Inovacijų diegimas ir jų vadyba geležinkelių transporto įmonėje. Sėkmės faktorius išlaikant konkurencinį pranašumą krovinių vežimo rinkos segmente


Anotacija. Įvadas. Inovacijų aplinkos Lietuvos krovinių gabenimo geležinkelių transportu įmonėse analizė. Inovacijų diegimo Lietuvojos geležinkelių transporto plėtros teisinė apžvalga. Narystės Europos Sąjungoje poveikio inovacinė infrastruktūros Lietuvos geležinkelių transporto sektoriui analizė. Inovacijų diegimo Lietuvos geležinkelių transporte statistinė apžvalga. Inovacijų vadybos Lietuvos geležinkelių transporto įmonėse analizė. Inovacijų vadybos Lietuvos geležinkelių trasporto įmonėse teorinių aspektų bei valdymo modelio išgryninimas. Lietuvos geležinkelių trasporto įmonių sėkmės inovacinių projektų analizė. Empyrinio tyrimo darbo metodai. Empyrinio tyrimo rezultatų analizė. Išvados. Literatūros sąrašas. Priedas.

Darbo problema. Lietuvai įstojus į Europos sąjungą, Europos geležinkeliai patiria svarbius pokyčius, susijusius tiek su reglamentavimo sistemos Europoje keitimusi, tiek su ekonominiais, socialiniais ir demografiniais veiksniais. ES reikalavimai ir reglamentuojantys teisės aktai apima pagrindines sritis: geležinkelio transporto rinkos liberalizavimą; geležinkelio įmonių licencijavimą; geležinkelių infrastruktūros pajėgumų paskirstymą ir kt. Tokiu būdu, skątinama geležinkelių transporto plėtra. Šalia plėtros vykdymo, inovacijų diegimo politika geležinkelių transporte yra laikoma Valstybiniu prioritetu, tačiau dažnai krovinių transportavimo geležinkelių transportu įmonės nėra pakankamai motyvuotos dalyvauti inovacinėje veikloje. Taip pat, nėra vykdoma pakankamai tyrimų inovacijų krovinių gabenimo geležinkelių transportu srityje. Su šia problema teko susidurti rašant šį darbą ir ieškant mokslinės bei teisinės literatūros duotąja tema. Inovacija tai įvairialypis procesas, kuriame dirba skirtingos įmonės ir valstybės/valdžios institucijos, verslo partneriai, tiekėjai, klientai, konsultacinės kompanijos, inovacijų įgyvendinimo paslaugų organizacijos/agentūros ir kt., tad būtina visų pirma inovacijas įvardyti įsisavinimo kontekste, kaip pažangos procesą, kurio sėkmės faktoriai įmonei užtikrina konkurencingumą rinkoje.

Darbo aktualumas. Geležinkelių transportas – vienas iš svarbiausių valstybės prioritetų transporto sferoje, siekiant sumažinti krovinių gabenimo apkrovą sausumos keliais, todėl būtent šioje srityje inovacijų diegimas ir skątinimas dar labiau padėtų siekti bendro tikslo geležinkelių transporto sferoje – skątinti konkurencingumą.

Siekiant išlaikyti konkurencinį pranašumą krovinių gabenimo rinkoje, įmonės turi nuolat tobulinti veiklą, diegti inovacijas, jas valdyti ir tiklsingai nukreipti. Šiame darbe pasirinkta X lietuvos krovinių gabenimo įmonė, kuri savo veiklą vykdo krovinių gabenimo geležinkeliais srityje. Interviu pagalba siekiama išgryninti sėkmės faktorių, diegiant ir valdant inovacijas bei išlaikant konkurencinį pranašumą geležinkelių transporto įmonėje.

Darbo objektas – Inovacijų diegimas ir vadyba geležinkelių transporto įmonėje, išlaikant konkurencinį pranašumą krovinių vežimo rinkos segmente.

Darbo tikslas – Pateikti sėkmės faktorių diegiant ir valdant inovacijas geležinkelių transporto įmonėje, išlaikant konkurencinį pranašumą krovinių vežimo rinkos segmente.

Darbo uždaviniai:

Išnagrinėti inovacijų diegimo patirtį Lietuvos geležinkelių transporto įmonėse;

Atlikus empyrinį tyrimą – interviu, pateikti sėkmės faktorių diegiant ir valdant inovacijas geležinkelių trasporto įmonėje, išlaikant konkurencinį pranašumą krovinių vežimo rinkos segmente;

Darbo struktūra: Darbą sudaro įvadas, anotacijos lietuvių ir anglų kalbomis, 3 dalys, išvados, literatūros sąrašas bei priedai.

Profesinės veiklos sritys, kuriose demonstruojamos profesinės kompetencijos:

Inovacinė veikla yra sudėtinga ir nuolat besikeičianti sistema, kurios įgyvendinimo sėkmė priklauso ne tik nuo naujų technologijų diegimo bet ir nuo sąveikos su išorine aplinka. Inovacijos savaime kaip naujovės negalėtų egzistuoti. Inovacijos įgyvendinti būtina trijų aplinkų sąveika:

Šiame skyriuje bus analizuojamos Lietuvos krovinių gabenimo geležinkelių transportu inovacijų aplinkos, siekiant išgryninti problemas ir pasiekimus Lietuvos inovacinėje aplinkoje. Pirmas skyrelis nagrinės Inovacijų politiką Lietuvoje, kurią formuoja ir įgyvendina Europos Sąjungos ir Lietuvos teisės aktai, valstybės ir savivaldos institucijos (LR Seimas, LR Vyriausybė, ministerijos – daugiausia Ūkio bei Švietimo ir mokslo, apskričių administracijos ir savivaldybės).

Inovacijų infrastruktūrai ištirti, 2 poskyryje bus paminėtos inovacijas skątinančios organizacijos bei analizuojami inovacijų aplinkai reikšmės turintys buvę bei dabartiniai nacionaliniai projektai.

Aukščiausia inovacinės veiklos reguliavimo forma – tai inovacinės politikos parengimas ir įgyvendinimas, inovacinės veiklos valdymas, kuris priklauso nuo kiekvienos valstybės vykdomos veiklos. Inovacinių projektų valdymo eigoje vykdomas organizacinis, ekonominis, finansinis, normatyvinis – teisinis inovacijų sukūrimo ir paskleidimo procesų reguliavimas. Sisteminis inovacinių projektų valdymo požiūris reiškia įvairių inovacinės veiklos rūšių organiško suderinamumo, kompleksiškumo, vienovės reguliavimo būtinybę (Ramanauskienė J., m. 2010. p. 40).

  • Transportas Bakalauro darbas
  • Microsoft Word 494 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 53 puslapiai (11280 žodžiai)
  • Mokykla
  • Lidija
  • Inovacijų diegimas ir jų vadyba geležinkelių transporto įmonėje. Sėkmės faktorius išlaikant konkurencinį pranašumą krovinių vežimo rinkos segmente
    10 - 7 balsai (-ų)
Inovacijų diegimas ir jų vadyba geležinkelių transporto įmonėje. Sėkmės faktorius išlaikant konkurencinį pranašumą krovinių vežimo rinkos segmente. (2016 m. Sausio 09 d.). https://www.mokslobaze.lt/inovaciju-diegimas-ir-ju-vadyba-gelezinkeliu-transporto-imoneje-sekmes-faktorius-islaikant-konkurencini-pranasuma-kroviniu-vezimo-rinkos-segmente.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 21 d. 05:28
×