Informatikos kolio konspektas


PIRMA TEMA Informacijos smaprata skirtingose jos naudojimo srityse. Sistemos vystymosi tikslams Dokumentalistikoje - Tai , kas užfiksuota ženklų forma kaipdokumentas Sugebėti klasifikuoti informaciją pagal įvairius kriterijus. Pagal suvokimo būdą. Pagal pateikimo formą. Pagal reikšmę visuomenėje. Jųtarpusavio sąryšį. Mokėti paaiškinti informacijos mainų procesą. Informacija -> Pranesimai -> signalai. Pranešimą turi kažkas “ pernešti ” – iš siuntėjo perduoti gavėjui. Tam reikalingi fizikiniai reiškiniai dydžiai , kurie sklisdami laike , perduotų pranešimus. Tokie dydžiai yra įvairūs fiziniai signalai – elektros srovė , šviesa , garsas , radijo bangos ir. Mokėti paaiškinti informacijos perdavimo fiziniais signalais esmę. Bendrosios savybes. Taikomosios savybes. Kiekio vienetus. Informacinius procesus. Informacijos ryšius. Informacijos srautusorganizacijose. ANTRA TEMA Mokė ti apibū dinti informacinius procesus , ryš ius ir informacijos srautus organizacijose. Informaciniai procesai. Informacijos ryšiai. Informacijos srautai. Informacinės visuomenės samprata. Skirtingos sampratos technologinė. Ekonominė samprata. Profesinė samprata. Kultūrinė samprata. Erdvine samprata. Pagrindiniai gyvenimo informacinė je visuomenė je bruož ai. Electronic Numerical Integrator AndComputer. Karta 1964 –. Techninė įranga. Programinė įranga. AK telkinys. Techninis kompiuterio veikimas remiasi. Skaičiavimo sistema. Pozicinės ir nepozicinės skaičiavimo sistemos bei jų pavyzdžiai Pozicinės. Kompiuterijoj naudojama skaičiavimo sistema ir jų ryšys. Dešimtainės sistemos pavertimas į kitą tainę ir atvirkščiai. = 1110 758 =. = 6110 14516 =. 160 = 32510 AF16 =. Informacijos kiekis 1 bito sąvoka išvestiniai informacijos kiekio vienetai. Informacijos kodavimo dvejetaine abėcėle principai , skaičiai ir simbolių kodavimas.

Apibūdinti sąvokas: Duomenys - tam tikrų realaus gyvenimo objektųsavybės, charakteristikos, faktai (skaičiai, tekstai, vaizdai,garsai), užrašyti kokiosenors laikmenose ar siunčiamitam tikrais perdavimo kanalais.,Informacija - tai duomenys turintys prasmę, žinios- .tai idėjų, taisyklių, patirties bei procedūrų kombinacija, lemiantisprendimus ir veiksmus. Paaiškinti jųtarpusavio sąryšį; .Naudojami, prasmingi, susieti duomenys tampainformacija, o Žinias žmogus kuria iš gaunamos informacijos.

Taikomosios savybes: Tinkama informacija tikslui,kuriam ji skirta; 2) pakankamai tiksli; 3) pakankamai pilna problemai sprestil 4) Gauta is saltinio ,kuriuo vartotojas pasitiki; 5) perduota reikalingam asmeniui; 6)perduota laiku; 7)pakankamai detalizuota;8)perduota/gauta atitinkamu bendravimo kanalu; 9) suprantama vartotojui.

Žinoti ekonominės informacijos savybes(budingos matematiskai nesudetingos apdorojimo proceduros, taciau gana sudetingos duomenu strukturos, taip pat dideli apdorojamu duomenu kiekiai.Budingi savi informacijos kiekio ar apimties vienetai(duomenu elementai).ypatybes/ypatumai (,,Kieti” duomenys(hard data); ,,Minksti” duomenys(soft); , ekonominėsinformacijos kiekio vienetus(arba apimties vienetai-duomenu elementai. Tai - rekvizitas, rodiklis,irasas,pranesimas,failas,duomenu baze, mokėti trumpai juos apibūdinti.

Mokėti apibūdinti informacinius procesus -buna Determinuoti(stabilus) ir Nedeterminuoti(atsitiktinio pobudzio) jie susiformuoja organizacijos veikloje , informacijos ryšius- buna vidiniai(valdoma ir koordinuojama organizacijos veikla - horizontalus;vertikalus). ir Isoriniai (valdo savo santykius su aplinka - gaunama; siunciama) ir informacijos srautusorganizacijose- Buna -Zemutinio(operaciju)lygio; Vidurinio valdymo lygio ; Aukstutinio valdymo lygio.

1981 firma IBM pagaminokompiuterįIBM PC, kuris irtapopirmuojupopuliariausiuprofesiniuasmeniniukompiuteriu. 1983 - IBM PC/XT -įmontuotas 10 MB HDD, 128KB RAM1985 - OS “MS Windows”

2) Programinė įrangaa) Sisteminės programos (Windows, Unix, Linux)b) Taikomosiosprogramos (Word, Excel, Access,Outlook, Firefox,Navision, SAS)c) Specifinėstaikomosiosprogramos (Užsakymai,Pardavimai,Finansai)

*įvesties (klaviatūra);* apdorojimo (centrinisprocesoriusirpagrindinėatmintinė);* saugojimo (išorinėatmintinė – diskai);* išvesties (displėjausekranas, spausdintuvas);*ryšioįrenginiai (tinkloadapteriai, modemai);* pagalbinėįranga (skeneriai, korteliųskaitytuvai, saugauselektrosmaitinimoįrenginiai (UPS’ai) ir t.t.)

a) Sisteminęprograminęįrangą.*valdokompiuterioišteklius. Tačiaujinesprendžiaspecifiniųproblemų, susijusiųsuversluarprofesija.b) Taikomąjąprograminęįrangą.*programųrinkinys, skirtasspecifiniųvartotojoporeikiųtenkinimui. Tai tekstoprocesoriai, skaičiuoklės, duomenųbaziųvaldymosistemosir kt.

10. Kompiuteriųtipai :Superkompiuteris– kompiuterissukurtasatliktiskaičiavimustaipgreitai, kaiptikleidžiatuometuesančiostechnologijos. Dabargalingiausias „MilkyWay-2“.AK telkinys(klasteris) – asmeniniųkompiuteriųgrupė, dirbantikaipvienasdaugiaprocesoriniskompiuteris; Serveris(tarnybinėstotis) (server) – specialiospaskirtieskompiuterisskirtaskitųkompiuterių (klientų) aptarnavimui (neskirtaasmeniniamnaudojimui);Grafinėdarbostotis– specifiniusprojektuotojų, dizainerių,architektų, video reklamos, filmųkūrėjųporeikiustenkinantiskompiuteris;Darbostotis(workstation) – įprastasdarbovietoskompiuteris;

*Stalokompiuteriai (Desktop, Nettop);*Nešiojamiejikompiuteriai (Laptop, Netbook);*Planšetiniaikompiuteriai (Tablet PC);*Žaidimųkompiuteriai (Playstation);*Kišeniniaikompiuteriai (asmeniniaiskaitmeniniaiasistentai, išmaniejitelefonai);*Virtualūskompiuteriai.

4.3. Pozicinės ir nepozicinės skaičiavimo sistemos bei jų pavyzdžiai:

Pozicinės - (arabiškoji) skaičiaus reikšmė priklauso nuo jo vietos (pozicijos) skaičiuje). Pvz: 123 = 100 + 20 + 3 = 1*102 + 2*101 + 3*100

4.4. Kompiuterijoj naudojama skaičiavimo sistema ir jų ryšys:

Dvejetainė – pagrindas 2. Sudaro skaitmenys 0, 1.

Du skirtingus skaitmenis paprasta išreikšti dviem skirtingais fiziniais

4.5.Dešimtainės sistemos pavertimas į kitą n-tainę ir atvirkščiai:

Iš bet kurios sistemos į dešimtainę:

758 = 7×81 + 5×80 = 6110

14516 = 1×162 + 4×161 +5×160 = 32510

Unicode: šiandien dominuojantis standartas, apibrėžiantis beveik visų kalbų

sekundę. Šis parametras (kadrų skleistinė, fps) apsprendžia judesio sklandumą.

Jei jis per mažas, judesys yra ne sklandus o trūkčiojantis.

Garso: Koduoto balso perdavimui reikalinga sparta:

n ∗ N = 8 000 ∗8 = 64 000bps

  • Informatika Konspektas
  • Microsoft Word 82 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 14 puslapių (3136 žodžiai)
  • Brigita
  • Informatikos kolio konspektas
    10 - 9 balsai (-ų)
Informatikos kolio konspektas. (2015 m. Lapkričio 19 d.). https://www.mokslobaze.lt/informatikos-kolio-konspektas.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 20 d. 13:13
×