingu kiekiu duomenu duomenų ir skirting pateikimu. Lyginami apsikeitimai ...
Informatikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 10 puslapių
2019 01 03
Mobilios technologijos
Mobilių technologijų dalyko. Įvadas. Mobilių technologijų taikymas versle. Mobiliųjų technologijų naujovės. Platesnės galimybės. Mobiliosios technologijos ir verslas. Susisiekimo laisvė. Informacijos saugumas. Išvados. Informacijos ...
Informatikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 9 puslapiai
2013 04 30
„Lean“ sistemos diegimas
Įvadas. „Lean“ sistemos sąvoka, metodai ir principai. „Lean“ sistemos diegimas. Išvados. Literatūra.
Informatikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 15 puslapių
2019 03 03
Krepšinio varžybų duomenų bazė
Dalykinės srities aprašymas. Esybių ryšių diagrama. Erd tenkinanti 3nf. Ėsybių aprašymas. Ryšių aprašymas. Reliacinis modelis. Duomenų bazės vartotojai. Išvados. Informacijos šaltiniai.
Informatikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 15 puslapių
2014 05 06
Operacinių sistemų microsoft windows raida
Įvadas. Windows X. Windows X. Windows X. Windows NT. Windows. Windows NT. Windows. Windows. Windows Millenium. Windows XP. Windows Vista. Windows. Kas toliau? Naudota Literatūra.
Informatikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 27 puslapiai
2016 08 04
Objektiškai orientuotas projektavimas
Objektiškai orientuotas projektavimas savarankiškas darbas. Užsakovams sistemos vartotojams. Produkto vartotojai ir jų savybės. Programinės įrangos veikimo platforma. Vartotojo teikiama dokumentacija / User documentation. Prielaidos ir ...
Informatikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 21 puslapis
2017 05 21
Duomenų bazės savarankškas darbas
Gėlių tiekėjo duomenų bazė. Įvadas. Užduoties formulavimas. Reikalavimai techninei ir programinei įrangai. Projektinė dalis. Fizinis modelis. Išvados. Informacijos šaltinių sąrašas.
Informatikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 17 puslapių
2015 03 23
Informacinės sistemos logistikoje Savarankiškas
Įvadas. Informacijos pateikimas. Savarankiško darbo plano sudarymas (Ganto diagrama). Logistikos įmonės aprašymas. UAB „Emons” logistikos įmonės padaliniai. Optimalaus pervežimo plano sudarymas. Trumpiausio kelio radimo uždavinio ...
Informatikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 10 puslapių
2017 03 24
Reikalavimų specifikacija
Savarankiško darbo temos. Reikalavimų specifikacijos dokumentas. Terminų žodynas. Duomenų bazė - yra organizuotas (susistemintas, metodiškai sutvarkytas) duomenų rinkinys, kuriuo galima individualiai naudotis elektroniniu ar kitu būdu. ...
Informatikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 8 puslapiai
2017 03 15
„Rivilė Gama“ ir „Finvalda“ buhalterių programų lyginimas
Įvadas. „Rivilė Gama“ pristatymas. „Finvalda“ pristatymas. Programų skirtumai. Programų panašumai. Išvados. Literatūra ir šaltiniai.
Informatikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 9 puslapiai
2018 04 27
Įmonių invormacinių srautų analizė
Darbo objektas. Darbo tikslas. Darbo uždaviniai. Charakteristika. Įvadas. Įmonė teikia šventinių tortų gaminimo paslaugas. Veikėjai. Informacijos srautai. Vidiniai informacijos srautai. Informacijos gavėjai. Informacija. Esybių – ryšių ...
Informatikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 7 puslapiai
2014 03 28
Elektroniniai dokumentai: dokumentų valdymo sistema
Įvadas. Sąvokos. Elektroninis dokumentas. Įmonės elektroninių dokumentų valdymo sistemą sudaro du posistemiai. Įmonės vadovas. Elektroninių dokumentų rengimas ir tvarkymas. Elektroninį dokumentą sudaro. Rengiant elektroninį ...
Informatikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 16 puslapių
2018 09 16
Infrastruktūra, kaip paslauga (debesų kompiuterija)
Įvadas. Debesų kompiuterija. Rizika. Privalumai. Debesų kompiuterijos infrastruktūros paslauga. Debesies pagrindas. Debesies infrastruktūros servisai. Įmonės teikiančios debesų kompiuterijos paslaugas. Išvados. Informacijos šaltinių ...
Informatikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 14 puslapių
2016 04 20
Mikroprocesorių 3 praktinis darbas
Ataskaita. Darbo tikslai. Papildyti pavyzdį, kad 7 segmentų indikatoriuje būtų atvaizduojami šešioliktainiai skiaičiai nuo 0 iki F. Skiačius turi degti s. Pkeisti pavyzdį, kad 7 segmentų indikatoriuje skaičiai būtų perjungiami ...
Informatikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 11 puslapių
2016 08 08
Oracle Duomenų Bazių Aprašas
Poreikis kurti duomenų bazę. Esybės. Gamintojas. Garso įranga. Pirkėjas. Pardavimai. Esybių ryšiai. Garso įrangos duomenų bazės skriptas.
Informatikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 14 puslapių
2014 11 22
Video filmų duomenų bazė
Įvadas. Informacijos šaltinių apie duomenų bazes apžvalga. Duomenų bazė. Duomenų bazės savybės. Duomenų bazių evoliucija. Duomenų organizavimo modeliai. Reliacinė duomenų bazė. Video filmų duomenų bazės loginis modelis. Filmų ...
Informatikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 16 puslapių
2015 05 29
Informacinės sistemos diegimas
Projekto taikomosios srities trumpas aprašymas. Projektinių veiklų sąrašo pavyzdys OPENPROJ aplinkoje. Projekto užduočių sąveikos struktūros modelis (tęsinysProjekto užduočių sąveikos struktūros modelis. Projekto veiklų ...
Informatikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 3 puslapiai
2019 02 23
Informatikos testavimo praktinis darbas
Įvadas. Funkciniai reikalavimai. System use case diagrama. Veiklos diagramos. Nefunkciniai reikalavimai. Išvados. Literatūros sąrašas.
Informatikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 31 puslapis
2015 10 09
Ciklo modeliai
Klasikinis „Krioklio“ gyvavimo ciklo modelis. Inkrementinis modelis. RAD modelis. Evoliuciniai modeliai. Spiralinis modelis. Unifikuotas procesas (RUP).
Informatikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 8 puslapiai
2016 03 07
Firmos UML diagrama, sistemos uml modelis
Įvadas. Probleminė sritis. Panaudos atvėjų diagrama (system use case). Uml activity diagramos. Išvados.
Informatikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 16 puslapių
2015 12 07
Internetinį tinklalapio kūrimas, naudojant WordPress turinio valdymo sistemą
Įvadas. Internetinės svetainės projektavimas ir kūrimas. Wordpress TVS įdiegimas. Wordpress sukūrimas. Wordpress konfigūravimas. Svetainės kūrimas. Darbo rezultatai ir jų aptarimas. Informacijai naudotas literatūros sąrašas.
Informatikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 13 puslapių
2018 05 10
Įvedimo ir išvedimo įrenginiai
Įvadas. Įvesties įrenginiai. Klaviatūra. Pelė. Pieštukas. Sensoriniai ekranai (touchscreens). Skaitytuvas. Išvesties įrenginiai. Vaizduoklis. Spausdintuvas. Vertiklis. Grafitinė lenta (digitizer). Braižytuvai. Kompiuterių tinklai. ...
Informatikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 16 puslapių
2016 07 31
Debesų kompiuterija ir jos privalumai
Įvadas. Debesų paslaugų tipai. Programų paslauga. Platformos paslauga. Infrastruktūros paslauga. Faktai apie debesų kompiuterija. Debesų kompiuterijos privalumai. Debesų kompiuterijos nauda. Debesų kompiuterijos koncepcija. Išvados. ...
Informatikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 12 puslapių
2018 04 20
Duomenų bazės kūrimas (2)
Įvadas. Problema. Darbo tikslas. Darbo užsadiviai. Numatomi rezultatai. Duomenų bazės projektas. Duomenų bazės realizavimas. Duomenų bazės struktūra (ryšiai). Užklausos. Formos. Dokumentų-ataskaitos (Reports). Vartotojo atmintinė. ...
Informatikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 19 puslapių
2018 01 02
IT Paslauga debesų kompiuterija
Savarankiško darbo užduotis nr. Informacijos šaltinių apžvalga. IT paslauga-Debesų kompiuterija. Debesų kompiuterijos formos. Debesų paslaugų tipai. Saugumas, privalumai ir trūkumai. Paas - arba platforma kaip paslauga. Tiekėjai ...
Informatikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 13 puslapių
2016 02 02
Logistikos informacinės sistemos kūrimas. Įvadas. Koncepcinis modelis. Loginis modelis. Fizinis modelis. Literatūros šaltiniai.
Informatikos savarankiški darbai, Savarankiškas darbas, 16 puslapių
2018 08 13
×
129 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo