Integruotos komunikacijos planas


Komunikacijų savarankiškas darbas.

Įvadas. Informacijos šaltinių apžvalga. Integruotos komunikacijos esmė. Integruotos komunikacijos plano svarba įmonės veiklai. Darbo metodai ir priemonės. IĮ „Užsidėk ratus“ veiklos pristatymas. IĮ „Užsidėk ratus“ tikslinė auditorija. IĮ „Užsidėk ratus“ komunikacinio plano tikslai bei priemonės. IĮ „Užsidėk ratus“ biudžeto sudarymas. Darbo rezultatai ir jų aptarimas. IĮ „Užsidėk ratus“ vartotojų elgsenos vertinimas. IĮ „Užsidėk ratus“ veiklos perspektyvos ateityje. Išvados. Literatūra.


Kada reikia informuoti apie prekę ir skatinti ją pirkti mes galime rinktis iš įvairiausių komunikavimo priemonių. Norint, jog visos komunikavimo priemonės būtų išnaudotos efektyviai, svarbu, kad jos tarpusavyje būtų nuolat derinamos. Šiais laikais organizacijoms yra sunku pasirinkti prekę ar paslaugą, kuri sudomintu vartotojus ir būtų perkama. Pelningos organizacijos yra tokios, kuriose yra pasirenkamos tikslingos integruotos komunikacijos. Šiomis komunikacijomis pasiekiamas didesnis efektas negu atskirų komunikacijų pagalba, o dažniausiai tikslas būna pasiekiamas mažesnėmis sąnaudomis. Konkurencinė kova rinkoje stipri. Laimi tie, kas sugeba integruoti komunikaciją. Tai sėkmingos reputacijos, pozicionavimo, prekės ženklo kūrimo, stiprinimo, žiniasklaidos dėmesio, politikų pagarbos garantas. Taip produktyviau bendradarbiaujama bei sulaukiamas grįžtamasis ryšys. Integruota komunikacija neturėtų tapti tik organizacijos sistemos dalimi. Ji privalo apimti tam tikrus struktūros, įmonės dalių vienetus. Tik taip bus pasiekta harmoninga visuma, laiku sureaguota į krizines situacijas, nebijoma naujų pokyčių ir prie jų lanksčiai prisitaikoma. Todėl, prieš pradedant organizacijai teikti paslaugą ar prekę yra svarbu, jog įmonės gaminamas produktas būtų pasirenkamas protingai, o šiam produktui parduoti parenkamos kuo tikslingesnės integruotos komunikacijos, kurios ne tik būtų derinamos, bet ir tokios, kurių dėka apie prekės ženklą žinotų visi vartotojai. Taigi, kokios integruotos komunikacijos turi būti išnaudojamos gaminant naują ar seną prekę ir teikiant paslaugas pirkėjams? Ir kas skatina vartotojus šiai prekei ar paslaugai išlikti lojaliems?

Pasak, R. Radzevičiūtė, L. Šliburytė (2007) integruota marketingo komunikacija bendrai laikytina įrankiu, galinčiu padėti vadovams ir specialistams tinkamai reaguoti į pastaruoju metu įvykusius aplinkos pokyčius. Štai, Tomas Tamulevičius (2014) teigia, kad integruotos marketingo komunikacijos, tai skirtingų elementų planas, skirtas informuoti tikslinę vartotojų grupę apie įmonę ar jos teikiamas paslaugas. Įmonei siekiant tapti žinoma rinkos dalyve, tikslinga sudaryti integruotų marketingo komunikacijų planą-grafiką, kuriame reikėtų išdėstyti konkrečius komunikacijų elementus, jų įgyvendinimo laikus, planuojamą veiksmų eigą bei plano įgyvendinimui numatomas skirti lėšas, nes šių priemonių integracija padės maksimaliai efektyviai pasiekti marketingo tikslų. IMK yra strateginis požiūris į organizacijos komunikacijų valdymo planavimą. Integruota marketingo komunikacija reikalauja, kad organizacijos koordinuotų savo įvairias strategijas, išteklius ir žinutes siekiant, kad ji sąveikautų su tikslinėmis auditorijomis aiškiai ir prasmingai. Svarbiausias tikslas yra sukurti santykius su auditorijomis, kurie turėtų abipusę vertę, teigia Chris Fill (2005).

Taigi, visi šie apibrėžimai perduoda vieną svarbią žinutę apie integruotą komunikacija, besąlyginė ir pagrindinė nuostata tokia, kad IMK yra būtina organizacijos ryšių su įvairiais tarpininkais plėtrai. Taip pat, ši komunikacija padeda išlaikyti savo įmonę aukščiau už konkurentus, vis dėl to, jos dėka galime stebėti nuolat kintančią aplinką ir žinome ko reikia organizacijai, jog ji duotų pelno. Kaip valdysime integruotą komunikaciją, tokią organizaciją ir turėsime. Jei integruota komunikacija bus nesuprantama ir valdoma netikslingai, tokiu atveju tapsime silpni konkurentų aplinkoje, negebėsime perduoti savo norimų komunikacijos žinučių apie prekės ženklą ar paslaugą, taip pat nemokėsime išlaikyti lojalių vartotojų bei tarpininkų. Perduota bloga komunikacinė žinutė gali sukelti net blogus ryšius su visuomene, nuo to kenčia ir organizacijos pelnas.

Integruotos komunikacijos planas. (2016 m. Gegužės 10 d.). http://www.mokslobaze.lt/integruotos-komunikacijos-planas.html Peržiūrėta 2018 m. Vasario 18 d. 07:22