Interneto svetainės kokybės įvertinimas


Įvadas. Interneto svetainės kokybės teoriniai aspektai. Interneto svetainės kokybės sąvoka ir reikšmė. Interneto svetainės sąvokos apibrėžimai. Kokybės samprata. Interneto svetainės kokybės vertinimo kriterijai ir modeliai. Interneto svetainės vertinimo modeliai ir rodikliai. Naršymo kokybės kriterijai. Techniniai interneto svetainės kokybės aspektai. Interneto svetainės kokybę lemiantys veiksniai. Internetinio marketingo poveikis verslui. Skirtumai tarp tradicinio bei internetinio marketingo. Paslaugų sektoriaus prisatymas. Įmonės pristatymas ir veiklos analizė. Mikroaplinkos SWOT analizė. DSV transport ir logistics puslapio analizė. Išvados ir rekomendacijos. Pasiūlymai. Literatūra.

Informcinių paslaugų esmė – apdorota ir tinkamai pateikiama informacija yra pagrindinė vertybė ir ja keičiamasi tarp dviejų šalių t.y. pirkėjo ir pardavėjo. Įmonėms svarbu turėti kokybišką interneto svetainę, kuri kuo geriau patenkintų lankytojų lūkesčius, padėtų padidinti pardavimus, išlaikytų nuolatinius klientus.

Problema. Atlikus mokslinės literatūros ir įvairių publikacijų analizę paaiškėjo, kad nėra susiformavusios universalios interneto svetainės kokybės vertinimo kriterijų, metodų ir instrumentų sistemos arba interneto svetainių kokybės tyrimai yra fragmentiški.

Kursinio darbo tikslas – įvertinti UAB ,,DSV“ interneto svetainės kokybę.

išanalizuoti interneto svetainės kokybės sąvoką ir reikšmę teoriniu aspektu;

nustatyti interneto svetainės kokybės vertinimo kriterijus ir modelius;

įvertinti interneto svetainės kokybę lemiančius veiksnius teoriniu požiūriu;

charakterizuoti UAB ,,DSV“ interneto svetainę bei jos aplinką.

Tyrimo metodai. Nagrinėjant teorinius aspektus naudojami šie metodai: Lietuvos ir užsienio autorių mokslinių darbų, norminių dokumentų analizė, informacijos lyginimas, detalizavimas ir apibendrinimas.

Šiame skyriuje darbo autorius pateikia mokslinėje literatūroje apibūdinamą interneto svetainės kokybės sąvoką, jos reikšmę, vertinimo kriterijus bei modelius. Taip pat šiame skyriuje detaliai bus analizuojami veiksniai, turintys įtakos internetinės svetainės kokybei.

Interneto svetainė – nuorodomis susijusi puslapių visuma, esanti tame pačiame serveryje ir prieinama per internetą. (Ruževičius J., Guseva N., (2006))

Interneto svetainė – rinkmena interneto puslapiųir grafinių elementų, susijusių tarpusavyje hipertekstu. (Ruževičius J., Guseva N., (2006))

Interneto svetainė – tai organizacijos, asmens ar interesų grupės interneto puslapių rinkinys, kurio pirmasis puslapis yra pagrindinis. (Ruževičius J., Guseva N., (2006))

Remiantis daugeliu mokslininkų, kurie analizuoja šio žodžio prasmę, galima teigti, kad samprata yra nevienareikšmė, tačiau visų mintį galima apibendrinti kaip specifikacijų atitikimą arba vartotojų reikalavimų tenkinimą. Atsižvelgiant į 2 lentelę, galima daryti išvadą, jog kokybė atspindi vartotojų išreikštų ir numatomų reikalavimų patenkinimą kiekvieną kartą už priimtiną kainą. Tačiau vien kokybės suvokimo nepakanka, tam kad įmonė patenkintų vartotojų poreikius, būtna suvokti, kas yra pati interneto puslapio kokybė.

Siekiant apibrėžti interneto svetainės kokybės sąvoką, visų pirma reikia atsižvelgti į galutinio vartotojo t.y. svetainės lankytojo vertinimus ir lūkesčius, kadangi būtent jam ir yra kuriamas šis produktas. Kaip teigia J. Ruževičius ir N. Guseva (2006) interneto svetainės vertė išryškėja jį vartojant ir yra lygi vartotojo suvoktai šio produkto kokybei. Todėl norint, kad svetainė būtų kokybiška, pirmiausia būtina užtikrinti trijų šalių ( t.y. užsakas, svetainės kūrėjas ir jos lankytojas) tarpusavio supratimą ir interesų bei lūkesčių suderinimą. Svetainės kūrėjas ir užsakovas dirba kartu formuluodami produkto kokybę, todėl jie vertinami kaip kolegialūs kūrėjai. Interneto produktų profesionalai kuria techninę ir vaizdinę dalį, užsakovas aktyviai dalyvauja kuriant vaizdinę dalį bei rengia informacinę dalį. Interneto svetainės kokybės suvokimo modelis pavaizduotas 1 paveiksle.

Remiantis 1 paveikslu, galima teigti, kad tokie aspektai kaip suvokimas interneto svetainės kokybę ir interneto svetainės kūrimo kokybė yra tarpusavyje susiję, priklauso vienas nuo kito ir pasireiškia svetainės lankomumu , techniniu funkcionavimu, papildomųjų paslaugų kokybe, turinio kokybe. Lankytojo interneto svetainės svetainės kokybės suvokimas, kūrėjų atlikkto darbo kokybės suvokimas remiasi jų patirtimi. Pasitelkadmi kiekybinius rodiklius, savo produktą vertina kūrėjai, tačiau kiekybiniai interneto produktų vertinimai nėra pakankami ir negali išspręsti kokybės problemų, nes koncentruojasi į rezultatus ir neatsižvelgia į juos lemiančius veiksnius. Todėl, galima daryti išvadą, kad mataviai ir vertinimai neturės reikšmės, jeigu nebus nustatyti kokybės standartai ir išsiaiškintos neatitikimų priežastys. Todėl yra tikslinga kurti ir neatitikčių prevencinę sistemą ir nustatyti šio produkto kokybės įvertinimo kriterijus arba standartus.

Ruževičius J., Guseva N. (2006) teigia, kad esminio skirtumo tarp bendrosios kokybės vadybos ir interneto produktų kokybės vadybos nėra, nes pagrindai yra tokie pat: kalbama apie kokybės projektavimą, įvertinimą, valdymą, gerinimą bei kokybę garantuojančių sistemų sukūrimą. Todėl formuluodai interneto svetainės kokybės sąvoką remiamasi bendrąja kokybės sąvoka t.y. kokybė – turimų charakteristikų visumos atitikties reikalavimams laipsnis (LST EN ISO 9000:2000).

Apibendrinus šiame poskyryje analizuotą mokslinėje literatūroje pateikiamą informaciją, apibrėžiant interneto svetainės kokybę, remiantis pateikta interneto svetainės sąvokomis, reikia įvertinti kiekvieną iš išvardintų elementų. Darbo autorius siūlo darydas išvadą, tokią interneto svetainės kokybės apibrėžimą: interneto svetainės kokybė – programinės įrangos, įrengimų, tinklo, vartotojų sąsajos, techninių aspektų paslaugų ir dizaino atitikties nustatytiems reikalavimams laipsnis, interneto svetainės kokybės vadybą galima apibrėžti kaip visumą procesų, metodų, instrumentų ir priemonių , kurios leidžia nustatyti ir įgyvendinti įmonės politiką ir tikslus, kurių paskirtis yra programinės įrangos, įrengimų, tinklo, vartotojų sąsajos, techninių aspektų, paslaugų ir dizaino kokybės veiksmingas valdymas, vertinimas, gerinimas bei užtikrinimas.

  • Microsoft Word 94 KB
  • 2015 m.
  • Lietuvių
  • 21 puslapis (4425 žodžiai)
  • Universitetas
  • Aaa
  • Interneto svetainės kokybės įvertinimas
    9 - 1 balsai (-ų)
Interneto svetainės kokybės įvertinimas. (2015 m. Lapkričio 12 d.). https://www.mokslobaze.lt/interneto-svetaines-kokybes-ivertinimas.html Peržiūrėta 2020 m. Rugpjūčio 08 d. 21:35
×
129 mokytojai prisijungę laukia tavo klausimo