Inovatyvaus verslo bruožai ir perspektyvos


Įvadas. Inovatyvaus verslo bruožai. Inovacijų ir inovacinės veiklos samprata. Inovatyvios įmonės samprata. Inovacijų raida Lietuvoje. Inovatyvaus verslo rodikliai. Perspektyvos. Išvados. Literatūra.

Iš tiesu, praeityje, kuomet ekonomikos plėtra priklausė nuo žemės ūkio bei masinės industrializacijos, gamtinių išteklių ir žemių gausa buvo pranašumas. Šiandien tai jau nėra pranašumas. Daugelis šalių turi tik žmones, daugelis jų yra mažos, kitos net neturi pakankamai vandens, netgi stokoja šalies istorijos ar kultūros ir šios šalys turi dvi išeitis -- pasilikti skurde arba lavinti savo žmones. Tos, kurios sugebėjo nueiti antruoju keliu pajėgdavo sukurti žinių ekonomiką.

Darbo objektas. Inovatyvaus verslo bruožai ir perspektyvos.

Darbo tikslas. Išanalizuoti inovatyvaus verslo bruožus ir perspektyvas.

Darbo uždaviniai:

Šių uždavinių sprendimas leidžia įvertinti inovatyvaus verslo bruožus. '

Egzistuoja gausybė inovacijų sąvokos apibrėžimų, kurie atskleidžia vis naujus inovacijų bruožus ir kaskart suteikia naujų prasmių, bei papildo tai, kas anksčiau dar buvo neišsakyta.

Lietuvių kalbos žodynuose yra vienas terminas „naujovė“, kuris nepilnai atspindi inovacijos reikšmę nes šie terminai turi kiek skirtingas prasmes - inovaciją reiktų suprasti kaip procesą, o naujovę - kaip to proceso rezultatą. Ekonominėje literatūroje sutinkami tokie „inovacijų“ termino apibrėžimai:

l. Mokslinės inovacijos - tai mokslinių naujovių kūrimas ir jų pritaikymas įvairiose srityse;

2. Rizika, sudarant sutartis išskirtinėmis sąlygomis. Kai inovacinio projekto įvykdymui reikia ypatingų žaliavų, kurių tiekėjų skaičius yra ribotas, pastarieji gali taikyti įmonėms papildomus reikalavimus;

4. Rizika dėl partnerių įsipareigojimų nevykdymo numatytais terminais. Jei sutrinka tiekimo grafikai, partneriai neatlieka reikiamų darbų, įmonė patiria nuostolius.

3.Rrizika dėl nevykusio pardavimo tinklo organizavimo. Jei įmonė inovaciją rinkoje realizuoja savo kanalais, vadovybė gali suklysti parinkdama darbuotojus, neefektyviai organizuodama darbo užmokesčio sistemą ir pan. O suteikiant įmonėms-tarpininkams teisę realizuoti produktus rinkoje, dėl nepakankamo suinteresuotumo gali sumažėti inovacinės produkcijos pardavimo apimtys;

4. Rizika dėl neefektyvios reklamos, pristatant naujus produktus ir paslaugas. Rizika galima, kai reklama pagal intensyvumą nepakankama ir neefektyvi; klaidingai segmentuota; neprofesionaliai atlikta reklama; klaidingai parinktos reklamos formos.

Apibendrinant galima pastebėti, kad inovacinės veiklos tikslas nėra vien pateikti sprendimus standartiniam verslo ciklui ar patenkinti kasdieninius verslo poreikius, jos negalima tapatinti su įprastine veikla, kuri pasižymi daugkartiniu pasikartojimu ir stereotipiškumu. Inovacinę veiklą dažniausiai įgyvendina grupė žmonių, kurie turi daugiau ar mažiau bendrus veikimo tikslus ir palaiko tiesioginius ryšius. Inovacinės veiklos grupėse žmonės turi būti pasiskirstę darbais, profesijomis, valdžia ir atsakomybe.

Inovacijos klasifikuojamos pagal įvairiausius požymius:

Gamybos srityje inovacijos skirstomos įdvi grupes: technologinės ir netechnologines.

Technologinės inovacijos būna trijų rūšių: produkto, proceso ir inovacinė veikla. Ši klasifikacija apimdama ne tik produktus, procesus, bet ir inovacinę veiklą, kas leidžia išsamiau apibūdinti inovacinio verslo esmę bei turinį.

Inovacinės įmonės savaime įgyja savitą pranašumą ir susiduria su joms būdingomis grėsmėmis.

Pasak Žemaičio, Strazdo (2003), Svarbiausi galimi pranašumai:

l. Staigus augimas, orientacija į eksportą ir tarptautines rinkas;

1. Inovacinės įmonės yra rizikingos investicijų atžvilgiu, tačiau įgyvendinus sėkmingą projektą galima gauti labai didelę grąžą, palyginti su kitomis investavimo priemonėmis;

Apibendrinant, galima teigti, kad visų tipų inovacijų pritaikymas įmonėje yra racionalus sprendimas, kuriuo siekiama konkrečių tikslų, pavyzdžiui didinti rinkos dalį, mažinti gamybos išlaidas, gerinti prekės kokybę, plėsti gaminių asortimentą, didinti gamybos lankstumą, gerinti darbo sąlygas, keisti pasenusius gaminius, mažinti žalą aplinkai. Inovacinės įmonės savaime įgyja savitą pranašumą ir susiduria su joms būdingomis grėsmėmis. lnovatyvi įmonė yra lengvai pažeidžiama dėl kapitalo trūkumo arba, keičiantis valstybės politikai, labiau nei kitos įmonės susiduria su nepastoviais pinigų srautais, turi ribotus išteklius tyrimams, išgyvena ilgus investicinius ciklus, gali sunkiai suvaldyti staigų augimą arba pastarąjį dažnai grindžia vienu sėkmingu produktu.

Reikšmingiausias žingsnis skatinant inovacijas, nuolat minimas visose ataskaitose, buvo Lietuvos prisijungimas prie Penktosios bendrosios mokslo tyrimų, technologijų plėtros I demonstravimo programos 1998 m., o perėjimas prie kompleksinio požiūrio skatinant inovacinę veiklą Lietuvoje prasidėjo tik nuo 2000 metų. 2000-2003 m. buvo priimta eilė svarbių dokumentų integruotai atspindinčių inovacijų politikos priemones, pradėtos kurti institucijos, atsakingos už šii priemonių įgyvendinimą. Taigi Lietuva ėmėsi kurti savo nacionalinę inovacijų sistemą kai kito pasaulio šalys jau buvo praėję tam tikrą kelią (Vidickienė, 2005).

  • Microsoft Word 38 KB
  • 2015 m.
  • 16 puslapių (3768 žodžiai)
  • Universitetas
  • Renata
  • Inovatyvaus verslo bruožai ir perspektyvos
    10 - 4 balsai (-ų)
Peržiūrėti darbą
Inovatyvaus verslo bruožai ir perspektyvos. (2015 m. Balandžio 28 d.). https://www.mokslobaze.lt/inovatyvaus-verslo-bruozai-ir-perspektyvos.html Peržiūrėta 2021 m. Gegužės 17 d. 16:29
×
41 mokytojas prisijungę laukia tavo klausimo