Integruotos aplinkosaugos teisinis reguliavimas Lietuvoje


Temos aktualumas. Aplinkos tarša – integruotos aplinkosaugos objektas. Taršos samprata – klasifikacija. Šaltiniai ir grėsmė aplinkai bei visuomenei. Integruuotos aplinkosaugos teisinio reguliavimo samprata ir sistema Lietuvoje. Literatūros sąrašas.

Temos aktualumas - Aplinka įtakoja žmogaus gyvenimo kokybei bei visai gyvajai būčiai. Keičiantis klimatui, augant pramonei, žemės ūkiui ir kitoms sferoms, kurios turi tiesioginį poveikį aplinkai, keičiasi ir žmogaus gyvenimo kokybė. Todėl aplinkos apsauga palaipsniui tapo viena iš svarbiausių sričių žmonijai.

Šiandien aplinkos apsauga tapo viena iš prioritetinių sričių pasaulio valstybėse, todėl valstybės vienijasi, siekdamos sumažinti gamtinių išteklių naudojimą ir sumažintį aplinkos taršą, kurdamos tarptautines bei nacionalines įstatymines teisės normas tikėdamosis suvienyti visuomenę bei suformuoti atsakingą požiūrį į žmogaus supančią aplinką.

Lietuvoje kaip ir daugelį kitų valstybių egzistuoja daug teisinių normų reguliuojančių aplinkosaugos teisę. Norint pasiekti kuo geresnio rezultato aplinkos apsaugos teisinėje sistemoje yra būtina pakeisti mūsų visuomenės požiūrį ir atsakingumą į mus supančią aplinką bei jos išlaikymą kuo įmanoma švaresnia. Todėl integruotas aplinkosaugos teisinis reguliavimas Lietuvoje yra neatsiejama visuomenės kasdienybės dalis.

Tikslas – aplinkos apsaugos teisinių normų įgyvendinimas yra ne tik Lietuvos bet ir visos tarptautinės visuomenės pagrindas aplinkos apsaugos teisinėje sistemoje, todėl šio darbo tikslas – išanalizuoti integruojamą teisinį aplinkos apsaugos reguliavimą Lietuvoje.

Objektas – integruotos aplinkosaugos objektas - aplinkos tarša.

Aplinkos taršai didelę įtaką daro globalizacijos procesai, kuriuos salygoja Pasaulio gyventojų skaičius kuris nuolat didėja. Didėjan gyventojų skaičiui didėja ir vartojamumo lygis bei įvairūs socealiniai poreikiai.Taip pat įtakos aplinkai turi ir mokslo bei technikos pažangos vystymasis bei tarptautinė ekonominių santykių integracija.Visi šie procesai neišvengiamai veikia gamtinės aplinkos kenksmingumui. Žmonės neracionaliai naudoja gamtinius išteklius, kurie nėra neišsenkami kaip daugelis mano, taip pat netausodami aplinkos kenkia teršdami ją ir taip sukelia klimato kaitos padarinius ( uraganus, žemės drebėjimus ir t.t. ). Žinoma neišvengiamai teršdami aplinką mes kenkiame ir patys sau, sukurdami sau nesaugią aplinką. Todėl kiekviena valstybė privalo sukurti teisinę sistemą kuri produktyviai sureguliuotu aplinkos apsaugos teisinius santykius.

Kalbant apie taršą, mes suprantame jog teršimas daro neigiamą poveikį visai gamtai, jos aplinkai bei visai ekosistemai, tačiau vienareikšmės aplinkos taršos sampratos nėra pateikta. Teisinę aplinkos taršos sampratą galime rasti Europos Sąjungos direktyvoje 2008/1/EB dėl taršos integruotos prevencijos ir kontrolės. Aplinkos taršą stebi ir su ja kovoja įvairios vyriausybinės ir nevyriausybinės organizacijos. Tarp jų Tarpvyriausybinė klimato kaitos komisija, Europos aplinkos agentūra ir t.t..

  • Microsoft Word 37 KB
  • 2016 m.
  • Lietuvių
  • 13 puslapių (2392 žodžiai)
  • Universitetas
  • Dona
  • Integruotos aplinkosaugos teisinis reguliavimas Lietuvoje
    10 - 10 balsai (-ų)
Integruotos aplinkosaugos teisinis reguliavimas Lietuvoje. (2016 m. Sausio 16 d.). https://www.mokslobaze.lt/integruotos-aplinkosaugos-teisinis-reguliavimas-lietuvoje.html Peržiūrėta 2018 m. Balandžio 20 d. 06:09
×