Instruktavimai įmonėje


Saugos savarankiškas darbas. Įvadas. Pranešimas apie įmonės naudojimo pradžią valstybinei darbo. Inspekcijai. Darbuotojų atestavimas, instruktavimas, mokymas saugos ir sveikatos klausimais. Darbuotoju priėmimas. Atestavimas. Instruktavimai. Literatūros sąrašas.


Tikslinis: veda darbų vadovas, atliekant ypač pavojingus ir kenksmingus darbus, įforminant dokumente: paskyra - leidimas arba leidimas atlikti ugnies darbus. Tačiau tokių darbų

Tikslinis: veda ūkio dalies vedėjas atliekant vienkartinius darbus, saugos ir sveikatos instrukcijos nebūtinos, gali būti informuojama žodžiu ir įforminama į Darbuotojų saugos ir sveikatos instruktavimo registravimo kortelę. Pasirašant ir kas vedė, ir kas išklausė.

Tikslinis: veda ūkio dalies vedėjas atliekant darbus su cheminėmis medžiagomis valytojui. Turi būti supažindinama su cheminės medžiagos saugos duomenų lapu. Jei saugos duomenų lapui suteikiamas numeris ir registruojamas į Darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų registravimo žurnalą. Tuomet instruktavimas registruojamas į Darbuotojų saugos ir sveikatos instruktavimų darbo vietoje registravimo žurnalą. Jei ne – į Darbuotojų saugos ir sveikatos instruktavimų kortelę.

Instruktavimai įmonėje. (2014 m. Spalio 05 d.). http://www.mokslobaze.lt/instruktavimai-imoneje.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 19 d. 00:29