Informatikos egzamino konspektas VGTU


Informatikos objektas , sąvokos ir apibėžimai. Informacijos informacinė technologija IT. Informacinės visuomenės samprata. Visuomenės raida. Pagrindiniai gyvenimo informacinėje visuomenėje bruožai. Informacinė visuomenė IV. Agrarinė visuomenė. Industrinė visuomenė. Technologinė IV samprata. Ekonominė IV samprata. Profesinė IV samprata. Erdvinė IV samprata. Kultūrinė IV samprata. Byla ( failų rinkmena ). Kompiuterio techninė įranga. OS operacinė sistema. Kompiuterių tinklas. WWW ( world wide web ). Duomenų bazė. IS informacinė sistema. Adaptyvios ir intelektualios sistemos. Dirbtinis intelektas ( DI ). Informacijos rūšys pagal vaidmenį apdorojimo procese. Operacijų informacija. Normatyvinė informacija. Ar informacija apibūdina numatomus , ar įvykusius procesus. Pagal sudarymo vietą ir priklausomybę. Pagal formalumo laipsnį. Pagal apdorojimo stadijas. Pagal dalykinę sritį. Pagal vaidmenį. Informacijos srautų visuma turi hierarchinį pobūdį , atitinkanti ūkinių procesų ir funkcijų pobūdį. Veiklos problemos informacijos amžiuje. Globali konkurencija. Valstybių santykių permainos. Darbo jėgos pokyčiai. Orientacija į klientą. Greita informacijos apytaka. Inovacijų ciklo trumpėjimas. Informacinės perkrovos. Informacinė atskirtis. Socialiniai pokyčiai. Valstybinis reguliavimas ir valstybės vaidmuo. Etiniai klausimai. Informacinės technologijos samprata , apžvalga , charakteristikos ir klasifikacija. Pagal apdorojimo etapus klasifikacija. Registravimo ir įvesties. Pagal išteklių vietą ir sąveiką. Centralizacijos laipsnį. Techninių standartų vienalytiškumą. Komponentų vaidmenį. Svarbiausių informacinių technologijų priemonių raida. Kompiuterių raida. Operacijų sistemos. Programavimo priemonės ir kalbos. Programinės įrangos raida. Taikomoji programinė įranga. Duomenų kaupimo įrangos raida. Ryšių įrangos raida. Pavienio apdorojimo technologijos.


Industrinė visuomenė - ekonominė žmonių veikla nukreipta į prekių gamybą, ribojančiu veiksniu tapo turimas kapitalas.

IT siekiant efektyviai kaupti, valdyti ir perduoti informaciją.

Vyraujančios profesijos IV susietos su IT. 3 Dirbančių su IT grupės.

*Kompiuterių/ IT specialistai - kuria naujas IT,

*Kompiuterių/ IT taikymo specialistai (diegia IT įvairiose srityse)

Pasaulinis tinklas leidžiantis į jį įsijungti ir dirbti iš betkurio pasaulio taško dirbančiam patogiu laiku. Taip iš esmės mažėja laiko ir erdvės apribojimai.

Bitas - mažiausias informacijos vienetas. Visi kompiuteriai dirba dvejetainėje skaičiavimo sistemoje, kurioje tėra 2 skaitmenys 0 ir 1.

Byla ( failų rinkmena) - tai yra aplankas su jame esančiu failų rinkiniu, kuris yra saugomas išorinėje kompiuterio atmintyje.

Kompiuterio techninė įranga - sisteminis blokas, klaviatūra, pelė, monitorius, dvd romas ir hardas (standusis diskas).

Kompiuterio programinė įranga - vadinamos programos, kuris atlieka matematinius skaičiavimus norint atlikti tam tikrą darbą. Programinė įranga yra saugoma standžiajame diske arba kompakte, atliekant veiksmą - kompiuterio atmintyje.

OS(operacinė sistema) - Specialiųjų programų ir duomenų rinkinys palengvinantis veiksmus ir skaičiavimus, sukurtas kompiuterio ištekliams valdyti. OS valdo programų vykdyma ir palaiko ryšį tarp vartotojo ir programų.

Kompiuterių tinklas - ryšio linijomis sujungtos ir kartu galinčios dirbti kompiuterio grupės.

WWW ( world wide web) tai pasaulinė informacinė paslaugų sistema, apimanti milžiniškus informacijos kiekius. Aprašyta HTML kalba žiniatinklius gali pasiekti betkuris tinklo vartotojas.

Duomenų bazė - vadinama kūrinių, duomenų ar kitokios susistemintos ar kitaip metodiškai sutvarkytas rinkinys. Kuriuo individualiai galima naudotis elektroniniu ar kitu būdu.

Adaptyvios ir intelektualios sistemos - sudėtingos sistemos, kurių modeliavime ir valdyme naudojami adaptyvus ir dirbtinio intelekto būdai.

Žinios – suformuojama ir išreiškiama patirtis, objektų ir veiksmų ryšiai, veiklos logika ir taisyklės

Bendras skiriamasis bruožas – galimybė žinias suformuluoti, užrašyti, saugoti, perduoti ir daug kartų naudoti

Pagal vaidmenį apdorojimo procese informacija skirstoma į operacijų, sąlygiškai pastovią ir normatyvinę:

Operacijų informacija apibūdina pagrindinės veiklos eigą, tam tikras operacijas ir jų objektus

Pagal sudarymo vietą ir priklausomybę informacija skirstoma į vidaus ir išorės:

Pagal dalykinę sritį informacija gali būti atitinkamos srities – tiekimo, veiklos, pardavimo, finansų, marketingo, personalo ir kt.

Informacija, naudojama siekiant konkrečių tikslų, yra klasifikuojama pagal vaidmenį veikloje į šias grupes:

Užduoties ir problemos informacija: problemos esmė, tikslai, terminai, turimi ištekliai

Keičiantis informacija ūkinių procesų dalyviams susidaro informacijos srautai , besiskiriantys turiniu, perdavimo forma ir dinamika. Informacijos srautą apibrėžia tokios pagrindinės savybės:

Turinys – kokie būtent duomenys yra perduodami

Adresatas arba vartotojas – objektas arba asmuo, kuriam šie duomenys reikalingi savo veiklai

Periodiškumas – kokie laiko intervalai skiria vieną perdavimą nuo kito

Informacijos srautai gali skirtis informacijos operatyvumo ir patikimumo reikalavimais

Įvairių informacijos rūšių gyvavimo ciklo trukmė gali gerokai skirtis. Pvz., normatyvinės informacijos – mokesčių, muitų, įkainių – gyvavimo ciklas gerokai ilgesnis negu operatyvių duomenų apie kasdienę veiklą. Ilgiausiu gyvavimo ciklu pasižymi archyvinė informacija, skirta saugoti ilgą laiką

Informacijos srautų visuma turi hierarchinį pobūdį, atitinkanti ūkinių procesų ir funkcijų pobūdį:

Žemutiniu (operacijų) lygiu susidaro ir cirkuliuoja informacija, apibūdinanti elementarius objektus ir jų savybes

Vidurinis valdymo lygis (padalinių vadovai, specialistai) naudojasi sustambinta informacija, kuri gaunama agreguojant detalią informaciją ir pradinius duomenis

Aukštutiniu valdymo lygiu informacijos srautų apimtis šiek tiek mažesnė, tačiau pati informacija daug labiau apibendrinta.

Globali konkurencija. Pasaulio ekonomikos globalizacijos sąlygomis mažėja tradicinių veiklos kliūčių (valstybių sienų, kalbų, politinių) įtaka, tačiau labai padidėja ryšių technologijų vaidmuo. Bendrovės išdėsto savo veiklą geografiškai patogiausiuose regionuose pagal pvz., darbo jėgos kainą, žaliavų šaltinius, inovacijų patirtį ir kt. Kai toks išskaidytas veiklos pobūdis, reikia įtemptai koordinuoti kai kurias veiklas, o tai praktiškai neįmanoma be reikiamos IKT paramos

  • Informatika Konspektas
  • Microsoft Word 59 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 31 puslapis (6444 žodžiai)
  • Universitetas
  • Saulė
  • Informatikos egzamino konspektas VGTU
    10 - 2 balsai (-ų)
Informatikos egzamino konspektas VGTU. (2016 m. Balandžio 12 d.). https://www.mokslobaze.lt/informatikos-egzamino-konspektas-vgtu.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 22 d. 09:17
×