Informatikos šperos

30 dokumentų
Skaitmeninių signalų apdorojimas
Skaitmeninių signalų apdorojimas. Špera. 194 klausimai su atsakymais. Koks yra signalo apibrėžimas? Kam lygios diskretinio laiko signalo reikšmės tarp gretimų atskaitymų? Koks yra diskretinio laiko signalo apibrėžimas? Koks yra ...
Informatikos šperos, Špera, 3 puslapiai
2016 07 22
Excel špera
Darbo pradžia(pabaiga) ir veiksmai su failais. Veiksmai su lentelės eilutėmis ir stulpeliais. Funkcijos ir formulės. Lentelės pildymas ir redagavimas. Diagramos. Dokumento spausdinimas. Duomenų sąrašai.
Informatikos šperos, Špera, 3 puslapiai
2012 08 31
Mikroprocesoriai. Špera
8 skilčių mikroprocesoriai i8080. Išvardinti mp i 8080 bendros paskirties registrus. Požymių registras ir jo bitų reikšmės. Mp būsenos. Pagrindiniai loginių komandų formatai. Poslinkio komandų schemos. Šalutinis registrinis operandų ...
Informatikos šperos, Špera, 1 puslapis
2012 09 18
Informatikos egzamino špera
Ką rodo skaičiuoklės funkcijos pavadinimas ir jos argumentai?"Funkcijos pavadinimas nurodo skaičiavimo pobūdį, o argumentai – duomenis, kuriems taikomi tie skaičiavimai.Kokiu mygtuku iškviečiamas funkcijų ...
Informatikos šperos, Špera, 20 puslapių
2012 10 20
Algoritmų analizė ir sudarymas
Paieškos algoritmai, rūšiavimo algoritmai, dinaminis programavimas, rekurentinių lygčių sprendimas, grafai, kraskalo algoritmas, aibės. Nuosekli paieška. Paieška interpoliavimas. Binarinė paieška. Posąrašio ribų nustatymo metodas. ...
Informatikos šperos, Špera, 5 puslapiai
2012 08 28
Skaitmeninė logika
Tiesioginis kodas. Papildomas kodas. Taisyklingos trupmenos. Dalyba tiesioginiame kode. Modifikuoti kodai. Fiksuoto kablelio formoje. Dalyba be liekanos atstatymo. Daugyba tiesioginiame kode. Daugyba papildomame kode.
Informatikos šperos, Špera, 1 puslapis
2016 07 22
Programavimo špera
Dinaminis atminties išskyrimas. Masyvo pavyzdys. Funkcijos iškvietimas. Masyvų perdavimas funkcijose. Duomenų tipai ir jų raktiniai žodžiai. C programavimo kalbą sukūrė. Dinaminis dvimatis masyvas. Dinaminis masyvas. Rodyklės (pointers) ...
Informatikos šperos, Špera, 2 puslapiai
2012 09 18
Telekomunikacijų paruoštukė
Savokos. Signalas kaip atsitiktinis procesas. Diskretizacija. Determinuoti procesai. Atsitiktiniai procesai. Informacijos kiekis. Kodai ir kodavimas. Trukdžiams atsparaus kodavimo principai. Kodu charakteristikos ir ju klasifikacija. Kodavimo ...
Informatikos šperos, Špera, 2 puslapiai
2016 07 27
Bevieliai tinklai ir palydovinės sistemos
Sui modelis. Frenelio zonos. Realaus pasaulio objektu perteikimo modelis (gis, struktūrizavimas, vektorinis modelis). Umts dažniu planavimas ir celių hierarchija. Perdavimo kanalu klaidu rodikliai. Šiuolaikinės radiorelinės sistemos, ...
Informatikos šperos, Špera, 20 puslapių
2011 03 28
Duomenu bazės špera
Duomenu baze-tai kartu saugomu susijusiu duomenu, skirtu apdoroti kompiuteriu visuma. Duomenys- atitinka realaus pasaulio, tam tikros dalies modeli. Duomenims saugomiems db savybes:. Integruotumas-tai kaip visi duomenys kaupemi ir saugomi kartu ...
Informatikos šperos, Špera, 1 puslapis
2012 08 03
Duomenų apsauga paruoštukė
Informacijos apsaugos tikslai. Atakų tipai. Blokiniai šifrai. Algoritmų saugumas. Des atsparumas. Kriptografinai protokolai. Aktyvios atakos. Steganografija. Baziniai protokolai. Paslapčiųmišsklaidymas (secret splitting). Pirminiai skaičiai, ...
Informatikos šperos, Špera, 4 puslapiai
2012 08 31
Algoritmai
Paieška paprastame sąraše. Nuosekli paieška. Paieška interpoliavimas. Binarinė paieška. Posąrašio dydžio nustatymo metodas. Ribos numeris visada 2 laipsnyje. Rūšiavimo algoritmai. Algoritmai grafuose. Išrinkimas. Operacijų apjungti ir ...
Informatikos šperos, Špera, 3 puslapiai
2012 08 28
Informacines sistemos klausimai
Kas yra informacinė sistema IS ? Apibrėžimai. Kokios informacinės sistemos IS naudojimo teigiamos ir neigiamos pusės ? Kokie yra informacijos žinių visuomenės bendravimo formos , socialinio gyvenimo organizavimo būdai ? Kokios pagrindinės ...
Informatikos šperos, Špera, 2 puslapiai
2015 04 06
Informatikos špera (2)
Kokia įranga talpinama PK sisteminiame bloke? Kokia pagrindinė procesoriaus paskirtis ir sandara? Kuo matuojama mikroprocesoriaus sparta? Kokius žinote AK vidinių atmintinių tipus? Trumpai apibūdinkite juos. Kokia spartinančiosios (Cache) ...
Informatikos šperos, Špera, 11 puslapių
2013 11 20
Mikroprocesoriai. Špera.
Mp 8086 struktūra. Pertraukčių aptarnavimo procedūra. Komandų eilės veikimo principas. Mp funkcionavimas. Pagrindinių signalų paskirtis. Pertraukčių šaltiniai. Mainų tarp mp ir pį būdai. Išorinės pertrauktys. Mainai, pertraukiant ...
Informatikos šperos, Špera, 1 puslapis
2012 09 18
Programavimas špera
Procedurin_s (Assembler, ankstyvos, Fortran versijos). Strukturin_s (Pascal, C, Fortran, Basic, COBOL). Strukturinio programavimo požymiai. Strukturinio programavimo taisykl_s. Strukturinio programavimo modelio problema. Realaus pasaulio ...
Informatikos šperos, Špera, 4 puslapiai
2013 09 24
Realaus laiko mikroprocesorinės sistemos
Dsp privalumai. Pagrindines filtru charakteristikos. Diskreti furje transformacija. Dft pagrindines funkcijos. Kokią informaciją apie signalą saugo fazė ir amplitudė? Sistemos daznines charakteristikos. Koreliacija.
Informatikos šperos, Špera, 1 puslapis
2012 09 18
Kompiuterių tinklai špera
Prielaidos kompiuteriu tinklams atsirasti. Duomenų perdavimo tinklai ir pagrindinės koncepcijos. Lokalių tinklų konfiguracija ir servisai. Lokalaus tinklo tam tikrai darbuotojų grupei planavimas. Novel netware (savybės ir atmintis). ...
Informatikos šperos, Špera, 5 puslapiai
2012 09 17
Informatika 1 egzamino špera
Veikiantys internete. Atvirojo kodo , nemokami. Column , Width. Column , AutoFit Selection. Multimedijos taikymas. Kompiuterinė grafika. Grafiniai formatai. Duomenų bazių valdymo sistema. DBVS realizuoja DB saugomų duomenų savybes. DBVS ...
Informatikos šperos, Špera, 2 puslapiai
2016 02 21
Kompiuterių struktūra. Egzamino špera.
Diagnostiniai eksperimentai dviem busenoms. Nuoseklus medis. Paprastas besalyginis diagnostinis eksperimentas. Paprasti salyginiai diagnostiniai ekspermentai. Eksperimentu tipai. Kartotinis besalyginis diagnostinis ekspermentas. Diagnostiniai ...
Informatikos šperos, Špera, 2 puslapiai
2012 09 17
Ekvivalentinis skaidymas. Automatu aibes ekvivalentinis skaidymas. Skaidymas pk lenteliu metodu. Automato minimali forma. Automatu ekvivalentiskumas. Baigtiniai automatai pagrindines savokos ir savybes. Automato reakcijos nustatymas. K – ...
Informatikos šperos, Špera, 2 puslapiai
2012 09 17
Algoritmai špera
Posąrašio dydžio nustatymo metodas. Idealus masyvo dydis. Balansavimas arba skaidymo i lygias dalis principas. Binarinis įterpimo algoritmas. Rūšiavimas išrinkimu. Binarinai paieskos medziai. Nuosekli paieška paprastame masyve. Principas - ...
Informatikos šperos, Špera, 3 puslapiai
2016 07 22
Informatikos špera
Uždavinio modelio struktūra ir jo sudarymo etapai uždavinio koncepcijos kūrimo etapas;modelio verbalizacijos etapas; modelio formalizavimo etapas. Uždavinio koncepcijos kūrimo etapas. Modelio verbalizacijos etapas. Modelio formalizavimo ...
Informatikos šperos, Špera, 3 puslapiai
2013 06 06
Informatikos špera 3
Kompiuterio veikimo principas. Kodavimo kodai. I kokias grupes pagal paskirti skirstoma visa programine iranga. Duomenys. Informacija,zinios. Apibudinti svarbiausius gyvenimo informacineje visuomenyje bruozus.
Informatikos šperos, Špera, 1 puslapis
2016 07 31
Aparatinės įrangos špera
Magistralių istorija. Atminties organizavimas. Bičiai procesoriai. Sisteminio valdymo režimas (smm). Paslaugų primityvai. Osi bazinis modelis. Tinklų standartizavimas. Telekomunikacijos. Tcp/ip bazinis modelis. Tarptautiniai standartai. ...
Informatikos šperos, Špera, 8 puslapiai
2012 08 28
Kompiuterių raštingumas
Kompiuterinis raštingumas. Kompiuterinis raštingumas tai. Vystimosi istorija. Kompiuteris elektroninių ir elektro mechaninių įtaisų sistema. Programinė įranga. Pagal skaičiavimo galingumą. Kompiuterio tipą apsprendžia. Personaliniai ...
Informatikos šperos, Špera, 3 puslapiai
2014 11 21
Kompiuterių sturktūra
Kilda algoritmai. Pagrindiniai reikalavimai. Efektyvios procedūros ir algoritmai. Tiuringo mašinos. Perrašymas. Tm naudojimas f-jų skaičiavimui. Tiuringo mašinų atminties valdymas paieška. Algoritmų modeliai. Utm. Efektyvaus ...
Informatikos šperos, Špera, 2 puslapiai
2012 09 17
Kompiuterių tinklai: klausimai su atsakymais
Kompiuteriu tinklai, klausimai su atsakymais.
Informatikos šperos, Špera, 1 puslapis
2020 03 20
Mikroprocesorinių sistemų architektūra. Programuojamas išvedimo sukvitavimas. Mikroprocesorinės sistemos i/o interfeisas. Įvedimas/išvedimas pagal pertraukimo reikalavimus privalumai ir problemos. Pertraukimų leidimas ir draudimas. ...
Informatikos šperos, Špera, 10 puslapių
2012 09 18
Teksto formatavimo žingsniai
Nustatau puslapio parametrus. Sukuriu dokumento struktūrą pagal pateiktą schemą. Informacijos šaltinių sąrašą surikiuoju pagal abėcėlę. Įterpiu puslapių numerius. Modifikuoju antraščių stilių.
Informatikos šperos, Špera, 7 puslapiai
2017 02 08
×
41 mokytojas prisijungę laukia tavo klausimo