Inovacijos Jurbarko rajono veiklos organizavime


Įvadas. Inovacijos samprata. Inovacijų įvairovė ir klasifikavimas. Inovacinės veiklos organizavimas ir kontrolė. Jurbarko rajone vykdomos inovacijos. Jaunimo užimtumas. Jaunimo tobulinimas ir inovacijos jurbarko rajono savivaldybėje. Inovacijų taikymas ir plėtra formuojant bei įgyvendinant jaunimo politiką. Išvados. Naudota literatūra. Priedai.

Dabartinio laikmečio iššūkių – globalizacijos, ekonominės konkurencijos, socialinių ir politinių neramumų, technologinių pokyčių, nuolat kintančios darbo rinkos ir kt.

Darbo objektas: Inovacijos Jurbarko rajono veiklos organizavime.

Darbo tikslas: pateikti kokios inovacijos yra Jurbarko rajono veiklos organizavime.

Darbo uždaviniai:

Aptarti inovacijos samprata

Išanalizuoti Jurbarko rajone vykdomas inovacijas

Jaunimo užimtumas Jurbarke ir Jurbarko rajone

Tyrimo metodai: Mokslinės literatūros,vadovėlių, mokslinių straipsnių,dokumentų analizė bei sisteminimas.

1.1 Inovacijų įvairovė ir klasifikavimas

Inovacinės veiklos organizavimas ir kontrolė

Šiuo empiriniu tyrimu yra siekiama išsiaiškinti apie inovacijas Jurbarko rajono veiklos organizavime. Bandoma išsiaiškinti darbuotojų keliamus prioritetinius veiksnius atliekamai darbinei veiklai, sužinoti apie dabartines darbo sąlygas.

Tyrimo tikslas: Išsiaiškinti kokios Jurbarko rajono savivaldybėje vykdomos inovacijos veiklos organizavime.

Tyrimo objektas: Jurbarko rajono savivaldybės jaunimo užimtumas

. Tyrimo organizavimas: Tyrimui atlikti buvo sudaryta 6 klausimų anketa. Klausimai sudaryti taip, kad būtų išsakyta respondentų nuomonė apie jaunimo užimtumą, jų svarbą.

Tyrimo metodai: Tyrimui atlikti buvo panaudotas anketinė apklausa, grafinis vaizdavimas, antrinių duomenų analizė.

Tyrimo instrumentarijus: Tyrimui įgyvendinti pasirinkau anketinę apklausą. Respondentams reikės pažymėti siūlomoje anketoje atsakymų variantus, kurie jų nuomonę yra teisingi. Anketą sudaro 6 klausimai:

1 – 3 bendro pobūdžio kalusimai;

4 – 6 klausimai susiję su jaunimo užimtumu;

Galima teigti, jog tik po nepriklausomybės atkūrimo atnaujinta tarpukario visomeninių, politinių, religinių jaunimo organizacijų veikla. Buvo atkurtos nepriklausomoje Lietuvoje veikusios jaunimo organizacijos ( jaunųju ūkininkų rateliai, skautai, ateitininkai, jaunalietuviai), taip pat steigiamos naujos ( valančiukai, maironiečiai, kudirkaičiai ir kt.). Rajonuose buvo pradėtos steigti rajonų jaunimo organizacijų sąjungos – „Apskritieji stalai“. Tokios sąjungos įsteigtos jau apie 30-yje Lietuvos savivaldybių, kurios užsiima narių ir rajonų jaunimo informavimu, švietimu, problemų indenfikavimu ir sprendimu atstovaujant, organizacijų narių stiprumu, pozityvaus požiūrio į jaunimo veiklą formavimu. Tokia taryba vykdo veiklą ir Jurbarko rajone – Jurbarko rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybą. Ši taryba tvirtina veiklos planus, aptaria įvairius klausimus, skirsto lėšas jaunimo veiklos skatinimui. Didžioji lėšų dalis skiriama jaunimo veiklos skatinimo projektams finansuoti (2011 m. finansuoti 9 projektai), kuriuos pateikė jaunimo organizacijos. Kitos lėšos skirtos administracinių gebėjimų, lyderystės, tarpusavio bendradarbiavimo plėtojimui. Jauno žmogaus žmogaus aktyvumas yra apibūdinamas jo dalyvavimu vienokioje ar kitokioje veikloje.

Pagal Statistikos departamento 2013 metų duomenimis Jurbarko rajone gyvena 11099 jauni asmenys ( 38,03% visų rajonu atžvilgiu). Miesto gyventojus sudaro 37,90% jaunuolių, o kaimo – 38,11%. Pagal lytį: merginų – 47,4%, vaikinų – 52,6 % visų jaunų asmenų atžvilgiu.

( Priemonės „Progress“ administratorius Lietuvoje – Šiaulių bankas).

Apklausoje dalyvavo 7569 asmenys, 3136 vyra ir 4433 moterys. Pagal užimtumo veiklos organizacijas dominuoja jaunimas užsiimantis sportine veikla 52% ir jaunimo užimtumo organizacija 43%. 6041 respondetai gyvena mietste, 1500 gyvena rajone ir 28 gyvena vienkiemyje. Iš pasiskirstymo pagal gyvenamąja vieta galima teigti, kad mieste gyvenantys respondentai labiau lanko jaunimo užimtumo organizacijas nei respondentai gyvenantys rajone ar vienkiemiuose.

Didžioji dalis tyrime dalyvavusių pasisakė, kad savo laisvu laiku užsiima sportu – 64,3 %, šoka – 13,3 %, groja muzikiniu instrumentu – 12 %, dainuoja – 5 %, užsiima renginių organizavimu – 4 % ir kita veikla – 1,4 %.

Iš pateiktos diagramos matome, kad daugiausia jaunuolių užsiima sportu, šoka ir groja muzikos instrumentu, panašiai savo laisvą laiką praleidžia apklausti respondentai. Tik 2 % apklaustųjų teigia, kad užsiima kitokia veikla nei iš pateiktų.

Uždavus klausimą ar žinote apie jaunimo organizacijas Jurbarke daugiau nei pusė - 98 % respondentų atsakė, kad žino, 2 % atsakė kad nežinojo.

Apklausos duomenys rodo tai, kad Jurbarke ir Jurbarko rajone labiausiai trūksta baseino, net 83,33 % respondentų tai teigia. Sporto klubo trūksta 8,33 % apklaustų asmenų, o 8,33 % asmenims nieko netrūksta.

Atlikto tyrimo rezultatai parodė, kad Jurbarko jaunimas yra veiklus ir noriai užsiima savo mėgstama veikla. Remiantis apklausos duomenimis, daugumai jaunimui patinka sportas ir tikriausiai siekia puikių rezultatų dėl savęs ir kad būtų pastebėti kitų.

Apibendrinant, būtų galima teigti, kad trūksta tam tikrų patalpų, kur jaunimas galėtų užsiimti sau priimtina veikla, tačiau gal būt ateityje Jurbarke jau bus įrengtos patalpos atidaryti baseinui bei sporto klubui.

  • Viešasis administravimas Kursinis darbas
  • Microsoft Word 52 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 26 puslapiai (5989 žodžiai)
  • Universitetas
  • Brigita
  • Inovacijos Jurbarko rajono veiklos organizavime
    10 - 3 balsai (-ų)
Inovacijos Jurbarko rajono veiklos organizavime. (2015 m. Birželio 09 d.). https://www.mokslobaze.lt/inovacijos-jurbarko-rajono-veiklos-organizavime.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 18 d. 06:17
×