Integruoti mokslo, studijų ir verslo centrai/slėniai


Komunikacijų kursinis darbas. Įvadas. Integruoti mokslo, studijų ir verslo centrai/slėniai Lietuvoje. "Saulėtekio" slėnis. "Santaros" slėnis. "Santakos" slėnis. "Nemuno" slėnis. Jūrinis slėnis. Santrauka. Literatūros sąrašas. Individualaus darbo užduoties ataskaitos vizualizuoto pristatymo skaidrės.


Mūsų šalyje vis dar jaučiamas didelis atotrūkis tarp mokslo, studijų ir verslo vienetų, per maža šių veiklų integracija siekiant bendrų tikslų. Šiai problemai spręsti ir Lietuvos konkurencingumo didinimui tiek Europos Sąjungos, tiek ir pasauliniu mąstu steigiami integruoti centrai/slėniai, kuriuose mokslo, akademinės bendruomenės ir verslo atstovai galėtų bendradarbiauti, dalintis savo žiniomis ir patirtimi. Tai leis išnaudoti geriausius kiekvienos srities specialistus ir sutelkus didžiausią potencialą pasiekti šalies visuomenei, ekonomikai ir kitoms sritims efektyviausių rezultatų.

Darbo tikslas: įvertinti Lietuvoje steigiamų integruotų mokslo, studijų ir verslo centrų/slėnių planuojamą veiklą.

Šiam tikslui pasiekti keliami tokie darbo uždaviniai:

1.Apžvelgti šių slėnių steigimo priežastis ir tikslus;

2.Išanalizuoti Vilniaus "Saulėtekio" slėnį ir jo planuojamą veiklą;

3.Išanalizuoti Vilniaus "Santaros" slėnį ir jo planuojamą veiklą;

4.Išanalizuoti Kauno "Santakos" slėnį ir jo planuojamą veiklą;

5.Išanalizuoti Kauno "Nemuno" slėnį ir jo planuojamą veiklą;

6.Išanalizuoti Jūrinį slėnį ir jo planuojamą veiklą.

Integruoti mokslo, studijų ir verslo centrai/slėniai. (2014 m. Birželio 19 d.). http://www.mokslobaze.lt/integruoti-mokslo-studiju-ir-verslo-centraisleniai.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 18 d. 07:28