Intelekto sutrikimų turinčių mokinių integruoto ugdymo ypatumai


Įvadas. Mokslinės literatūros apžvalga. Požiūris į intelekto sutrikimų turinčius vaikus amžių bėgyje. Intelekto sutrikimų priežastys. Teisinė bazė. Intelekto sutrikimų turinčių mokinių integruoto ugdymo ypatumai. Specialaus ugdymo poreikių nustatymo tvarka (SUP). (PPT) ir specialiojo ugdymo komisijos vaidmuo. Specialaus ugdymo programos. Tyrimo rezultatai ir aptarimas. Pedagogų požiūris į intelekto sutrikimų turintį ugdytinį. Tėvų požiūris į intelekto sutrikimų turintį vaiko bendraklasį. Bendraklasių požiūris į “Kitokį” mokinį Mokinių ugdymo tęstinumas. Išvados. Santrauka. Summary. Priedai.

Pasaulio Sveikatos apsaugos organizacijos nurodo, kad žmonės turintys vystymosi sutrikimų sudaro 13 % planetos gyventojų; jų tarpe sutrikusio intelekto gimsta -3 %, išreikšti kiti įvairūs psichofizinės veiklos sutrikimai -10 % vaikų t.y. priskaičiuojama apie 200 milijonų vaikų, turinčių įvairių kitų vystymosi negalių .

Lietuvoje su šia problema susiduriama taip pat. Remiantis 2005- 2006m. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos atliktais statistiniais duomenimis turintys SUP mokiniai sudarė 10% visų Lietuvos mokinių; 90,6 % mokinių mokėsi bendrose klasėse kartu su bendraamžiais,- 0,8 % mokinių mokėsi specialiose mokyklose.

Lietuvos švietimo reformos tikslas - sukurti tokią švietimo sistemą, kuri būtų prieinama visiems.Vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, kiekvienas neįgalus vaikas turėtų būti ugdomas mažiausiai jį varžančioje aplinkoje, atsižvelgiant į jo poreikius, neribojant jo vystymosi galimybių, galėtų įgyti atitinkamą profesinę kompetenciją. Siekiama, kad sutrikusio intelekto specialiųjų ugdymosi poreikių turintiems mokiniams būtų sudarytos palankios sąlygos socialinei adaptacijai bei integracijai.

Integruoto ugdymo tikslas - sudaryti specialiųjų ugdymosi poreikių mokiniams palankias sąlygas mokytis normaliai besivystančiųjų bendraamžių grupėje, visiškai pažinti save, realizuoti savo gebėjimus. Lietuvoje beveik visi nežymiai sutrikusio intelekto SUP mokiniai yra ugdomi integruotai., tačiau kasmet gausėja nepilnų, asocialių šeimų, kuriose tėvų besaikiai žalingi įpročiai sąlygoja apsigimimus, vaikų raidos sutrikimus ir tokiose šeimose gimusių vaikų specialiųjų ugdymosi poreikių tenkinimo būtinybę.

Lietuva artėdama prie Europos Sąjungos valstybėms narėms įprastų socialinės apsaugos standartų, įvairių užimtumo ir socialinės politikos priemonių bei programų įgyvendinimui panaudodama struktūrinių fondų lėšas, tikisi paspartinti neįgaliųjų socialines integracijos raidą. Nežiūrint į vyriausybės pastangas, šalyje kasmet susiduriama su specialiųjų poreikių asmenų užimtumo problema.

Atsižvelgiant į tai , kad mokyklų bendruomenės požiūris į integruotai ugdomus intelekto sutrikimų turinčių specialiųjų poreikių mokinius bei ugdymo tęstinumas yra naujai iškilusi, nenumatyta, aktuali ir iki galo neišspręsta problema , iškėlėme tikslą išanalizuoti Vilniaus pagrindinės mokyklos bendruomenės požiūrį į intelekto sutrikimų turinčius specialiųjų poreikių mokinius.

Tyrimo objektas: Integracijos ypatumai, ugdant intelekto sutrikimų turinčius SUP mokinius, Vilniaus apskrities pagrindinėje mokykloje.

Tyrimo tikslas: Išanalizuoti intelekto sutrikimų turinčių SUP mokinių integruoto ugdymo ypatumus.

Tyrimo uždaviniai:

1. Aptarti intelekto sutrikimų priežastis.

2.

  • Sociologija Magistro darbas
  • Microsoft Word 132 KB
  • 2015 m.
  • 50 puslapių (10787 žodžiai)
  • Universitetas
  • Monika
  • Intelekto sutrikimų turinčių mokinių integruoto ugdymo ypatumai
    10 - 7 balsai (-ų)
Intelekto sutrikimų turinčių mokinių integruoto ugdymo ypatumai. (2015 m. Vasario 12 d.). https://www.mokslobaze.lt/intelekto-sutrikimu-turinciu-mokiniu-integruoto-ugdymo-ypatumai.html Peržiūrėta 2018 m. Kovo 25 d. 08:38
×