Informatikos egzo konspektas


Programine įranga. Vykdymo metu. Pagrindinėje atmintinėje. Operacinė sistema. Windows Vista. Windows 2007 , Windows. Naują programos versiją. Operacine sistema. Mac os. Android os. Internet Explorer , Mozilla , Opera , Netscape Navigator. Microsoft Office. Power Point. Grafinė vartotojo sąsaja. Windows Live Essentials. Kompiuterio įjungimas. Kompiuterio išjungimas. Shut down. Ctrl Alt + Del. Task Manager. Not responding. End Task. Control Panel. System and Security > System. My Computer. Start / Control Panel / Clock , Language and Region. Region and Language. Change Keyboards or other input methods /. Keyboards and Languagęs. Change keyboards. Text Services and Input Languages. Add Input Language. Paprastasis ar dukartinis spragtelėjimas. Vieną kartą spragtelti pele. Du kart spragtelti pele. Kontekstinis meniu. Shift F. Modify , Repair , Remove. Sort by. Item type. Date modified. File new microsoft word document. Edit copy paste. Edit cut paste. File rename. File delete. Shift delete. Windows Explorer. Edit Copy. Edit Paste. Edit Cut. MS Wordpadeda. Microsoft Wordsuteikia. Microsoft Excel. Home Editing / Findarba Ctrl. Find whatsurinkite. Find Next. Look in. Match case. Match entire cells only. Duomenų bazė. Objektų reikšmių. Microsoft Access. Bent vieną. Procesų atskyrimas. Duomenų sandaros. Duomenų tvarkymo projektavimo. Apibrėžia santykiai. Form Wizard. Tables Queries. Available Fields. Select query. Make Table query. Bendrosios paskirtiestinklai. Duomenų perdavimo tinklus. Telefono linijos. Koaksialiniai kabeliai. Mikrobangės sistemos.

Kas yra nauja versija?

Kalbant apie išmaniuosius telefonus, planšetinius kompiuterius sutiksime Android OS.

Kairysis ir dešinysis pelės paspaudimas (kas bus paspaudus vieną ar kitą pelės mygtuką 1 kartą? Du kartus?)

dokumentus laikančių failų tvarkymas,

PasteSpecial-įrašo tik nurodytus nukopijuoto narvelio ar bloko duomenis: formules, reikšmes ir panašiai.

Clear-išvalo pagal pasirinkimą paţymėtų narvelių formatus (angl. Formats), arba duomenis ir formules (angl. Contents), arba komentarus (angl. Comments), arba viską iš karto (angl. All).

Delete-iš darbo lapo pašalina paţymėtus narvelius.

DeleteSheet-iš darbo knygos pašalina paţymėtus darbo lapus.

Match case-paţymėjus šį langelį bus atskirai tikrinamos didţiosios ir maţosios raidės.

Formuojant paieškos uţklausas, galima naudoti paieškos metasimbolius:

Ląstelių koordinatės (3tipai: santykinis, abstraktus ir mišrus)

Bendrosios paskirtiestinklai aptarnauja daugelį nepriklausomų vartotojų. Tokio tinklo pavyzdţiu gali būti pasaulinis interneto kompiuterių tinklas.

Duomenų ryšių linijos bei speciali techninė ir programinė įranga sudaro duomenų perdavimo tinklus(Data communications networks).

Ryšio linijos skirstomos sekančiai:

mikrobangės sistemos(microwave systems),

pluoštiniai optiniai kabeliai arba šviesolaidžiai(fiber optical cables).

geosinchroninės–35 680 km

1970 m. JAV. 625 000 balso pokalbių vienu metu.

ţinoma kaip 802.11bir 802.11g, 802.11nduomenų perdavimo radijo bangomis iki 5GHz taktų daţniu standartas, tapo dominuojančiu greitaeigių belaidţių vietinių tinklų LAN (WLANS) standartu visame pasaulyje.

Šiandien kiekvienas vartotojas gali realizuotiWi-Fitinklą, veikiantį 30-150metrų spindulio erdvėje.

Wi-Fitechnologija įsitvirtino per labai trumpą laiką:

milijonai Wi-Fi kortų,milijonai Wi-Fitinklų;

belaidžio prisijungimo taškų(Access Points, AP).

Wi-Fi tinklais informacija perduodama 11 Mbitų per sekundę greičiu, t.y. maţdaug 100kartų greičiau nei modemas.

Prisijungimo prie interneto greitis priklauso nuo to, kaip greitai prisijungiama prie ―karštojo taško‖ –nedidelio greičio linija DSL (Digital Subscriber Lines) (384 Kbps) ar T1 (1,5 Mbps) ryšių linija.

Netolimoje ateityje Wi-Fibus naudojami ne tik nešiojamiesiems AK ar skaitmeniniams asmeniniams asistentams, bet ir visai namuose esančiai elektronikai prijungti.

Vis daugiau kompanijų įsitraukia į Wi-Fitechnologijų plėtrą: Linksys, Cisco, D-link, Proxim, Buffalo Technologyir kt.

pavyzdţiui, perduoda ir priima pranešimus, surenka ir paskirsto duomenų paketus, suranda ir taiso klaidas.

Ryšių procesorius ―bendrauja‖, yra tarsi tarpininkas tarp tinklo vartotojo ir serverio, kuris atlaisvintas nuo neesminių funkcijų gali visą galią skirti duomenų apdorojimo ir kompiuterinės sistemos darbo gerinimo problemoms spręsti.

elektrinio sujungimo tipą, naudojamą duomenų perdavimo ryšių įrenginiuose,

duomenų perdavimo būdai (asinchroninis, sinchroninis),

Internetas, kas tai? (ryšių perdavimo linijos)

Internetaspaprastai apibrėţiamas kaip tarptautinis (visuotinis arba pasaulinis) kompiuterių tinklas.

WAP(Wireless Application Protocol) –belaidţių ryšių protokolas, skirtas internete veiti belaidţiams prieteisams, pavyzdţiui, kišeniniams ar nešiojamiesiems AK, mobiliesiems telefonams, ţinučių gavikliams.

Ţiniatinklis yra tik dalinė, interneto kaip visumos, paslauga.

Vartotojo darbo aplinka dirbant ţiniatinklyje, priklauso nuo naudojamo kompiuterio pajėgumo ir programos, su kuria perţiūrima informacija ţiniatinklyje. Tokios perţiūros programos -naršyklės(angl. Browsers) -yra panašios į įprastines Windowssistemos programas, tik jos dirba su vadinamaisiais hiperteksto dokumentais.Pagrindiniai naršyklės uţdaviniai –teisingai interpretuoti URL bei suprasti ir teisingai atvaizduoti HTML uţkoduotą informaciją ir kitus ţiniatinklio dokumentus.Internete WWWpuslapių perţiūrai naudojama naršyklė perskaito puslapio HTML kodą, interpretuoja jį ir pateikia vaizdą ekrane. Kadangi HTML tik aprašo dokumento struktūrą, bet nedetalizuoja nei puslapio formato, nei šrifto ir pan., tad tą patį dokumentą skirtingos naršyklės, o ir ta pati naršyklė atsiţvelgiant į parinktis ir ekrano matmenis, pateiks skirtingai.Populiariausios ţiniatinklio perţiūros programos yra: Internet Explorer, Netscape Navigator, Mosaic, Mozilla, Firebird, Opera,

Įterpimas (Insert): tai įterpties komandų, naudojamų skaidrėje įterpiant kokius nors objektus (paveikslus, piešinius, diagramas, lenteles, simbolius ir pan.) rinkinys;

Dizainas (Design): visos skaidrės išvaizdos tvarkymo ir lapo nuostatų keitimo komandų rinkinys;

Keitimosi (Transitions): skaidrių keitimosi, perėjimo ir kitų efektų nustatymo priemonių rinkinys;

Animacijos (Animations): atskirų skaidrės elementų animavimo priemonių rinkinys;

Tam naudojamas Insert įrankių juostos mygtukas Clip Art. Jei norėtume įterpti paveikslėlį iš savo asmeninių archyvų ar iš interneto užsaugotą patikusį paveikslėlį reikėtų pasirinkti mygtuką Picture.

  • Informatika Konspektas
  • Microsoft Word 55 KB
  • 2015 m.
  • 19 puslapių (5997 žodžiai)
  • Kristina
  • Informatikos egzo konspektas
    10 - 6 balsai (-ų)
Informatikos egzo konspektas. (2015 m. Balandžio 21 d.). https://www.mokslobaze.lt/informatikos-egzo-konspektas.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 22 d. 23:08
×