Inovacijos statyboje ir NT


Įvadas. Teorinė dalis. Inovacijų įvairovė ir jų klasifikavimas. Inovacinės veiklos kompleksiškumas. Praktinė dalis. Tausios statybos politika ir jos poveikis statybų verslui. Skaitmeninė statyba Lietuvoje- bazinė inovacija. Literatūros sąrašas.


Inovacijų diegimas statyboje skiriasi nuo jų diegimo kitose ūkio šakose. Inovacijos statyboje dažniausiai diegiamos konkretaus projekto pagrindu, todėl tai nėra nuolatinis procesas. Vieną kartą statybos projekte įdiegtos inovacijos nebūtinai bus naudojamos ateityje. Dėl to inovacijos nėra taip ryškiai pastebimos bei daugelio organizacijų naudojamos statyboje. Statybos produktų gamyboje inovacijos diegiamos kur kas paprasčiau.

Tyrimai ir plėtra- sistemingas kūrybinis darbas, skirtas žinioms kaupti ir ieškoti būdų, kaip jas pritaikyti. Tyrimai ir plėtra skirstomi į:

Fundamentinius tyrimus- eksperimentiniai ir teoriniai darbai, skirti naujoms žinioms gauti, neturi konkretaus tikslo juos panaudoti arba pritaikyti.

Taikomuosius tyrimus- darbai, susiję su naujų žinių, reikalingų praktiniam panaudojimui, įgijimas.

Per metus MTEP sirtas valdžios finansavimas sudarė 63,1 mln.Lt, verslas investavo 28, 2 mln Lt. Ypač padidėjo MTEP finansavimas iš užsienio -277,2 mln.Lt, kurių didžioji dalis sudarė Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšos, perskirstytos per valstybės biudžetą. Daugiausia išlaidų MTEP darbams skirta aukštojo mokslo sektoriuje – 54, 3 visų išlaidų, verslo sektoriuje – 26, 1 proc., valdžios sektoriuje – 19,6 proc.

Inovacijų klasifikavimas pateikiamas pagal tam tikrus požymius. Jų spektras pateikiamas 4 paveikslėlyje.

Produkto: naujo galutinio produkto sukūrimas, gaminimas ir naudojimas;

Technologinė:naujų technologijų kūrimas ir taikymas įvairiose veiklos srityse;

Kompleksinė: produktų, technologinių ir socialinių inovacijų sintezuotas kompleksas.

Klasifikacija inovacijų įgyvendinimo lygio prasme pateikta 4 paveikslėlyje.

Statybos ekonomika ir inovacijos statyboje.

Modifikuojančios inovacijos tobulina produktą eamomis priemonėmis, gerina, papildo ir pritaiko prie kintančių visuomenės poreikių;

Vidaus organizacinės inovacijos įgyvendinamo procesas organizuojamas tik vienoje organizacijoje;

Tarp-organizacinės inovacijos igyvendinimo proceso atskiros funkcijos paskirstomos tarp įvairių organizacijų (mokslinių tyrimų institutų, konstravimo biurų, įmonių ir kt.).

Kiekybinės inovacijos didina našumą, gamybines apimtis ir t.t. ;

Kokybinės inovacijos skirtos gamybos , valdymo ir k.t. funkcijų kokybiai gerinti

Klasifikacija inovacinės veiklos galutinio rezultato prasme:

Fundamentinės inovacijos galutinis tikslas yra mokslinė teorija, pateikta rašytine forma. Šios inovacinės veiklos organizavimas ir valdymas yra labiausiai pažengęs;

Eksperimentinės veiklos galutinis tikslas yra remiantis moksline teorija sukurtas eksperimentinio produkto pavyzdys (technika, technologinė linija ir pan.);

Bazinės inovacinės veiklos galutinis rezultatas yra kažkur jau gaminamo produkto gamybos patirties pritaikymas masiniai gamybai konkrečioje organizacijoje, tam tikrame regione, pasižyminčiame individualia specifika;

Ekonominis poveikis pasireiškia didėjančiu darbo našumu, pelnu, mažėjančiomis sąnaudomis ir didėjančiu eksportu;

Socialinis poveikis mažina bedarbystę, skatina socialinių paslaugų plėtrą, mažina visuomenės sluoksnių diferenciacij;

Ekologinis poveikis mažina aplinkos taršą, sprendžia ekologines problemas;

Kompleksinis poveikis įtakoja ekonominį, socialinį ir ekologinį sintezuotą kompleksą.

Inovacinės veiklos efektyvummas priklauso ne tik nuo inovacinės veiklos mechanizmo , bet ir nuo jo sąveikos su išorine aplinka. Vidinio inovacinės veiklos mechanizmo fazės (7 pav):

Naujovės paskirstymas tarp naudotojų ir vartotojų;

Organizuojama, vykdoma mokslo ir studijų sistemos stebėsena. Analizuojama mokslo ir studijų sistemos būklė Lietuvos bei tarptautiniu lygmenimis;

Ryšių su tarptautinėmis mokslinių tyrimų programomis ir nacionalinių kompleksinių programų vykdymo koordinavimas; Skatina mokslo ir studijų institucijų, verslo ir kitų organizacijų sėkmingą įsitraukimą į tarptautines mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros programas, aukšto lygio mokslinių tyrimų vykdymą .

Mokslo, verslo ir valdžios bendradarbiavimo skatinimas; Konferencijų, seminarų, diskusijų organizavimas, skatinant visuomenės suvokimą apie žinių visuomenę ;

Projektų, konkursų vykdymas (vienas konkurso „Inovacijų prizas“ organizatorių) .

Kuruoja Europos verslo ir inovacijų tinklą, kuris konsultuoja ES bei nacionaliniais teisiniais, finansiniais, inovatyvaus verslo plėtros ES rinkose galimybių, verslo paramos inovacijų srityje programų, inovacijų vadybos, intelektinės nuosavybės apsaugos klausimais, skatina įmonių bendradarbiavimą

  • Statyba Kursinis darbas
  • Microsoft Word 1256 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 28 puslapiai (4148 žodžiai)
  • Universitetas
  • Kristina
  • Inovacijos statyboje ir NT
    10 - 10 balsai (-ų)
Inovacijos statyboje ir NT. (2016 m. Birželio 28 d.). https://www.mokslobaze.lt/inovacijos-statyboje-ir-nt.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 18 d. 04:26
×